Sezon na miękki HR: relacja z VI Zlotu Użytkowników Rozwiązań SAP HR w Kazimierzu Dolnym | All for One Poland

Sezon na miękki HR: relacja z VI Zlotu Użytkowników Rozwiązań SAP HR w Kazimierzu Dolnym

Co zrobić, żeby w procesie rekrutacji wybrać najlepszych kandydatów? Jak zatrzymać wartościowych pracowników? Jak identyfikować i rozwijać talenty w organizacji? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali uczestnicy Zlotu, który odbył się 20-21 września br. w Kazimierzu Dolnym.

Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Profesjonalne poszukiwanie i rozwijanie talentów pracowniczych z SAP HCM”. W Zlocie wzięło udział blisko 270 osób reprezentujących 110 różnych firm i instytucji. Większość z nich to przedstawiciele organizacji korzystających z rozwiązania SAP HR (SAP HCM – human capital management) lub chcących je wdrożyć.
Taka proporcja uczestników pokazuje, że o ile zloty technologiczne SAP bywają zdominowane przez dostawców rozwiązań, to spotkania HR-owców cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników tych rozwiązań.

Partnerzy starzy i nowi
Wśród firm konsultingowych dał się odczuć brak kilku dużych graczy na rynku SAP. Nie było IBM czy Siemensa, które w ostatnich latach prawdopodobnie nie inwestowali w rozwój kompetencji w obszarze HR. Za to obok działających od lat partnerów SAP w zakresie HR, takich jak Accenture, Deloitte czy BCC, pojawiły się nowe spółki. Celem takich firm jak Atos Origin, Roc czy Init było przede wszystkim zaistnienie w świadomości klientów, gdyż firmy te dopiero budują swoją markę na polskim rynku SAP HR.
Gości Zlotu powitał Prezes SAP Polska Grzegorz Rogaliński. Partnerem specjalnym Zlotu była spółka PKP Cargo, w której obecnie trwa największe pod względem obsługiwanych pracowników wdrożenie SAP HR. W tak ambitnych i dużych projektach trudno uniknąć trudnych wyzwań i wnioskując ze słów Zenona Kozendry, członka Zarządu PKP Cargo, tak jest i w tym przypadku. Jednak organizacje tej skali są niejako skazane na SAP HR, bo żaden inny system HCM nie jest w stanie obsłużyć ich rozbudowanych potrzeb związanych z obsługą pracowniczą.

Kuć talenty
Wystąpienia dotyczące poszukiwania talentów zdominowały pierwszy dzień spotkania. W hasło Zlotu wpisała się prezentacja projektu realizowanego przez BCC w największej firmie produkcyjnej, wdrożenia nowoczesnych narzędzi wspomagających rozwój i zarządzanie kompetencjami. Tytuł prezentacji był znamienny: „Czy można wygrać z Irlandią? Co warto zrobić, aby zatrzymać zdolnych pracowników, i jak system informatyczny może nas w tym wesprzeć?”.
Projekt ten był szczególny pod wieloma względami, poczynając od prezentacji zmiany sposobu myślenia o rekrutacji i definicji, czym dla firmy są kwalifikacje, a kończąc chociażby na skali projektu, który docelowo ma objąć prawie wszystkich pracowników klienta. Ważna była też konkluzja prezentacji, w której stwierdzono, że właściwe zarządzanie kompetencjami zaczyna się znacznie wcześniej niż na etapie ogłoszenia anonsu o pracę.
Jak podkreślał Marcin Kraska, Lider Zespołu e-HR w BCC:„Spójne rozumienie pojęcia kwalifikacji przez wszystkie osoby zaangażowane w obsługę HR pozwala na precyzyjną definicję owych kwalifikacji-wymagań, na właściwą ich ocenę dla obecnej kadry oraz na ukierunkowanie jej rozwoju. Dopiero finalnie wpływa to na bardziej precyzyjne określanie wymagań rekrutacyjnych, stanowiące swoisty język pomiędzy osobami zaangażowanymi, od brygadzisty po firmę rekrutacyjną. Projekt ten jest także przykładem, jak biznes z informatyką mogą, bo przecież powinny, wspierać się wzajemnie, bez sztucznego podziału na zagadnienia biznesowe i technologiczne”.
Duże zainteresowanie wzbudziło także wystąpienie na temat wykorzystania SAP E-Recruitingu w Polskiej Telefonii Cyfrowej (partnerem wdrożeniowym PTC w tym pionierskim przedsięwzięciu było BCC).
„Póki co, wdrożenia SAP E-Recruitingu w Polsce można policzyć na palcach jednej ręki, ale zainteresowanie dużych firm tą funkcjonalnością ciągle rośnie. Jeśli firma rocznie przeprowadza dziesiątki, a nawet setki procesów rekrutacyjnych, a coraz więcej kandydatów aplikuje przez Internet, wdrożenie takiego narzędzia jest wręcz koniecznością. Przykład PTC dowodzi, że e-rekrutacja w SAP to nie tylko usprawnienia w przetwarzaniu kandydatur, ale także możliwość utrzymywania stałego kontaktu z kandydatami oraz aktywnego poszukiwania kandydatów w Bazie Talentów, zamiast biernego oczekiwania na aplikację po ogłoszeniu” – podkreślał Witold Wieromiej, Lider Zespołu Zarządzania Kadrami w BCC, szef prezentowanego projektu ze strony BCC.

