Zacznijmy od wyjaśnienia, czym różni się usługa w Google lub u innego dostawcy świadczącego usługi chmurowe od posiadania własnej infrastruktury. W przypadku hostowania systemów we własnym środowisku jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie elementy składowe środowiska, od sprzętu i infrastruktury po bazę danych i aplikację.

Kupując usługę od hypervisora, zapewniamy sobie infrastrukturę jako serwis (IaaS). Nie musimy przejmować się sprzętem, infrastrukturą zasilania awaryjnego, przełączników sieciowych w data center oraz zatrudniać pracowników do ich obsługi. Jesteśmy jednak odpowiedzialni za infrastrukturę wirtualną wewnątrz usługi. W przypadku Google będzie to między innymi zarządzanie sieciami wirtualnymi VPC, dostępem do chmury, kontami użytkowników oraz samymi maszynami wirtualnymi z bazą danych czy aplikacją.

W takim modelu Google będzie odpowiedzialny za dostarczenie infrastruktury oraz innych wbudowanych usług Software as a Service, które również oferuje (np. baza danych BigQuery zaprojektowana dla hurtowni danych).

Usługami w chmurze można zarządzać bezpośrednio lub zlecić takie zadanie partnerowi. All for One Poland oferuje usługę kompleksowego zarządzania środowiskiem SAP (czy to w środowisku Google, czy innego dostawcy) od projektu do wykonania i serwisowania usługi.

Usługa Google Cloud Platform i obszar administracji SAP w gestii klienta lub dostawcy usług

Usługa Google Cloud Platform i obszar administracji SAP w gestii klienta lub dostawcy usług

Najważniejsze korzyści

Niższe koszty. Do największych korzyści z usług GCP należy redukcja kosztów utrzymania infrastruktury, choć oczywiście utrzymanie w GCP również kosztuje (warto skorzystać z kalkulatorów usług udostępnianych przez Google). Klient ponosi opłatę subskrypcyjną za wykorzystanie maszyn wirtualnych i innych potrzebnych usług. Nie ponosi kosztów posiadania własnej infrastruktury oraz jej obsługi i wymiany, co sprawia, że koszty zasobów, w tym także ludzkich, można wykorzystać do innych zadań.

Jeden z największych na świecie dostawców maszyn wirtualnych certyfikowanych przez SAP. Są to zarówno maszyny wirtualne oferowane w ramach usługi Compute Engine, jak i tzw. maszyny Bare Metal Solution – w pełni zarządzana infrastruktura sprzętowa obejmująca serwery oraz inne funkcje centrum danych.

Integracja z innymi usługami Google, takimi jak AI, BigQuery, Apigee, oraz narzędziami SAP, np. SAP LAMA.

Stabilność i elastyczność architektury. Dla swoich usług Google Cloud zapewnia SLA na poziomie 99,95-99,99%. Ponadto w usłudze maszyn wirtualnych Compute Engine posiada wbudowane funkcje, takie jak migracja na żywo (live migration) czy automatyczne ponowne uruchomienie (automatic restart) w przypadku błędu instancji, co minimalizuje przestoje związane z konserwacją lub nawet awarią w centrum danych Google. Autoskaling w stosunku do instancji SAP, możliwość zautomatyzowania zwiększania i zmniejszania liczby instancji SAP w zależności od obciążenia lub zaplanowanych harmonogramów.

Region w Warszawie. GCP jako jedyny światowy dostawca usług chmurowych posiada swój oddział w Warszawie. Google Cloud to najnowocześniejsza infrastruktura technologiczna oferująca firmom i instytucjom dostęp do usług chmury obliczeniowej. Warszawski ośrodek – jedyny w Europie – składa się z trzech niezależnie działających stref dostępowych połączonych superszybką siecią, co chroni przed ewentualnymi zakłóceniami w działaniu usług. Fizyczne ulokowanie regionu chmurowego Google w Polsce sprawia, że opóźnienia w przesyłaniu danych są zmniejszone do minimum.

