Dokumenty zakupowe w SAP i migracja danych do S/4 | All for One Poland

Dokumenty zakupowe w SAP
i migracja danych do S/4

Doświadczenia Digital Transformation Center

Dokumenty zakupowe to prawdopodobnie jedne z najważniejszych obiektów, które uwzględniamy w migracjach każdego typu realizowanych w podejściu Bluefield. Aby dobrze zrozumieć specyfikę danych powiązanych z zapotrzebowaniami oraz zamówieniami, należałoby na wstępie powiedzieć sobie jasno – niemal każde duże przedsiębiorstwo na etapie wczesnego rozwoju potrzebuje sprawnej integracji dokumentów i usystematyzowanego procesu P2P, czyli Procure-to-Pay, który rozpoczyna się utworzeniem zapotrzebowania, a następnie w odniesieniu do niego zamówienia.

Dokumenty zakupowe to prawdopodobnie jedne z najważniejszych obiektów, które uwzględniamy w migracjach każdego typu realizowanych w podejściu Bluefield. Aby dobrze zrozumieć specyfikę danych powiązanych z zapotrzebowaniami oraz zamówieniami, należałoby na wstępie powiedzieć sobie jasno – niemal każde duże przedsiębiorstwo na etapie wczesnego rozwoju potrzebuje sprawnej integracji dokumentów i usystematyzowanego procesu P2P, czyli Procure-to-Pay, który rozpoczyna się utworzeniem zapotrzebowania, a następnie w odniesieniu do niego zamówienia.

W projektach migracyjnych ścisła współpraca konsultanta migracyjnego z konsultantem wdrożeniowym jest konieczna w celu zapewnienia najważniejszych aspektów technicznych. Konfiguracja zamówień zakupu i zapotrzebowań zakupu w SAP obejmuje kilka kroków w celu dostosowania systemu do specyficznych potrzeb organizacji. Dokładne jej kroki mogą się różnić w zależności od konkretnej wersji i implementacji systemu SAP.

W trakcie omawiania zakresu migracji z klientami temat dokumentów zakupowych jest istotną częścią warsztatów z modułu gospodarki materiałowej. To podczas nich ustalamy jednostki organizacyjne będące w zakresie migracji. Wybieramy dane do ustalonej wcześniej modyfikacji lub wykluczeń.

Podstawowymi tabelami związanymi z zamówieniami zakupów są: EKKO, czyli przechowująca dane nagłówka (Purchasing Document Header) oraz EKPO, czyli przechowująca dane pozycji (Purchasing Document Item), a także tabela EBAN (Purchase Requisition).

Wpisy z tych tabel są selekcjonowane globalnie po domenach:

 • jednostce gospodarczej (Company Code, domain BUKRS),
 • grupie zaopatrzeniowej (Purchasing Organization, domain EKORG),
 • zakładzie (Plant, domain WERKS).

Wykorzystując pełną funkcjonalność narzędzia CrystalBridge Transformation Cockpit, jesteśmy w stanie ingerować w konkretne dane i dokonać implementacji zmian wartości pól w tabeli za pomocą poprawnie zaprojektowanej tabeli mapującej.

Najczęściej występującymi mappingami pól w dotychczas zrealizowanych projektach są:

 • zmiana typu dokumentu (Document Type, field BSART),
 • międzynarodowe reguły handlu (Incoterm, field INCO1 & INCO2),
 • konta dostawcy (Supplier, field LINFR),
 • procedury (Procedure, field KALSM),
 • grupy zakupowe (Purchasing Group, field EKGRP),
 • wskaźnik wydania dokumentu (Release Indicator, field FRGKE).

Wszystkie te mapowania (zmiany) zawartości pól możliwe są poprzez dostosowanie tabeli mapującej do reguły importowej, w której za pomocą kodu ABAP definiujemy regułę mapującą, czyli co ma być zmienione, kiedy oraz w jakich przypadkach. Interfejs ma dostęp do wartości wejściowej i na podstawie reguły generuje wartość wyjściową. Po uruchomieniu importu możemy obserwować efekt końcowy na systemie docelowym, czyli zmienione wartości dla wszystkich pól z odpowiedniej domeny, np. dla kilkuset tysięcy dokumentów sprzedażowych.

