Celem SAP Cloud ALM jest usprawnienie obsługi środowisk chmurowych i hybrydowych klientów dzięki kompleksowemu podejściu, które obejmuje zarówno wdrożenie, jak i obsługę rozwiązań chmurowych. Zarządzanie zespołami projektowymi, procesami biznesowymi, a także monitorowanie systemu to tylko wybrane z wielu możliwości SAP Cloud ALM. Rozwiązanie to pozwala zrozumieć, jak zarządzać wszystkimi aspektami dowolnego produktu SAP Cloud. Zapewnia szerokie możliwości wdrożeniowe i operacyjne.

Dzięki SAP Cloud ALM możemy odnotowywać anomalie występujące na systemie, wykonać wstępną analizę problemów oraz definiować wyjątki dla wybranych procesów biznesowych. Najważniejsze zalety tego rozwiązania to brak inwestycji w sprzęt, brak konieczności planowania i wykonywania regularnych aktualizacji technicznych czy dbania o podstawową konfigurację.

Funkcjonalności SAP Cloud ALM to m.in. sekcja implementacji, w której mamy możliwość zarządzania projektem wdrożeniowym, tworzonymi funkcjami, procesami, zadaniami. Sekcja operacji daje możliwość monitorowania integracji i wyjątków, procesów biznesowych, użytkowników, wprowadzenie inteligentnego przetwarzania zdarzeń czy zarządzanie powiadomieniami.

Niezwykle ważną informacją jest to, że SAP Cloud ALM jest już zawarty w subskrypcji chmurowej, dzięki czemu możliwość implementacji dostępna jest niemal natychmiast.

SAP Cloud ALM – przykładowe zastosowania

SAP Cloud ALM to rozwiązanie, któremu warto przyjrzeć się z bliska. Duży wachlarz możliwości, ciągłe wprowadzanie nowych funkcjonalności przez SAP oraz szeroki dostęp do dokumentacji, poradników, społeczności ułatwia klientom podjęcie decyzji i rozpoczęcie korzystania z tego produktu.

U klientów, którzy zdecydują się na wdrożenie rozwiązania, konsultanci All for One Poland są odpowiedzialni za konfigurację, implementację oraz bieżące wsparcie SAP Cloud ALM (jeśli klient zdecyduje się na usługę administracji).