Grupa Metro, największa firma handlowa w Polsce, korzysta z mySAP HR | All for One Poland

Grupa Metro, największa firma handlowa w Polsce, korzysta z mySAP HR

BCC zakończyło jedno z największych przedsięwzięć HR w Polsce: wdrożenie rozwiązań SAP w zakresie zarządzania personelem w spółkach Grupy Metro, m.in. w sieciach hipermarketów real,- i marketów budowlanych Praktiker.

Projektem zostało objętych ponad 16 000 pracowników w ponad 80 lokalizacjach. Pierwszą z sieci, która już wcześniej uruchomiła mySAP HR, była sieć Makro (wdrożenie w latach 2001-2002, również prowadzone przez BCC). Od stycznia br. z mySAP HR korzystają również sieci real,-, Praktiker, a także inne spółki z Grupy Metro, takie jak MAM METRO Group Asset Management Polska, MGA METRO Group Advertising Polska, MGI METRO Group Information Technology Polska, MGB METRO Group Buying Polska, MGL METRO Group Logistics Polska.

We wdrożeniu wykorzystano tzw. Common Template: korporacyjny wzorzec Metro Group, zawierający najlepsze praktyki zarządzania kadrami. Norbert Brandt, Dyrektor Personalny Praktiker Polska i kierownik projektu w sieciach real,- i Praktiker, powiedział: „W organizacji o tak rozproszonej strukturze, zatrudniającej tak dużą liczbę osób, efektywność zarządzania personelem ma ogromne przełożenie na wynik całej firmy. Wdrożenie pozwoliło nam przenieść na grunt polski najlepsze doświadczenia naszej korporacji. Ujednoliciliśmy standardy zarządzania kadrami i płacami we wszystkich spółkach. Uwzględnienie potrzeb zarządczych polskich spółek, a także transfer wiedzy o mySAP HR, zapewniony przez BCC, sprawiły, że możemy w pełni czuć się właścicielami tego rozwiązania.”

W prace wdrożeniowe w real,- i Praktiker, które rozpoczęły się w czerwcu 2004 r., było zaangażowanych 19 pracowników spółek Metro, oraz 7 konsultantów BCC. Zakres wdrożenia objął administrację kadrami, zarządzanie czasem pracy wraz z jego oceną, oraz rozliczanie listy płac. Razem z Makro, w całej Grupie Metro z mySAP HR korzysta obecnie ponad 200 użytkowników.

Norbert Brandt komentuje: „Ze względu na skalę i złożoność organizacji, projekt był bardzo wymagający dla nas i dla konsultantów BCC. Dużym wyzwaniem było przygotowanie rozwiązania do planowania czasu pracy, które się odbywa w sposób rozproszony w kilkudziesięciu lokalizacjach. Warto też wspomnieć, że rozwiązanie mySAP HR jest wspólnym systemem dla wielu spółek Grupy Metro, który w toku prac wdrożeniowych został zintegrowany z systemami finansowo-księgowymi SAP, funkcjonującymi w poszczególnych sieciach. Łącząc zaangażowanie pracowników z doświadczeniem i wiedzą zespołu BCC, osiągnęliśmy sukces – w postaci sprawnie działającego systemu HR, odpowiadającego naszym potrzebom i wysokim wymaganiom”.

Bartłomiej Buszczak, Dyrektor Działu Konsultingu BCC, zaznacza: „W Metro bardzo przydatne okazały się doświadczenia ekspertów BCC z innych złożonych projektów mySAP HR, takich jak np. w  Orkla Press. Cieszymy się, że Grupa Metro – największa firma handlowa w Polsce, dołączyła do grona kilkudziesięciu Klientów BCC korzystających z najlepszych rozwiązań IT wspomagających zarządzania kadrami.”

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com