Czas na miękki HR
To, o czym można było usłyszeć podczas pierwszego dnia Zlotu, stanowi wyraz trendów w rozwoju systemów SAP HR, których kontynuacji należy się spodziewać przez kilka najbliższych lat. Wiele firm planuje wdrożenie takich narzędzi informatycznych, które wspierają procesy HR związane z nabyciem i rozwojem kompetencji kapitału ludzkiego w firmie, a zatem m.in. funkcji E-Recruitingu, e-learningu, MBO (zarządzania przez cele) czy samoobsługi pracowniczej. To samo można było wywnioskować również z dyskusji kuluarowych.
Jak podkreślają specjaliści, ten trend do inwestowania w kapitał ludzki wynika z kilku przyczyn.
Po pierwsze jest to naturalny etap rozwoju rynku. Wiele dużych organizacji od lat korzysta z podstawowego zestawu funkcji SAP do obsługi HR. Czas przejść do następnego etapu i, korzystając z dobrej koniunktury, rozwijać system o nowe funkcjonalności.
Rozwój jest także elementem strategii obliczonej na zdobywanie przewagi konkurencyjnej poprzez posiadanie wysoko wykwalifikowanych kadr, co nawiasem mówiąc, jeszcze bardziej zwiększa znaczenie działów HR. Problem braku specjalistów, którzy wyjechali do Irlandii czy Wielkiej Brytanii, dotyka wielu firm. Szansą na ich przyciągnięcie i zatrzymanie, oprócz argumentów płacowych, może być dobra marka pracodawcy budowana między innymi poprzez wysoki poziom obsługi pracowniczej związany ze szkoleniami czy systemami motywacyjnymi i premiowymi.
Jednak wdrożenia narzędzi wspierających procesy miękkiego HR to znacznie bardziej wymagające zadania niż standardowe projekty SAP, ograniczające się do obszarów prostej administracji kadrami czy rozliczania listy płac.
„Polska gospodarka przyspieszyła i w ciągu kilku lat od dwudziestu procent bezrobocia przeszliśmy do etapu, w którym odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników. Słuchając kilku prezentacji, odniosłem wrażenie, że niektórzy dostawcy usług wdrożeniowych SAP HR zaspali i zatrzymali się na etapie wdrażania podstawowego zakresu funkcji HR. Podobnie jak kiedyś wspierają wdrożenia modułów kadrowo-płacowych, zamiast zajmować się systemami zarządzania kapitałem ludzkim. A potrzeby klientów są znacznie bardziej wyrafinowane niż pięć lat temu” – ocenił Michał Szymaczek, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu BCC w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Nie tylko o SAP-ie
Nowością tegorocznego Zlotu było zaproszenie, obok doświadczonych HR-owców, ekspertów merytorycznych w dziedzinie zarządzania talentami. Prowadzone przez nich prezentacje i warsztaty miały przybliżać najnowsze techniki z dziedziny psychologii pracy, które mogą być pomocne w poszukiwaniu i zarządzaniu talentami.
Jednak w opinii wielu uczestników, osób, które na co dzień zajmują się rozwojem kadr w przedsiębiorstwach o wysokiej kulturze organizacyjnej, poziom niektórych prezentacji niezbyt przystawał do ich oczekiwań i kompetencji. Klientów nie interesują dane statystyczne czy historia wybranych idei HCM, ale recepty na konkretne problemy. Czas na teoretyczne rozważania i pytania już minął – pracodawcy muszą działać szybko i skutecznie, by zdobyć i zatrzymać zdolnych pracowników.
Duże zainteresowanie wzbudziła za to dyskusja moderowana przez Grzegorza Turniaka, Prezesa firmy BNI Polska, która zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem sieci profesjonalnych rekomendacji biznesowych. W dyskusji o tym, jak rozpoznać i pozyskać wartościowego pracownika oraz jak rozwijać jego kompetencje i lojalność wobec pracodawcy, uczestniczyli dyrektorzy działów HR m.in. z SAP i TVN.

