Przed koniecznością przeprowadzenia takiego „niepopularnego” obecnie projektu stanął nasz klient z branży bankowej. Z istniejącego systemu SAP S/4HANA musiał wydzielić jedną z jednostek gospodarczych i przenieść ją do innego systemu w tej samej wersji. Na pierwszy rzut oka takie wydzielenie nie wydawało się skomplikowane. Identyczne systemy, uproszczone selekcje danych. Musimy jednak pamiętać, że architektura systemu SAP S/4HANA różni się od systemu w standardzie ECC. Narzędzia, z których korzystają firmy migracyjne, nie zawsze oferują gotowy wariant uwzględniający ekstrakcję danych bezpośrednio z systemu w wersji S/4HANA.

Aby wykonać projekt dla wspomnianego wyżej klienta i w przyszłości ułatwić naszym konsultantom pracę w podobnych, powołaliśmy zespół doświadczonych konsultantów. Ich zadaniem było stworzenie możliwie najbardziej uniwersalnego, bazowego scenariusza zawierającego obiekty migracyjne dotyczące standardowych danych w architekturze systemu SAP S/4HANA. Założyliśmy, że taki model projektu pozwoli na sprawne przeprowadzanie wielu projektów w obrębie systemów SAP w najnowszej wersji. Po raz kolejny pomocne w osiągnięciu celu okazały się narzędzia analityczne z platformy migracyjnej CrystalBridge. Gotowy scenariusz został gruntownie przetestowany i udostępniony wewnątrz organizacji do wykorzystania w pierwszych projektach.

Przyjęcie szerszego spojrzenia na nowe wyzwania projektowe pozwoliło nam uzyskać wymierne korzyści w postaci nowego wariantu scenariusza migracyjnego w S/4. Wykonujemy transformacje w obrębie systemów w najnowszym standardzie. Możliwość ponownego wykorzystania pracy konsultantów w kolejnych projektach pozwoliła nam skrócić średni czas projektu i zredukować jego koszty. Minimalizujemy zasoby wymagane do przeprowadzenia projektów, co przynosi znaczące korzyści dla naszych klientów.