Spółki Antalis w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczęły korzystanie z systemu SAP | All for One Poland

Spółki Antalis w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczęły korzystanie z systemu SAP

Od początku kwietnia br. z systemu SAP zaczęli korzystać pracownicy czeskiej spółki Antalis. Tym samym z sukcesem zakończył się największy jak dotąd międzynarodowy projekt SAP prowadzony przez polską firmę wdrożeniową.

Odpowiedzialne za trwające ponad 20 miesięcy wdrożenie było BCC, które koordynowało całość prac w czterech spółkach Antalis, największego europejskiego dystrybutora papieru: w Polsce, w Czechach, na Litwie i na Słowacji.

Projekt miał na celu wdrożenie we wszystkich spółkach najlepszych praktyk zarządzania oraz ujednolicenie procesów biznesowych i zasad raportowania. Przedsięwzięcie, oparte na korporacyjnym rozwiązaniu SAP, objęło najważniejsze obszary funkcjonowania firmy, takie jak: rachunkowość finansowa (FI) i środków trwałych (FI-AA), zarządzanie środkami pieniężnymi (TR), kontroling (CO), gospodarkę materiałową (MM), sprzedaż i dystrybucję (SD) oraz elementy planowania produkcji (PP). Integralną część wdrożonego rozwiązania korporacyjnego stanowią połączone z SAP systemy zewnętrzne, wspierające zarządzanie magazynem, planowaniem transportu, a także hurtownia danych i system CRM.

Zakres prac BCC, rozpoczętych we wrześniu 2005 r., objął współtworzenie koncepcji docelowego rozwiązania informatycznego na bazie modelu korporacyjnego z uwzględnieniem specyfiki spółek w poszczególnych krajach, w tym odrębnych regulacji prawnych charakterystycznych dla danych państw. Konsultanci BCC realizowali również prace konfiguracyjne, testy, prace programistyczne, nadzorowali przygotowanie danych podstawowych.

Jako pierwsza w regionie, z SAP zaczęła korzystać litewska spółka Antalis – w listopadzie 2006 r. Kolejny start produktywny odbył się w grudniu 2006 r. w Polsce, od marca 2007 r. z systemu korzystają pracownicy Antalis na Słowacji, a od początku kwietnia br. – w Czechach.

"Cieszymy się, że sukcesem zakończyliśmy tak złożone przedsięwzięcie, w które było zaangażowane ponad 100 osób, z 5 krajów, w tym z centrali Antalis we Francji" – powiedziała Joanna Smolińska, Dyrektor Zarządzający Antalis PL+CZ+SK.

"BCC od lat specjalizuje się w realizacji trudnych i złożonych projektów SAP, w tym wdrożeń w oddziałach firm międzynarodowych. Sukces projektu w korporacji Antalis to dla nas kolejny dowód na rosnącą pozycję BCC na rynku usług SAP w naszym regionie Europy" – powiedział Bartłomiej Buszczak, Dyrektor Generalny BCC.

Antalis jest największym europejskim i czwartym na świecie dystrybutorem materiałów służących do komunikacji wizualnej (papierów dla poligrafii i biur, materiałów opakowaniowych i produktów VisCom). Koncern, z przychodem rocznym na poziomie 2,3 miliarda Euro, zatrudnia 7000 pracowników obsługujących ponad 180.000 klientów, zarówno przedsiębiorstw jak i zakładów poligraficznych w 37 krajach. Antalis Poland, od lat notowany na listach rankingowych największych przedsiębiorstw, jest liderem w dystrybucji materiałów służących do komunikacji wizualnej. Więcej informacji: www.antalis.com

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com