Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. W rządowych materiałach informacyjnych dużo mówi się o zmniejszaniu nierówności społecznych i stworzeniu lepszych warunków do życia dla wszystkich obywateli, a pomija wpływ, jaki nowa legislacja będzie miała na rozliczenia i obciążenia małych, średnich i dużych firm. Jak większość zmian w prawie pracy i podatkowym – także i ustawy z pakietu Polski Ład wiążą się z koniecznością dokonania zmian w systemach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw.

Przedstawiamy podstawowe informacje o zakresie koniecznych zmian i ich implementacji w systemach HR od SAP (SAP HR/SAP HCM, SAP SuccessFactors Employee Central Payroll).

Zmiany w rozliczeniach wynagrodzeń

Przedstawiamy listę zmian w przepisach obowiązujących od stycznia 2022 r., istotnych z punku widzenia rozliczeń z pracownikami.

  • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł dla wszystkich podatników PIT niezależnie od dochodów. Taka wysokość kwoty wolnej będzie chronić przed opodatkowaniem najniższe wynagrodzenia oraz świadczenia sporej grupy emerytów.
  • Podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł. Oznacza to, że 32% stawka podatku będzie dotyczyć tylko dochodów uzyskanych powyżej 120 tys. zł.
  • PIT-0 dla seniora. Seniorzy, którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, nie zapłacą podatku do wysokości 115 528 zł swoich zarobków (30 000 zł kwota wolna plus ulga 85 528 zł). Takie rozwiązanie ma zachęcić osoby starsze do kontynuacji pracy mimo przekroczenia wieku emerytalnego.
  • PIT-0 dla rodzin 4+. Rodzic mający co najmniej czworo dzieci, rozliczający się według skali podatkowej PIT, nie zapłaci podatku przy zarobkach do 115 528 zł (30 000 zł kwota wolna plus ulga 85 528 zł), a małżonkowie wychowujący co najmniej czworo dzieci, którzy rozliczają się wspólnie, będą mieli kwotę wolną od PIT w wysokości 231 056 zł.
  • Zmiany w składce zdrowotnej. Dotychczas wysokość składniki zdrowotnej dla pracowników zatrudnionych na umowy o prace wynosiła 9%, przy czym 7,75 % składki była odliczana od podatku. Od 2022 r. wysokość składki zdrowotnej pozostaje na poziomie 9%, jednak następuje likwidacja możliwości odliczenia jej części od podatku.
  • Ulga dla klasy średniej. W ramach Polskiego Ładu zaplanowana została nowa ulga podatkowa, tak zwana ulga dla klasy średniej, z której preferencji będą mogli skorzystać pracownicy rozliczający się według skali podatkowej, osiągający dochód od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Wpływ zmian przepisów na funkcjonalności HR SAP

Opisane powyżej zmiany prawne będą w istotny sposób wpływały na konieczność dostosowań funkcjonalności procesów kadrowo-płacowych w systemach SAP klientów, zmian danych podstawowych pracowników, zmian w podatkowych algorytmach obliczeniowych oraz raportowaniu PIT do urzędów skarbowych.

Jakie rozwiązania planuje udostępnić SAP

Za zgodność funkcjonalności systemu SAP z regulacjami prawnymi w obszarze HR odpowiada producent oprogramowania – firma SAP, która już na wczesnym etapie szczegółowo analizowała te fragmenty Polskiego Ładu, które wpływają na rozliczenia podatkowe pracowników.

W ramach aktualizacji systemów producent ma w planach dostarczyć zmiany w zakresie obowiązujących od 2022 r. limitów dla kwoty wolnej od podatku oraz nowych wartości dla progów progresji podatkowej, jak również bardziej złożone zmiany dotyczące uniezależnienia składki zdrowotnej od zaliczki podatkowej, rozszerzenia mechanizmu PIT-0 dla dodatkowych grup pracowniczych, czy nowe formuły obliczania nowej specjalnej ulgi dla tzw. średnio zarabiających.

Nasza odpowiedź na Polski Ład

Zakładając, że rząd opublikuje zmiany w Dzienniku Ustaw do końca listopada, spodziewamy się, że firma SAP udostępni wszystkie zmiany najpóźniej w pierwszej połowie grudnia. Termin dostarczenia nowych rozwiązań jest bardzo istotny z uwagi na to, że sam techniczny import rozwiązań w postaci not przygotowanych przez SAP nie wystarczy, należy liczyć się z koniecznością dostosowań konfiguracyjnych w środowiskach każdego indywidualnego klienta. Tempo implementacji zmian będzie również szczególnie ważne w tych firmach, w których wypłaty wynagrodzeń pracowników za grudzień przypadają na początku stycznia, wchodząc już tym samym w nowe regulacje podatkowe obowiązujące od stycznia 2022 r.

Konsultanci All for One Poland będą wspierali klientów SAP/SuccessFactors w implementacji zmian prawnych Polskiego Ładu jako jednej z części przygotowania systemów HR do nowego roku, będącej stałym, dorocznym priorytetem w okresie grudzień-styczeń.

Informacja dla pracowników w All for One E-Payslips

Zmiany prawne, a raczej ich wpływ na kwoty netto wynagrodzeń, jakie pracownicy zobaczą na swoich kontach bankowych w pierwszych lub dalszych miesiącach roku, mogą rodzić pytania do służb kadrowo-płacowych klientów. Pomocą w tym względzie może być autorski produkt All for One E-Payslips – elektroniczne paski płacowe z SAP. E-paski to rozszerzenie standardu SAP pozwalające przesyłać informacje o wynagrodzeniu e-mailem do pracowników, przy zagwarantowaniu pełnej poufności danych. Aplikacja – oprócz paska wynagrodzeń, może dodatkowo wspierać informowanie pracowników o zmianach prawnych wprowadzonych przez Polski Ład, wpływających na zmiany wypłat netto wynagrodzeń.

Program Nowy Ład to niejedyne zmiany, które czekają nas w 2022 r. i będą wymagały dostosowań systemów HR od SAP. Wśród nich można wymienić zapowiadane zmiany w zasiłkach w związku z programem cyfryzacji ZUS 2021-2025.