Projekty transformacyjne SAP mogą być bardzo zróżnicowane, ich cechą wspólną jest to, że zawsze są związane ze zmianami organizacyjnymi. Podobnie jest z migracją na system SAP S/4HANA, który wnosi nową jakość w zarządzanie przedsiębiorstwem. Jedną z jego największych zalet jest przetwarzanie danych w pamięci operacyjnej (in-memory), a dzięki temu bardzo szybkie wykonywanie operacji na dużych zbiorach danych.

Migracja danych do S/4HANA jest zmianą, której dokonuje coraz więcej przedsiębiorstw. Tę kluczową dla biznesu decyzję podjął jeden z naszych klientów, który posiada kilka zakładów produkcyjnych w Niemczech i Czechach. Sukces marki zakorzeniony jest w ponad 80-letnim doświadczeniu w branży produkcyjnej. Firma dostarcza na rynek różnorodne produkty i usługi dla zaawansowanych technologii m.in. w przemyśle medycznym i inżynierii precyzyjnej, inżynierii mechanicznej oraz technologii lotniczej.

Po określeniu złożoności projektu, analizie różnych wariantów migracji systemu i struktur organizacyjnych została utworzona optymalna strategia migracji do S/4HANA. Czas przedsięwzięcia został oszacowany na około 6-8 miesięcy.

W planie migracji zostały ujęte takie zadania jak:

  • utworzenie systemu źródłowego, kontrolnego oraz docelowego,
  • wyodrębnienie określonych danych z systemu źródłowego za pomocą autorskiego narzędzia do transformacji danych (Transformation Cockpit),
  • konwersja danych na system docelowy,
  • regularne symulacje i testy po każdej fazie projektu,
  • go-live na systemie produkcyjnym klienta.

Jednym z końcowych kroków migracji w każdej fazie projektu jest konwersja modułowa. Jako pierwszy procesowi konwersji jest poddawany moduł logistyczny. Do usprawnienia tego procesu na systemie docelowym firma All For One używa narzędzia S/4HANA Cockpit.

Słów kilka o konwersji logistycznej

Jeśli klient chce zmienić swój dotychczasowy system SAP ERP na system SAP S/4HANA, konwersja systemu odbywa się w ramach odpowiedniego scenariusza. W oparciu o oferowane narzędzia techniczne instalowane jest oprogramowanie SAP S/4HANA, które umożliwia migrację bazy danych do bazy danych SAP HANA oraz transfer danych ze starej struktury danych do nowej struktury danych S/4HANA (np. migracja danych do nowej tabeli MATDOC) w jednym kroku.

Kompletna techniczna konwersja jest preferowaną opcją dla klientów, którzy chcą przenieść swoje procesy biznesowe na nową platformę i chcą w związku z tym szybko wdrażać nowe innowacje.

Konwersji m.in. podlega moduł logistyczny odpowiedzialny za procesy, to znaczy zarządzanie gospodarką magazynową i materiałową, zapewnienie obsługi procesów sprzedażowych oraz dystrybucyjnych. Transport i zarządzanie jakością to także elementy wyżej wymienionego modułu. To wszystko sprawia, że ściśle wiąże się on również z innymi modułami, a jego konwersja w projekcie migracyjnym musi być wykonywana w pierwszej kolejności.

Model danych modułu logistycznego MM w SAP ERP Central Component został zbudowany na podstawie tabel dokumentów materiałowych, hybrydowych, historycznych oraz agregatów. W tym modelu danych duża liczba tabel i rekordów często powodowała niską wydajność w raportowaniu i wyświetlaniu wartości zapasów.

Chcąc rozwiązać te ograniczenia, zaprojektowano nowy uproszczony model danych NSDM oparty na następujących założeniach: wszystkie dane magazynowe będą obliczane na podstawie informacji o dokumentach materiałowych przechowywanych w jednej tabeli zarządzanej wyłącznie za pomocą operacji INSERT. Dzięki obliczaniu informacji o zapasach w locie problem nadmiarowości został rozwiązany.

Tabele z danymi zagregowanymi zastąpiono wglądami CDS (ang. Core Data Services) oraz użyto drugiej tabeli MATDOC_EXTRACT, która działa jako podzbiór tabeli MATDOC (przechowywanie dokumentów materiałowych).

Podczas konwersji logistycznej dane z tabel MKPF (Structure for Material Document Header) i MSEG (Document Segment: Material) trafiają do tabeli MATDOC, a zatem MATDOC zawiera w nowym modelu zarówno dane nagłówka, jak i pozycji dla dokumentów materiałowych. Nowa tabela MATDOC_EXTRACT służy do przyspieszenia podsumowania tabeli MATDOC podczas obliczania stanów magazynowych w locie.

Natomiast tabele hybrydowe takie jak MARD, MARC, MCHB, MKOL, MSKA, MSKU, MSLB, MSPR nadal istnieją i zwracają dane dotyczące zapasów, jednak są obliczane na bieżąco przy użyciu widoków Core Data Services utworzonych za pomocą nowego modelu danych.

Cały proces konwersji może wydawać się dość skomplikowany, jednak za pomocą narzędzia S/4HANA Cockpit konwersja logistyczna jest skutecznie realizowana w czterech głównych krokach.

Zadaniem konsultanta migracyjnego jest porównanie okresów przypisanych do jednostki organizacyjnej (Company Code) w tabeli MARV. Jeżeli te dane różnią się na systemie źródłowym i docelowym, jest wymagana operacja synchronizacji danych.

Cztery fazy następujące po sobie to:

  1. Migrowanie dokumentów materiałowych;
  2. Wypełnienie zawartości tabel;
  3. Wypełnienie pliku MATDOC_EXTRACT (który tuż przed konwersją został wyczyszczony na scenariuszu RET);
  4. Utworzenie PERFY w pliku MATDOC_EXTRACT.

Odpowiednio ułożone po sobie procesy sprawiają, że wykonanie odbywa się w sposób płynny. Na bieżąco jest również monitorowany postęp tego procesu. Szacowany czas na konwersję modułu logistycznego zależy oczywiście od liczby konwertowanych danych – im więcej danych, tym dłużej trwa.

Po poprawnym zakończeniu konwersji logistycznej ważnym krokiem będzie konwersja kolejnego modułu, czyli modułu finansowego.

Poprawne zakończenie procesu konwersji modułu logistycznego w narzędziu S/4HANA Cockpit

Dla doświadczonego w transformacjach danych zespołu zadania dotyczące konwersji są dość zrozumiałe i łatwe do wykonania. Zatem można śmiało stwierdzić, że receptą na udaną migrację do S/4HANA jest wybór odpowiedniego partnera, który płynnie poradzi sobie z przeniesieniem dużych zbiorów danych.

Przedsiębiorstwa muszą wyprzedzać konkurencję i podejmować decyzje, które będą miały wpływ na przyszłość. Prawdziwą wartością jest usprawnienie procesów o nowe, wydajniejsze przepływy pracy, które wykorzystują wydajne technologie takie jak SAP S/4HANA.

Warto umożliwić swojej firmie rozwój i bezproblemową pracę w gospodarce cyfrowej, stawiając na pioniera w branży migracji danych SAP, firmę All For One.