SNP w grupie roboczej SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement | All for One Poland

SNP w grupie roboczej SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement

Firma SAP utworzyła wraz z partnerami grupę roboczą „SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement”, której zadaniem jest ułatwienie dużym klientom SAP ERP migracji danych do SAP S/4HANA. Grupa robocza dodaje trzecią istotną opcję w ramach programu SAP S/4HANA Movement. W ramach nowej grupy roboczej SNP SE ułatwia dużym organizacjom migrację do SAP S/4HANA.

SNP Schneider-Neureither & Partner SE jest jednym z założycieli grupy roboczej „SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement" działającej pod auspicjami SAP. Grupa za cel postawiła sobie ułatwienie firmom przejścia na SAP S/4HANA, w przypadku gdy ani wdrożenie „od zera”, ani techniczna konwersja systemu nie są optymalnym rozwiązaniem.

SNP, działając w ramach grupy roboczej moderowanej przez firmę SAP, zaoferuje korporacjom podejście łączące elementy klasycznego nowego wdrożenia oraz konwersji systemu. Umożliwi ono przeniesienie danych podstawowych i sald do środowiska SAP S/4HANA w wyznaczonym terminie. Istnieje również możliwość przeniesienia wybranych obiektów wraz z całą historią bądź jej częścią.

Grupa robocza określa zalecane zmiany w strukturze korporacyjnej i procesach biznesowych w trakcie migracji danych (tak zwane istotne scenariusze migracji) opartej na podejściu selektywnym, które można połączyć z SAP Model Company. Efektem prac grupy nie będzie nowe oprogramowanie umożliwiające selektywną migrację danych – klienci będą mogli korzystać z wybranych przez siebie produktów i usług różnych partnerów. W ramach podejścia SNP BLUEFIELD, SNP oferuje portfolio usług i produktów ułatwiających wdrożenie podejścia opartego na selektywnej migracji danych.

Grupa robocza „SAP S/4HANA Selective Data Transition Engagement” opracowuje potrzebną trzecią opcję w ramach programu SAP S/4HANA Move dla scenariuszy, w których ze względu na wymagania rynkowe nie można po prostu dokonać reimplementacji ani konwersji systemu” – podkreśla Stefanie Kuebler, VP of Data Management and Landscape Transformation, SAP Digital Business Services. „Nasi klienci mogą być pewni, że członkowie grupy roboczej rozumieją szanse i ryzyko związane z podejściem selektywnym, posiadają specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie, nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i dzielą się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektów”.

SNP zapewni własny główny zespół złożony z co najmniej pięciu ekspertów i wykorzysta posiadaną wiedzę i 25-letnie doświadczenie. Firma wiąże z tym projektem bardzo duże oczekiwania. „Wiele obiecujemy sobie po tej współpracy i jesteśmy przekonani, że wymiana najlepszych praktyk w gronie specjalistów doskonale znających rozwiązania SAP przyniesie wiele korzyści nam, ale przede wszystkim naszym klientom planującym migrację do SAP S/4HANA" – deklaruje Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO SNP SE.

Dowiedz się więcej o ścieżkach migracji do S/4HANA…

Poradniki

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com