Rollout SAP HR do kupionej spółki | All for One Poland

Sokołów: Nowy podmiot, nowi pracownicy w SAP HR

Integracja pracowników Gzelli w Grupie Sokołów

Udostępnij
Drukuj:
Grupa Sokołów, przejmując Grupę Mięsną Gzella, znacząco zwiększyła potencjał produkcyjny oraz pozyskała największą w kraju sieć wyspecjalizowanych delikatesów mięsnych. Zyskała równocześnie ponad 1300 nowych pracowników, których objęła firmowym systemem kadrowo-płacowym. Celem rolloutu SAP HR do Gzelli, a także wdrożenia aplikacji SNP E-Time dla pracowników blisko 300 sklepów było uzyskanie spójnej platformy do zarządzania kadrami oraz planowania czasu pracy.

W połowie 2018 r. Grupa Sokołów sfinalizowała przejęcie Grupy Mięsnej Gzella, w skład której wchodził zakład produkcyjny w miejscowości Osie w Borach Tucholskich oraz sieć ponad 200 delikatesów mięsnych zlokalizowanych głównie w północnej części Polski. To kolejny krok realizacji strategii firmy, zakładającej zapewnienie optymalnych warunków dla stabilnego wzrostu wszystkich zakładów i spółek, dalsze umacnianie pozycji rynkowej, doskonalenie profilu działalności i jakości produkcji oraz bycie partnerem dla klientów i konsumentów.

Wzmocnienie Grupy Sokołów o tak dużą sieć sprzedaży detalicznej pozwala skutecznie docierać do klientów  na terenie całego kraju.

Równocześnie dla Grupy Sokołów ta akwizycja oznaczała między innymi, że z dnia na dzień firmie przybyło ponad 1300 nowych pracowników. Dlatego jedną z ważniejszych decyzji biznesowych podjętych wkrótce po połączeniu spółek było zainicjowanie projektu rolloutu systemu SAP HR Grupy Sokołów i objęcie nim pracowników Gzelli.

Partnerem wdrożeniowym w tym projekcie zostało SNP Poland. Współpraca obu firm w zakresie systemu kadrowo-płacowego sięga lat 2012-2015, kiedy to SNP przeprowadziło wdrożenie systemu SAP HR w Sokołowie, z późniejszymi rolloutami na oddziały. Firma realizuje w SAP HR procesy administracji kadrami, rozliczania listy płac, zarządzania czasem pracy oraz oceny czasu pracy. Sokołów korzysta także z usługi serwisu aplikacyjnego SAP (w tym SAP HR) w SNP Poland.

Rollout SAP HR

Projekt rolloutu systemu SAP HR dla Gzelli rozpoczął się w kwietniu 2019 r. Już na etapie koncepcji został on podzielony na dwa odrębne etapy. Pierwszy obejmował spółkę produkcyjną Gzella i został zakończony w ostatnim kwartale 2019 r. – równolegle z przekształceniem spółki na oddział Sokołowa. Drugi etap rolloutu był związany z przeniesieniem systemu do spółki zależnej Gzella NET i zakończył się w październiku 2020.

Jednym z ważniejszych założeń projektu była unifikacja obsługi procesów HR w obu spółkach i wykorzystanie procesów biznesowych zaimplementowanych w systemie SAP HR Grupy Sokołów.

Efektem tego projektu jest spójny system kadrowo-płacowy, w którym odbywa się administracja kadrami i naliczanie płac dla wszystkich pracowników obu połączonych firm.

Sylwia Miszczuk, Dyrektor Spółki ds. HR, Sokołów SA

SAP HR – solidna podstawa

Łączenie się dwóch podmiotów posiadających zupełnie odmienne kultury organizacyjne zawsze stanowi wyzwanie – zarówno na polu biznesowym, organizacyjnym, formalnym, jak i psychologicznym. To proces, który wymaga czasu, doświadczenia, dogłębnej analizy, dojrzałości organizacji oraz właściwego zarządzenia zmianą. Poza ogromem pracy organizacyjnej i strategicznej wymagającej dodatkowego wysiłku i zaangażowania po obu stronach, trzeba liczyć się z jeszcze jednym czynnikiem – bardzo znaczącym dla przyszłych procesów – zaufaniem pracowników, co w sytuacji niepewności
i obaw po przejęciu nie jest łatwym zadaniem.

