Dowiedz się więcej o naszej ofercie SAP dla uczelni wyższych.

Komisja Europejska ocenia, że w Unii Europejskiej brakuje ponad 600 tys. specjalistów IT, a w Polsce – około 50 tys. Z kolei Organizacja Pracodawców i Usług IT SoDA podaje, że na polskim rynku brakuje ich aż 250–300 tys. Ta rozbieżność zależy zapewne od przyjętej metodologii badań, ale faktem jest też, że w ostatnich latach firmy miały kłopoty z obsadzeniem ponad 40% wakatów na stanowiska związane z IT, a ponad 60% firm zatrudniło mniej specjalistów niż planowało.

Na liście najbardziej poszukiwanych specjalizacji dominują programiści i ostatnio specjaliści od bezpieczeństwa IT. Od lat wysoko plasują się też konsultanci SAP jako jedna z najbardziej przyszłościowych profesji z dziedziny IT.

Konsulting SAP to dość szeroka dziedzina, ale tym, co może przyciągać studentów i młodych pracowników do jej zgłębiania, jest praca z systemami biznesowymi stanowiącymi de facto standard zarządzania przedsiębiorstwem. Programy SAP są obecne w większości krajów świata. Aplikacje SAP są dostępne w wielu językach. Z różnych rozwiązań SAP na świecie korzysta ponad 100 tys. organizacji, w tym ponad 2000 w Polsce. Jednym z atutów bycia konsultantem SAP jest praca na styku technologii i biznesu.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego twierdzą, że aby wypełnić lukę w IT w Polsce, 3,5 razy więcej osób powinno kończyć studia na kierunkach technicznych, inżynierskich i matematycznych.

W roku akademickim 2022/2023 aż 44 tys. młodych ludzi rozpoczęło naukę informatyki na studiach I stopnia i jednolitych. To rekord i równocześnie najczęściej wybierany kierunek.

Blok przedmiotów do wyboru z SAP na UKW

Wśród uczelni kształcących przyszłych specjalistów IT jest także Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydział Informatyki UKW jest młody – powstał w 2019 roku na podwalinach Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS). Tym, co go wyróżnia, jest kadra, wśród której znajdziemy dużo osób z aktualnym doświadczeniem praktycznym w branży informatyki i teleinformatyki. W tak szybko rozwijającej się dziedzinie znajomość realiów rynkowych i potrzeb przedsiębiorstw z zakresie kompetencji i specjalizacji jest sprawą kluczową.

Uczelnia stawia na to, by studia były ciekawe, a jednocześnie miały wymiar praktyczny i pozwalały już w trakcie nauki zdobyć pierwsze doświadczenia w zawodzie. W tym celu nawiązuje współpracę z firmami, które udostępniają swoje kompetencje i zasoby. Typowym działaniem jest przedmiot Zespołowy projekt informatyczny, w ramach którego studenci kierunku informatyka pracują nad zadaniem projektowym z branży IT.

Kolejną nową inicjatywą są bloki przedmiotowe do wyboru. Jeden z nowo otwartych bloków przedmiotowych nazywa się Systemy informatyczne klasy ERP. Większość zajęć realizowana jest z wykorzystaniem systemu SAP.

Podczas zajęć studenci będą zgłębiać tajniki wdrażania, eksploatacji i funkcjonowania systemów ERP. Zapoznają się z zasadami działania poszczególnych modułów SAP, takich jak: gospodarka magazynowa, finanse, Business Intelligence, planowanie i sterowanie produkcją. Nabędą także kompetencje w zakresie zarządzania bazami danych i administrowania systemami. Planowane są także zajęcia z programowania w systemach ERP oraz prototypowania rozwiązań IOT, a także zarządzania projektami.

dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Informatyki, Kierownik Katedry Metod i Narzędzi Przetwarzania Danych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uczelnia i biznes ręka w rękę

Wydział Informatyki UKW współpracuje z wieloma firmami z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Współpraca ma charakter zarówno formalny, jak i nieformalny, poprzez podpisanie listów intencyjnych, porozumień oraz umów o współpracy z przedsiębiorstwami z branż związanych z informatyką. Dotyczy to zarówno prac badawczo-rozwojowych (w tym badań zleconych) na rzecz przedsiębiorstw, realizacji praktyk studenckich, wizyt studyjnych, a także realizacji prac dyplomowych przy udziale i na potrzeby przedsiębiorstw.

Współpraca uczelni z biznesem, w tym ze specjalistami od SAP, jest bardzo istotna dla jakości kształcenia studentów. W ramach realizacji koncepcji kształcenia ma miejsce ciągły proces jej ewaluacji poprzez konfrontowanie jej założeń z obecnymi potrzebami rynku pracy, czego przykładem jest opracowanie i wprowadzenie bloku przedmiotowego Systemy informatyczne klasy ERP. Na realizację tego bloku wydział pozyskał środki z projektu „Stawiamy na rozwój UKW”. Studenci poprzez wybór bloku przedmiotów związanego z systemem ERP – SAP pozyskują dobre perspektywy rozwoju i kariery w branży IT.

dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Informatyki, Kierownik Katedry Metod i Narzędzi Przetwarzania Danych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

All for One edukuje

All for One Poland współpracuje z UKW w zakresie przygotowania programu bloku przedmiotowego i szkolenia wykładowców, którzy będą prowadzić zajęcia z systemów SAP. Wspieranie tego typu inicjatyw wpisuje się w realizowaną przez nas strategię dzielenia się wiedzą o systemach informatycznych, szczególnie z ekosystemu SAP.

Ciągle powiększamy zespół konsultantów SAP, rekrutujemy nowych pracowników. Zapraszamy tych kandydatów – absolwentów informatyki na UKW, szczególnie po bloku przedmiotowym z systemów ERP.

Michał Kunze, Dyrektor Konsultingu i Serwisu Aplikacyjnego SAP, All for One

Nowa inicjatywa UKW to dla nas dobra wiadomość. Jak mówi Michał Kunze, Dyrektor Konsultingu i Serwisu Aplikacyjnego SAP w All for One Poland: „Mamy ambitne plany rozwoju, ciągle powiększamy zespół konsultantów SAPrekrutujemy nowych pracowników zarówno do naszego oddziału w Bydgoszczy, jak i w innych miastach. Zapraszamy tych kandydatów – absolwentów informatyki na UKW, szczególnie po bloku przedmiotowym z systemów ERP”.