Wzrost globalnego rynku outsourcingu procesów biznesowych to od kilku lat stała tendencja w gospodarce światowej. Wszelkie analizy pokazują, że ten trend utrzyma się także w najbliższych latach. Wielu dostawców tych nowoczesnych usług biznesowych przekonało się, że Polska jest dobrym miejscem do lokowania centrów tego typu usług. Do naszych najważniejszych atutów należą dobra lokalizacja w centrum Europy, bardzo dobra relacja jakości świadczonych usług do ich ceny oraz członkostwo w Unii Europejskiej, które gwarantuje stabilne prawodawstwo oraz swobodę podróżowania. Kolejną zaletą jest dobry poziom edukacji, a także duża liczba dobrze wykształconych, znających języki obce pracowników.

Obecnie w centrach usług biznesowych w Polsce pracuje już ponad 400 tys. osób, co daje ponad 6% udziału w całkowitym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw. Są to zarówno niezależne podmioty wyspecjalizowane w tego typu usługach, jak i wydzielone jednostki dużych międzynarodowych korporacji realizujące w naszym kraju usługi np. księgowe, wsparcia zarządzania kadrami czy IT na wewnętrzne potrzeby grupy kapitałowej.

Zakres usług jest bardzo szeroki, jednak największy udział stanowią wszelkiego rodzaju usługi informatyczne. Ponad 40% centrów usług biznesowych (zarówno obsługujących klientów zewnętrznych jaki i wewnętrznych) jest wyspecjalizowanych w usługach IT. Kolejna spora grupa łączy obsługę IT z innymi usługami, np. finansowo-księgowymi.

Spektrum usług IT jest bardzo szerokie. Jest to zarówno wsparcie aplikacyjne oraz rozwój procesów biznesowych, zarządzanie projektami, bezpieczeństwo informacji, administracja i zarządzanie systemami i infrastrukturą, a także testy i usługi cloud.

Do rozwiązań technologicznych najczęściej wykorzystywanych w centrach usług biznesowych w Polsce należy SAP (ponad 80%). Pracują z nim głównie shared services centers dużych korporacji, najczęściej specjalizujące się w procesach księgowych, fakturowaniu czy obsłudze innych obszarów biznesu. Oprócz tego kilka dużych firm ma w Polsce swoje centra kompetencyjne IT/SAP, odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie systemu transakcyjnego dla części oddziałów lub całości organizacji.

IT staffing

Na podstawie powyższych danych łatwo sobie wyobrazić, że osoby ze znajomością SAP zarówno na poziomie aplikacyjnym, jak i programowania ABAP/Java oraz administracji to spora armia wśród pracowników centrów usług biznesowych w Polsce.

Jednak nawet w organizacjach, które mają własne centra kompetencyjne IT/SAP, jednym z większych wyzwań jest zapewnienie zasobów – odpowiedniej liczby konsultantów o określonych kompetencjach i poziomie doświadczenia. Wiele z tych organizacji praktycznie bez przerwy poszukuje ludzi, którzy mogliby dołączyć do podstawowego zespołu albo na czas wzmożonego zapotrzebowania na specjalistów z wybranych obszarów, lub do realizacji wydzielonych projektów.

W wielu zespołach IT sprawdzoną od lat praktyką jest zapewnianie sobie dodatkowego wsparcia kompetencji SAP dzięki usłudze leasingu pracowniczego (IT staffingu). To długoterminowe „wypożyczenie” pracownika od wyspecjalizowanego podmiotu. Na podstawie umowy pracownicy partnera stają się członkami zespołu klienta i realizują przydzielone zadania. Prace mogą być realizowane w siedzibie klienta lub zdalnie. Ta ostatnia forma w ciągu ostatnich lat zyskała na popularności ze względu na zniesienie ograniczeń geograficznych – Polska to jednak spory kraj – oraz niższe koszty logistyczne.

Zaletą leasingu pracowniczego jest zachowanie kontroli nad zlecanymi zadaniami, jak również osadzenie we własnym zespole specjalisty, który może dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Firma użyczająca ponosi ciężary związane z zatrudnieniem oraz rozwojem pracownika. Współpraca w tym modelu zapewnia utrzymanie praw autorskich po stronie klienta.

All for One Poland realizuje usługi bodyleasingu kompetencji SAP już od kilkunastu lat. Do naszych największych klientów należą zlokalizowane w Polsce centra kompetencyjne SAP kilku globalnych korporacji, które wspieramy w projektach rozwojowych i transformacyjnych. W zależności od organizacji i charakteru prac, konsultanci All for One pełnią w nich różne role, wykonując prace programistyczne ABAP, budując interfejsy, rozwijając standardowe funkcjonalności systemu, projektując i realizując zadania w projektach transformacji biznesowych, a nawet zarządzając wybranymi projektami.

Oferując naszym klientom rozwiązania użyczenia pracowniczego, stawiamy na bezpieczeństwo w długotrwałej współpracy oraz budowaniu opartych na zaufaniu, stabilnych relacji biznesowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jako organizacja o dużym doświadczeniu projektowym możemy dostarczyć wsparcia na zasadach outsourcingu również w innych obszarach technologii SAP lub bezpieczeństwa systemów informatycznych, uzupełniając tym samym wsparcie leasingowanego specjalisty.

W dużych systemach SAP zawsze jest coś do zrobienia. Globalne projekty z założenia planuje się na wiele miesięcy, czasem kilka lat, często prace są realizowane równolegle dla oddziałów w różnych krajach. W zespołach zdarzają się długie absencje i wygodnie jest móc zagwarantować sobie kompetentne zastępstwo na ten czas. Tego rodzaju współpraca zwykle ma charakter długotrwały. Specjaliści IT/SAP przez kilka miesięcy lub dłużej są dostępni na wyłączność dla klienta.