Zaczęliśmy więc od zbudowania solidnej podstawy. Decyzja o wdrożeniu SAP HR do obecnego Oddziału w Osiu oraz spółki zależnej Gzella Net pozwoliła na ujednolicenie podstawowych procesów kadrowo-płacowych, dając dodatkowo zwiększone korzyści raportowe i analityczne dla tych podmiotów oraz narzędzia do podejmowania właściwych decyzji biznesowych w obszarze kadrowym na poziomie całej Grupy. System SAP HR Sokołowa zawiera wiele customizacji, które bardzo upraszczają pracę zespołom kadrowo-płacowym, co jednocześnie pozwoliło nam zagwarantować pracownikom, że zmiana systemu będzie miała wymierne pozytywne efekty.

Wspólna praca przy projekcie pozwoliła na szybszą integrację zespołów, a dzięki eksperckiej wiedzy pracowników Sokołowa w zakresie SAP HR oraz współpracy z konsultantami SNP mogliśmy zapewnić wsparcie na każdym etapie projektu – poczynając od koncepcji, poprzez testy, szkolenia, migrację aż do startu produktywnego.

Równolegle do rolloutu SAP HR w Gzella Net prowadziliśmy projekt e-Time, który pozwolił nam docelowo na przejście na „wyższy poziom” w zakresie planowania i zarządzania czasem pracy pracowników w jednostkach rozproszonych oraz ujednolicenie narzędzia dla sklepów Sokołowa i Gzelli. Aplikacja daje również większą możliwość kontroli prawidłowości procesu, zapewniając zgodność z obowiązującym prawem. Rozszerzenie funkcjonalności o wnioski urlopowe, paski wynagrodzeń i PIT to zdecydowane ułatwienie nie tylko dla pracowników sklepów, ale również dla działów kadrowych, pozwalające zaoszczędzić tak cenny w obecnej rzeczywistości biznesowej czas.  Równoległy udany start dwóch projektów nie byłby możliwy, gdyby nie ogromna wiedza, odpowiedzialność i zaangażowanie zespołów, które przy tym pracowały, i to właśnie im należy się największe uznanie.

Sylwia Miszczuk, Dyrektor Spółki ds. HR, Sokołów SA

SNP E-Time dla 300 sklepów 

Równolegle z rolloutem SAP HR toczył się inny projekt – wdrożenie aplikacji SNP E-Time do zarządzania czasem pracy. Wdrożeniem zostali objęci pracownicy sieci sklepów Grupy Sokołów – łącznie ok. 1300 pracowników blisko 300 sklepów działających zarówno pod szyldem Sokołów, jak i Gzella.

E-Time to aplikacja internetowa, która pozwala kierownikom sklepów planować czas pracy pracowników, uwzględniając ich dostępność i zapotrzebowanie na pracę, pilnując przy tym regulacji prawnych i regulaminów wewnętrznych.

W prostej w obsłudze aplikacji kierownicy tworzą grafiki czasu pracy. Proces jest w pełni zautomatyzowany i trwa zaledwie kilka minut. Walidacja zgodności planowanego czasu pracy z kodeksem pracy obejmuje następujące kontrole:

 • niezachowana 11-godzinna przerwa w planowanym dniu w stosunku do zakończenia pracy w dniu poprzednim,
 • niezachowana przerwa 35-godzinna (w tygodniu rozliczeniowym),
 • planowanie pracy w cztery kolejne niedziele (z wyjątkiem weekendowego systemu czasu pracy),
 • sprawdzenia poprawności planu dla pracowników niepełnosprawnych – niedozwolona praca w pełnym wymiarze, w nadgodzinach oraz w godzinach nocnych (kontrola może zostać zdezaktywowana, jeśli pracownik uzyskał zgodę lekarską na pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w nadgodzinach lub w godzinach nocnych),
 • kontrola liczby dni wolnych w okresie rozliczeniowym,
 • brak możliwości zaplanowania większej liczby godzin w okresie rozliczeniowym, niż wynika z normy dla okresu rozliczeniowego (z uwzględnieniem daty zatrudnienia lub zwolnienia pracownika oraz przy zmianie wymiaru etatu),
 • planowana liczba godzin pracy nie może przekraczać 12 godzin w systemie równoważnym oraz 8 godzin w systemie podstawowym,
 • planowanie w pierwszym miesiącu zatrudnienia lub ponownego zatrudnienia pracownika nie większej liczby godzin pracy, niż wynika to z jego normy.

