Próba zaplanowania wszystkich takich podprojektów w czasie w złożonym środowisku SAP prowadzi do wniosku, że pełna migracja do docelowej architektury S/4 HANA może potrwać nawet kilka lat. Czy można przyspieszyć ten proces?

Oczywiście, że tak! Należy wykorzystać innowacyjne transformacyjne podejście do migracji S/4HANA SNP Bluefield oferowane przez Grupę All for One. Dzięki wykorzystaniu narzędzi upraszczających i automatyzujących proces przejścia na nową platformę SAP można znacznie skrócić czas takiego projektu. W dużej mierze jest to możliwe dzięki rozdzieleniu migracji systemu od migracji danych. Pozwala to wykonać wiele etapów projektu równolegle do pracy systemu SAP, równocześnie przetestować zmiany, a czas niedostępności skrócić do etapu przesyłania i transformacji danych.

W przypadku jednego z naszych klientów – operującej w Europie firmy z branży chemicznej, będącej spółką zależną światowego giganta w tej branży, zmiana na S/4 HANA została wykonana w zaledwie cztery miesiące!

Konsolidacja projektów w podejściu transformacyjnym Bluefield

Konsolidacja projektów w podejściu transformacyjnym Bluefield

Dzięki zautomatyzowanej analizie systemu oraz możliwości wykonania wymaganych podprojektów w jednym okienku niedostępności systemu (downtime) możliwe było bardzo szybkie, ale ustrukturalizowane wdrożenie nowych rozwiązań SAP.

Automatyzacja została użyta już na etapie analizy systemu. Dzięki narzędziom SAP rozszerzonym o analityczne możliwości platformy transformacyjnej CrystalBridge możliwa była ekspresowa weryfikacja wymagań klienta i ustalenie zakresu projektu. Wykorzystanie sprawdzonej metodyki All for One, doświadczonego zespołu, narzędzi wspierających koordynowanie projektu (SNP Mission Control) oraz jego wykonanie (SNP Transformation Cockpit) pozwoliło skomasować kilka podprojektów w jeden i wykonać go w ekspresowym tempie. Co ważne, przedstawiony projekt nie jest jedynym, w którym udało się znacznie skrócić czas migracji do S/4 HANA. All for One wykonało już kilkadziesiąt takich projektów.

Rozdzielenie migracji systemu i danych

Rozdzielenie migracji systemu i danych

Dzięki konsolidacji projektów możliwe jest znaczne uproszczenie projektu migracji do S/4 HANA. Zamiast kilku projektów z osobnymi fazami testów i niedostępności systemów możemy skomasować projekt tak, by otrzymać jedną fazę testowania i jeden krótki czas niedostępności systemu dla użytkownika końcowego. Możemy szybciej otrzymać końcowy rezultat, przy mniejszym zaangażowaniu użytkowników biznesowych.