Łatwiejsze wdrożenie dzięki szablonom automatyzacji. Wdrażanie infrastruktury Google Cloud można zautomatyzować za pomocą Cloud Deployment Manager, usługi, która automatyzuje tworzenie zasobów Google Cloud i zarządzanie nimi. W przypadku wybranych rozwiązań SAP i wspierających je baz danych, takich jak SAP HANA, Google Cloud udostępnia wstępnie zdefiniowane szablony konfiguracji Cloud Deployment Manager, których można użyć do wdrożenia infrastruktury Google Cloud spełniającej wymagania dotyczące wsparcia SAP i najlepsze praktyki.

Jak przeprowadzić migrację do chmury Google

Podobnie jak w przypadku migracji do innego data center, w Google również mamy szerokie możliwości migracji systemu SAP. Poniżej wymieniamy kilka metod.

 • Lift and shift. Jeżeli SAP łącznie z bazą danych i systemem operacyjnym jest wspierany przez GCP, co można zweryfikować na przykład w oficjalnych notach SAP, i źródłowo jest hostowany np. w środowisku VMware, maszynę można zmigrować do Compute Engine, wykonując konwersję maszyny wirtualnej lub korzystając z oferowanej przez producenta usługi VMware-as-a-Service, takie jak GCVE, gdzie usługa VMware HCX mogłaby zostać wykorzystana do zagwarantowania wysokiej wydajności migracji i minimalnego przestoju podczas takiego procesu.
 • Migracja OS/DB. Do wykonania procesu można wykorzystać standardowe narzędzia SAP, takie jak SWPM i SUM, i wykonać migrację na nowe maszyny wirtualne za pomocą metody export/ import systemu lub Database Migration Option, łącząc proces migracji z data center z konwersją do innej bazy danych, jak np. SAP HANA.
 • Greenfield. Jeżeli decydujemy się na nowe wdrożenie systemu S/4HANA przy okazji kończenia się wsparcia dla data center i pomysłu migracji do chmury, można pomyśleć o nowym wdrożeniu SAP na środowisku Google. W nowym środowisku można na nowo zdefiniować procesy biznesowe i tym sposobem wykorzystać potencjał S/4HANA.
 • Brownfield. Konwersja – jeżeli planujemy konwersję do systemu S/4HANA z ERP 6.0, zmiana platformy może być dobrym momentem na zaplanowanie i wykonanie projektu.

Krok po kroku

W proponowanym przez nas scenariuszu migracji do chmury pierwszym i kluczowym krokiem powinno być zbadanie potrzeb klienta, jego środowiska źródłowego, planów dla środowiska docelowego oraz migracji – obecnych i przyszłych. Ten etap wykonujemy zwykle w formie warsztatów z użytkownikami kluczowymi w poszczególnych modułach i administratorami systemu u klienta. Jednym z ważniejszych celów tego kroku jest wybór optymalnej metody migracji.

Proof of Concept to kolejny krok. Taka migracja pozwala na weryfikację środowiska na systemie typu sandbox, na którym można przeprowadzić testy wydajnościowe, zaznajomić się z nowym środowiskiem. W metodach Greenfield i Brownfield jest to też dobry moment na przetestowanie nowych funkcjonalności na realnym systemie oraz sprawdzenie środowiska i wydajności systemu.

Kolejny etap to właściwa migracja wykonywana zgodnie z planem ustalonym na podstawie wcześniejszych kroków.

RISE with SAP dla GCP – czy warto?

W odniesieniu do RISE with SAP w pierwszej kolejności należy się skupić na elementach odróżniających go od modelu on-premise. W tradycyjnym modelu licencyjnym w wariancie on-premise klient ma dowolność, czy będzie utrzymywać system i zarządzać nim samodzielnie (lub korzystając z usług partnera, np. All for One Managed Cloud), czy też skorzysta z usług innych dostawców chmury, np. Google. Mówimy tu oczywiście jedynie o warstwie infrastruktury. Jak już wspominaliśmy, wszystkie wyższe warstwy zarządzania systemem pozostają w gestii klienta i mogą być outsourcowane na zewnątrz (np. SAP Managed Services w All for One).