Nasi klienci doceniają elastyczność All for One i gotowość dostarczenia w krótkim czasie konsultanta w wybranym obszarze. W długim okresie współpraca ewoluuje i rozszerza się na nowe obszary. Zapotrzebowanie na liczbę i rodzaj kompetencji ulega zmianie, podobnie jak organizacja i model zarządzania systemem u klienta.

Jakub Szwejkowski, Menedżer Biura All for One Poland w Krakowie

Jakub Szwejkowski, Manager ds. Sprzedaży, All for One Poland

Potrzeby typowe i nietypowe

Każdy, kto zarządza zespołem specjalistów IT/SAP, z pewnością boryka się z problemem braku pracowników i kompetencji. Te problemy dotykają także wyspecjalizowane centra usług wspólnych pracujące na rzecz wielu podmiotów grupy kapitałowej. W takich organizacjach praktycznie zawsze toczą się jakieś prace rozwojowe i projekty, nierzadko więcej niż jeden w tym samym czasie. W takich wypadkach własne zespoły przestają wystarczać i konieczne jest zatrudnienie dodatkowych specjalistów. Dobrym rozwiązaniem jest krótko- lub długoterminowy leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników o określonych kompetencjach.

Z naszego doświadczenia wynika, że SSC sięgają po wsparcie z zewnątrz, gdy mają nietypowe potrzeby, np. szukają specyficznych i rzadkich kompetencji do konkretnego projektu, lub gdy występują typowe potrzeby, ale na nietypową dla organizacji skalę, np. w czasie realizacji dużego projektu. Częstą sytuacją są też braki kadrowe związane z rotacją pracowników lub długotrwałymi absencjami.

All for One Poland współpracuje z kilkoma organizacjami wyspecjalizowanymi w administracji i rozwoju IT/SAP dla międzynarodowych korporacji, dostarczając specjalistów SAP, którzy wspierają wewnętrzne zespoły klienta. Klienci doceniają ten model pozyskiwania kompetencji, bo pozwala im poprawić skuteczność działania i efektywność finansową.

Jakub Szwejkowski, Manager ds. Sprzedaży, All for One Poland

Przykład udanej współpracy

Wśród klientów All for One korzystających z usług staffingu SAP/IT są zlokalizowane w Polsce centra kompetencyjne działającego w globalnie producenta opakowań oraz koncernu medialnego.

Innym przykładem udanej współpracy są usługi w formule bodyleasingu, jakie realizujemy dla centrum kompetencyjnego IT/SAP globalnego koncernu z branży FMCG. Początki tej współpracy sięgają 2007 r. Początkowo wspieraliśmy klienta w obszarach technologicznych SAP, realizując prace integracyjne w SAP Process Integration (Process Orchestration). Kompetencje i doświadczenie w technologiach integracyjnych NetWeaver zawsze były naszym atutem, a budowa i utrzymanie interfejsów to jedna z ważniejszych pozycji na liście zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem SAP.

W kolejnych latach wspieraliśmy klienta w rozwoju hurtowni danych SAP BW. Braliśmy także udział w dużym projekcie stworzenia i rozwoju centrum obsługi serwisowej klienta wewnętrznego na podstawie systemu SAP CRM – EIC (Employee Interaction Center). Braliśmy udział w upgradzie SAP CRM do wyższej wersji.

Innym dużym obszarem współpracy było zarządzanie kapitałem ludzkim i rozwój korporacyjnej platformy SAP HCM oraz SuccessFactors. Przez kilka lat pracowaliśmy z klientem w projekcie uruchomienia i następnie rozwoju tzw. funkcji miękkich.

Obecnie konsultanci All for One Poland uczestniczą w dużym projekcie rozwoju SAP w obszarze logistyki (moduły sprzedaży i dystrybucji oraz gospodarki materiałowej). Celem jest zbudowanie korporacyjnego rozwiązania do kompleksowego śledzenia produktów na każdym etapie ich cyklu życia.

Długotrwała współpraca, dobra renoma i zaufanie, jakie zyskaliśmy przez lata, zaowocowały rozszerzeniem zakresu zlecanych nam zadań poza rozwiązania SAP.

Wykorzystując potencjał usług chmurowych i automatyki przemysłowej, fabryki klienta przechodzą transformację do koncepcji Przemysłu 4.0. All for One Poland zapewnia zespół konsultantów DevOps oraz specjalistów z zakresu technologii chmurowych realizujących projekt z dziedziny Industrial Internet of Things oraz wspierających klienta kompetencjami AWS w celu utrzymania i ciągłego rozwoju krytycznego biznesowo środowiska IT w chmurze publicznej.

Dodatkowo jeden z naszych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa informacji pracuje przy projekcie wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania w aspektach związanych z bezpieczeństwem informacji, wspierając managerów działów IT, produkcyjnych, projektowych oraz HR.

We wszystkich tych obszarach współpraca miała charakter długotrwały. Prace były realizowane w różnych modelach. Część miała charakter typowego bodyleasingu, gdy nasi konsultanci stawali się częścią zespołów projektowych klienta i wykonywali zlecane zadania. Inny częsty model to oddzielne projekty lub podprojekty w ramach większych programów rozwojowych, czy też wydzielone zakresy prac, za które odpowiadaliśmy w całości. Prace są realizowane dla różnych spółek grupy na całym świecie.