Pracownicy sklepów, oprócz bieżącego wglądu w swoje grafiki, wykorzystują także aplikację E-Time do składania wniosków urlopowych, akceptowanych poprzez workflow przez ich przełożonych. Aplikacja pilnuje limitów urlopowych i daje pracownikowi bieżący wgląd w „stan posiadania” (ile dni urlopu wypoczynkowego i opieki na dziecko pozostało do wykorzystania). Wgląd w limity urlopowe pracownika ma także kierownik sklepu.

Z rozwiązania korzystają również koordynatorzy regionalni, którzy nadzorują kilkanaście sklepów na danym terenie. E-Time ułatwia im czasowe oddelegowania pracowników pomiędzy podległymi im placówkami i rozliczanie czasu pracy pracowników delegowanych.

SNP E-Time jest zintegrowany z systemem SAP HR. Dane z aplikacji są wykorzystywane w przeliczaniu oceny czasu pracy i dalej w generowaniu listy płac.

W Grupie Sokołów zdecydowano się rozszerzyć zastosowanie aplikacji i wykorzystać ją do dystrybucji pasków płacowych i formularzy PIT do pracowników sklepów. Pracownicy znajdują te dokumenty (jako zaszyfrowane pliki PDF) w odpowiednich zakładkach narzędzia.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia aplikacji SNP E-Time w sieci sklepów Grupy Sokołów to:

 • automatyzacja procesu planowania czasu pracy na podstawie wymagań zdefiniowanych przez planistę /kierownika,
 • sprawniejsza kontrola pracy zespołu przez kierowników przy mniejszym nakładzie pracy,
 • zapewnienie zgodności procesów zarządzania czasem pracy z przepisami prawnymi, m.in. uregulowaniami kodeksu pracy,
 • kompleksowe raportowanie związane z czasem pracy.
 • pełna integracja z systemem SAP HR oraz mobilność aplikacji (możliwy dostęp przez smartfona).

Udana fuzja HR

U podłoża udanych połączeń biznesowych leży wiele czynników. Unifikacja systemów informatycznych i spójna strategia zarządzania nimi jest jednym z ważniejszych. Integracja i automatyzacja procesów biznesowych, dostęp do wiarygodnych danych zarządczych, szybka analityka na poziomie całej grupy – bez tego trudno wyobrazić sobie zarządzanie powiększoną firmą.

Jednolity system kadrowo-płacowy połączonych firm Gzella i Sokołów, dodatkowo zwiększający podmiotowość i możliwości samoobsługowe pracowników, nie tylko dokłada swoją cegiełkę do ogólnej pozytywnej oceny fuzji dwóch liderów rynku mięsnego w Polsce. Budowanie pozytywnego employee experience – którego jednym z elementów jest wdrożenie platformy E-Time, umacnia pozycję firmy jako pożądanego pracodawcy o zasięgu ogólnokrajowym.

Współpraca Anna Adamska, Konsultant SNP Poland

Grupa Sokołów jest jednym z największych producentów mięsa w Centralno-Wschodniej Europie  i jednym z liderów branży w Polsce. Od lat wyznacza standardy i jest prekursorem zmian w sektorze mięsnym. Firma zatrudnia ponad 8000 pracowników. Główna siedziba spółki mieści się w Sokołowie Podlaskim. W skład Grupy wchodzi 8 nowoczesnych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w: Sokołowie Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu, Tarnowie i Osiu oraz 4 spółki zależne: Sokołów Logistyka, Sokołów Service, Agro Sokołów i Gzella Net. Obecnym udziałowcem Grupy Sokołów jest międzynarodowa Grupa Danish Crown, największy eksporter mięsa czerwonego w Europie. Marka SOKOŁÓW jest najbardziej rozpoznawalną marką w branży oraz jedną z najcenniejszych polskich marek, docenianą przez konsumentów szczególnie za smak i wysoką jakość, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia – Ulubiona Marka Polaków, złote medale MTP Polagra Food oraz prestiżowy tytuł Solidnego Pracodawcy.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com