All for One EasyInput to narzędzie, które umożliwia zdalne wykonywanie transakcji SAP i szybki transfer danych z Excela do SAP. EasyInput pozwala także na odczyt danych z systemu SAP do arkuszy MS Excel. Rozwiązane można wykorzystać w obszarze HR do zautomatyzowania codziennych procesów wprowadzania danych do systemów kadrowo-płacowych SAP HR i SAP SuccessFactors na wszystkich etapach zatrudnienia – od momentu rekrutacji pracownika, poprzez szkolenia, transfery, aż do przejścia na emeryturę.
 

Zmiana danych o pracownikach, ich aktualizacja i uzupełnianie w systemie SAP to duża część działań w działach personalnych przedsiębiorstw. Oprócz wspomnianych wyżej zmian związanych z kluczowymi wydarzeniami, takimi jak zatrudnienie, awans, przeniesienie, przejście na emeryturę czy odejście pracownika, All for One EasyInput można wykorzystać w codziennej pracy z danymi. Wiele działań kadrowych związanych z pracownikiem można zautomatyzować, np. zmianę opisów stanowisk pracy, ról pracownika, informacji kontaktowych, czy przypisań organizacyjnych.

Zalety narzędzia EasyInput:

  • Intuicyjny Interfejs MS Excel, umożliwiający samoobsługę pracowniczą – przygotowanie skoroszytów do wczytywania danych przez użytkowników biznesowych (za pomocą nagrywania transakcji);
  • Integracja z narzędziami wybierania danych do wprowadzania i sprawdzania poprawności przygotowanych w skoroszycie danych (możliwość wykorzystania pomocy wyszukiwania SAP – w Excelu działa klawisz F4 do wyświetlenia listy możliwych wpisów i wybrania właściwego oraz dodatkowe sprawdzenie danych na podstawie typów danych przed uruchomieniem transferu do SAP);
  • Przebieg testowy umożliwia sprawdzenie poprawności danych względem już istniejących danych w systemie SAP i ewentualnie szybkie poprawienie błędów raportowanych na poziomie błędnego rekordu w MS Excel;
  • Możliwość wykorzystania funkcji MS Excel do wprowadzenia przetwarzania warunkowego (brak konieczności umiejętności programowania).

Na załączonych zrzutach ekranu przedstawiamy kilka typowych przykładów użycia All for One EasyInput w procesach kadrowo-płacowych.

W obszarze HR EasyInput jest najczęściej wykorzystywany do wprowadzania zdarzeń kadrowych, np. zatrudnienia, w transakcji PA40, zmiany danych pracownika w transakcji PA30, zmiany przypisań organizacyjnych w transakcji PP03, wprowadzania czasów pracy w transakcjach międzyaplikacyjnego arkusza czasu pracy (CATS, CAT2), a czasem także do raportowania.

Użytkownicy wykorzystują rozwiązanie EasyInput (aktualnie All for One EasyInput) w bardzo różnych obszarach HR. Wraz ze wzrostem dynamiki otoczenia biznesowego coraz częściej wymagana jest szybka masowa zmiana danych pracowników, np. zatrudnienie/zwalnianie dużej liczby pracowników w przypadku przekształceń własnościowych, masowa zmiana wynagrodzeń itp. Możliwość wykonania takich akcji samodzielnie przez osoby z działu HR, na podstawie danych zgromadzonych w skoroszytach MS Excel, ma nieocenioną wartość.

All for One EasyInput dla HR – przykłady