Bardzo powszechną operacją jest również przenumerowanie dokumentów zgodnie z wolą klienta. W tym celu stosujemy funkcję „number_get_next” zawartą w obiekcie przygotowawczym (Forerunner), który tworzy mapowanie zawierające stare numery (z systemu źródłowego) oraz nowe, kolejno z ustalonego zakresu numerów. Nowe numery są uzupełniane w odpowiednich polach na etapie importu tabel na systemie docelowym. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest uporządkowanie numeracji na nowym systemie przy jednoczesnym przeniesieniu tylko najbardziej potrzebnych dla biznesu dokumentów z wyłączeniem tych, które zaśmiecają archiwa.

Konwersja do S/4HANA

W przypadku konwersji wersji systemu SAP S/4HANA dane związane z zamówieniami są przechowywane w specjalnie przygotowanym do tego obiekcie. Służy on do migracji danych ze źródłowego systemu ECC do S/4HANA. W trakcie tego procesu konwertuje się wpisy z tabeli KONV do dodatkowej PRCD_ELEMENTS (KONV), zgodnie z notą uproszczającą 2267442. Dodatkowe tabele, których używamy, są narzędziem w procesie zapisów historii zamówień na dodatkowe waluty.

Przy przechodzeniu na S/4HANA konwersja księgi materiałowej jest obowiązkowa i wykonujemy ją za pomocą specjalnie dostosowanego narzędzia Cockpit z platformy CrystalBridge, co w przypadku zamówień zakupowych dotyczy między innymi tabel:

 • MLWERE (Conversion Table between Purchasing and Material Ledger),
 • MLBE (Material Ledger FS Item Table for GR/IR relevant transaction),
 • MLBEH (Material Ledger FS Item Table for GR/IR relevant transaction),
 • MLBECR (Material Ledger Currency Table for GR/IR relevant transaction).

Migracja gospodarki materiałowej wymaga dokładnej analizy systemu i ściśle określonych kroków, które należy wykonać, aby przebiegła pomyślnie. Przygotowując obiekty migracyjne, należy zwrócić uwagę na wszystkie reguły ustawione na poszczególnych tabelach. Omówienie reguł, do których należą wymienione wyżej selekcje, mapowania i przenumerowania, to główny temat w trakcie dyskusji z klientem i z pewnością nie powinno się tej dyskusji pomijać. Udana konwersja do systemu S/4HANA nastąpi wówczas, gdy testowanie zakończy się sukcesem.

Dotychczas przeprowadziliśmy ponad sto trzydzieści projektów transformacyjnych, w których zakupy były jednym z głównych zagadnień. Z zebranymi doświadczeniami w gospodarce materiałowej jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, które czekają nas w już trwających i zaplanowanych projektach.

Trzy lata – jeszcze tylko tak długo, a raczej krótko klienci mają zapewnione wsparcie dla systemów SAP ERP/ECC

Krzysztof Siwiec, Dyrektor DTC, All for One Poland

Jeszcze tylko 3 lata dla SAP ECC

Trzy lata – jeszcze tylko tak długo, a raczej krótko klienci mają zapewnione wsparcie dla systemów SAP ERP/ECC. Każdy, kto kiedykolwiek uczestniczył w projekcie wdrożenia czy rozwoju SAP, doskonale zdaje sobie sprawę, jak mało czasu pozostało na zaplanowanie i przeprowadzenie migracji do SAP S/4HANA.

Dział Digital Transformation Center w All for One Poland pracuje pełną parą, realizując kolejne projekty transformacyjne w dużych środowiskach SAP naszych międzynarodowych klientów. Na koncie mamy już ponad 70 ukończonych migracji do S/4.

Jeden z większych projektów, który ukończyliśmy na początku tego roku, realizowaliśmy dla dużej instytucji edukacyjnej z Bliskiego Wschodu. Projekt polegał na kompleksowej migracji rozbudowanego środowiska SAP do S/4HANA w oparciu o podejście Bluefield. Obejmował konwersję i harmonizację danych. Wykorzystaliśmy CrystalBridge – platformę transformacji danych automatyzującą działania migracyjne, która dała nam duże możliwości selekcji danych i pozwoliła utrzymać niemal zerowe przestoje systemu. Zakres tego projektu był bardzo szeroki, co w połączeniu z napiętym harmonogramem stanowiło największe wyzwanie dla zespołu.

Obserwujemy, że po latach wyczekiwania także polskie firmy wpisują projekty migracyjne do swoich budżetów. O ich zainteresowaniu świadczy też duża frekwencja na spotkaniach, które organizujemy dla klientów, i coraz bardziej konkretne pytania, jakie nam zadają.

Krzysztof Siwiec, Dyrektor Digital Transformation Center, All for One Poland

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.