W modelu RISE with SAP w ramach opłaty subskrypcyjnej usługa obejmuje warstwę infrastruktury, oprogramowania i wsparcia. Infrastruktura dla RISE jest zawsze dostarczana przez jednego z dedykowanych hyperscalerów (Amazon, Google, Azure, Alibaba Cloud). Usługi serwisowe są realizowane przez system ticketowy SAP. Z kolei dostosowania modułowe (np. po upgrade) muszą być wykonane przez klienta lub partnera.

Decyzja o skorzystaniu z modelu RISE with SAP każdorazowo wymaga przeanalizowania wszystkich argumentów za i przeciw i powinna być podejmowana z uwzględnieniem uwarunkowań i planów biznesowych, a nie jedynie możliwości technicznych.

Administracja systemami SAP w GCP

Migracja systemów do Google Cloud Platform zwalnia nas z konieczności zakupu i utrzymania sprzętu. Jednak nadal do wykonania pozostaje wiele czynności związanych z zarządzaniem środowiskiem chmurowym oraz samym systemem SAP. Dlatego warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego partnera serwisowego.

Zakres usług administracji GCP w All for One może obejmować:

 • zarządzanie dostępem i tożsamością (IAM),
 • administrację środowiskiem maszyn wirtualnych Google Compute Engine,
 • projektowanie i zarządzanie Virtual Private Cloud Network,
 • optymalizację kosztów utrzymania usług w platformie,
 • pełen monitoring dostępności usług i systemów GCP,
 • możliwość integracji i administracji innymi usługami Google, jak Google Kubernetes Engine, BigQuery,

Zakres usług administracji SAP w All for One może obejmować:

 • zarządzanie bazami danych SAP,
 • zarządzanie użytkownikami/uprawnieniami SAP,
 • zarządzanie systemem transportowym,
 • integrację z innymi systemami/aplikacjami,
 • monitoring systemów dostosowany do potrzeb biznesowych klienta,
 • monitoring krytycznych biznesowo transakcji i procesów,
 • implementowanie not SAP i zmian manualnych oraz aktualizacji SPS,
 • planowanie i koordynowanie upgrade’ów i aktualizacji systemu,
 • zarządzanie blokadami, przerwami i aktualizacjami,
 • zarządzanie drukarkami.

Zapewniamy pełną integrację usług obejmujących administrację GCP i SAP. Model usługi All for One Managed Cloud jest za każdym razem dostosowywany do potrzeb klienta w oparciu o aspekty biznesowe, a nie parametry IT. Zindywidualizowaną ofertę przygotowujemy na podstawie sprecyzowanych oczekiwań, szczegółowo określamy zakres prac i podział odpowiedzialności. Precyzyjnie ustalamy zakresy odpowiedzialności i czasy reakcji (SLA). Opłata abonamentowa jest uzależniona od liczby użytkowników SAP.

Naszym wyróżnikiem jest komunikacja. Zapewniamy pojedynczy punkt kontaktu dla wszystkich rodzajów zgłoszeń (klienta nie interesują warstwy pośrednie i źródło problemu, dokonuje zgłoszenia, a po stronie SNP leży wypracowanie rozwiązania), a dodatkowo wyznaczamy koordynatora usługi, – konkretną osobę, z którą zawsze można się skontaktować (telefon, e-mail) w celu eskalacji problemu, uzyskania wyjaśnień, zmiany zakresu usług, rozliczeń itp. Koordynator może być także odpowiedzialny za kontakty z dostawcą usługi GCP.

Wychodzimy z założenia, że dla klienta najważniejsze są dostępność i wydajność systemu oraz jego bezpieczeństwo.