W projekcie dla naszego globalnego klienta zajmującego się produkcją półprzewodników i wspierającego budowanie tzw. smart cities, działającego w ponad 30 krajach, zespół projektowy Digital Transformation Center All for One Poland wspólnie z klientem i jego wiodącym partnerem uzgodnił zakres wsparcia podczas migracji do SAP S/4HANA. Ze względu na złożoność wymaganej zmiany i w celu uniknięcia tworzenia zbyt dużej liczby transportów ze zmianami podczas migracji klient zlecił nam wsparcie w przebudowie modelu hierarchii materiałów oraz integracji w narzędziu transformacyjnym. Hierarchia produktów może składać się z osiemnastu znaków, a poziomy agregacji można łączyć na różne sposoby.

Do zadań DTC w obszarze zmiany modelu hierarchii produktu należały:

 • Restrukturyzacja poziomów hierarchii w tabelach konfiguracyjnych T179 oraz T179T;
 • Zmiana przypisań hierarchii dla danych materiałowych na poziomie master data (MARA-PRDHA, MVKE-PRODH);
 • Dostosowanie danych na poziomie danych transakcyjnych:
  • Pozycje na dokumentach zlecenia sprzedaży (Sales order line item, VBAP-PRODH);
  • Segment rentowności na pozycji w dokumencie (Profitability segment);
  • Pozycje na dokumentach dostawy (LIPS-PRODH);
  • Pozycje na dokumentach faktury wraz z segmentem rentowności (Billing line item, VBRP-PRODH);
  • Dokumenty analizy rentowności (Profitability analysis documents);
 • Tabele klienta (Custom Tables), tzw. tabele zetowe (np. Zxxx*);
 • Tabele z warunkami cenowymi Axxx – Ayyy (mapowanie pól, np. A516 -> A543);
 • Tabele z listami materiałów i ich wykluczeniami (Listing/Exclusion);
 • Tabele statystyczne LIS (ang. Logistics Information System).

Zmiana modelu hierarchii produktu zakładała zmianę długości hierarchii z 18 znaków na 9 oraz zmianę poziomów agregacji z 8 poziomów do 4. W uproszczeniu zadaniem zespołu DTC było usunięcie pierwszych 10 znaków z 18 znaków hierarchii oraz dodanie prefiksu „R”, co w efekcie pozwala otrzymać nową hierarchię o długości 9 znaków. Przykład 1. obrazuje oczekiwania względem zmiany dla tabeli konfiguracyjnej T179. Przykład 2. obrazuje oczekiwania względem mapowania hierarchii produktowej dla danych na poziomie master data – tabele MARA oraz MVKE.

Przykład 1. Zmiana długości hierarchii z 18 znaków na 9 dla tabeli konfiguracyjnej T179

Przykład 2. Zasady mapowania hierarchii produktowej dla danych na poziomie master data – tabele MARA oraz MVKEDo zadań po stronie klienta/partnera w obszarze zmiany modelu hierarchii produktu należały:

 • Określenie listy tabel i reguł dotyczących zmiany modelu hierarchii;
 • Zmiana sposobu wyświetlania hierarchii w konfiguracji systemu SAP (hierarchy layout);
 • Dostosowanie pól na tabelach ze zmianą poziomu agregacji hierarchii (np. PRODH4 z 2 znakami do PRODH1 z 3 znakami);
 • Dostosowanie programów klienta (zmiany w kodzie).

Wszystkie osoby zaangażowane w zmianę modelu hierarchii materiału wypracowały odpowiednią formę komunikacji w celu sprawnego przekazywania zapytań. Nadzór nad pracami został ustalony odpowiednio pomiędzy partnerem reprezentującym klienta oraz konsultantem DTC specjalizującym się w obszarze modelu hierarchii materiałowej.

Kroki zmiany modelu oraz aktualizacji danych zostały zintegrowane w narzędziu CrystalBridge w module Transformation Cockpit i stanowią integralną część zadań wykonywanych podczas migracji do S/4. Nasi konsultanci z obszarów SD i MM odpowiednio przekazywali dane zwrotne do klienta, by na etapie fazy testowej pokonywać wszelkie trudności związane ze zmianą danych. Wymaganie zostało również dodane do dokumentacji projektowej i jest na bieżąco aktualizowane zgodnie z ustaleniami w projekcie.