Przy stoliku
Jak zwykle na tego typu spotkaniach dużą popularnością cieszyły się stoliki eksperckie. Ich gospodarze – eksperci w zakresie rozwiązań SAP HCM z różnych firm, odpowiadali na pytania, udzielali rad i dzielili się swoim doświadczeniem. Kameralna formuła tych spotkań sprzyjała szczerym rozmowom i ustaleniom biznesowym. Była także okazją do nawiązania partnerskich relacji w osobami znanymi dotychczas z oficjalnych kontaktów.
„Byłem zaskoczony dociekliwością i szczegółowością pytań zadawanych przez gości odwiedzających nasze stoisko. Pytania dotyczyły różnych zagadnień, np. kwestii szczególnie istotnych dla negocjacji ze związkami zawodowymi, sposobów udostępniania systemów HR pracownikom produkcyjnym. Pojawiły się nawet szczegółowe pytania o ekrany aplikacji pokazane podczas prezentacji czy też sposób budowy uprawnień. Wiedza biznesowa osób odpowiedzialnych za HR jest bardzo głęboka, a ich wymagania co do systemu duże. Od nas – konsultantów – oczekują konkretnych rozwiązań. Nie tyle pokazania standardu systemu, ale przede wszystkim tego, co można w ramach tego standardu zrobić, jak pracę nowoczesnego specjalisty HR przełożyć na język systemu” – powiedział Marcin Kraska.

Dwie ścieżki
Drugi dzień spotkania podzielono na dwie ścieżki prezentacyjne: ścieżkę biznesową oraz drugą, uwzględniającą nowości technologiczne mające zastosowanie w rozwiązaniu SAP HCM.
W ścieżce technologicznej jako ciekawą oceniono prezentację „Ludzkie oblicze narzędzi Business Intelligence” firmy SAP Polska. Skomplikowane technicznie zagadnienia raportowania informacji kadrowych z hurtowni danych, dzięki przedstawieniu za pomocą prostego przykładu, rzeczywiście zyskało „ludzkie oblicze”, przez co celowość zastosowania mogła stać się bardziej zrozumiała.
Wszyscy, którzy mają do czynienia z danymi pracowników, wiedzą, jakich problemów prawnych nastręcza operowanie poufnymi danymi osobowymi i kadrowo-płacowymi. Konieczność ochrony tych danych jest szczególnie uciążliwa w trakcie testowania systemu SAP HR po wdrożeniu lub przeprowadzeniu prac rozwojowych. Tomasz Sawczuk z SAP Polska zaprezentował SAP Test Data Migration Server – narzędzie do maskowania danych pracowników podczas przygotowania systemu testowego na bazie danych rzeczywistych.
„Gorący temat” obsługi przez system równoległego zatrudnienia pracowników został omówiony w ramach ścieżki biznesowej we wspólnej prezentacji ING Banku Śląskiego i SAP Polska. To temat szczególnie interesujący dla złożonych jednostek gospodarczych i grup kapitałowych, których pracownicy niejednokrotnie mają podpisaną umowę o pracę z więcej niż jednym podmiotem.

W kuluarach
Dużą wartością spotkań organizowanych przez SAP są nieformalne rozmowy wszystkich uczestników rynku – klientów, różnych partnerów wdrożeniowych. Klienci wymieniają się doświadczeniami ze współpracy z firmami wdrożeniowymi, recenzują je, oceniają – często krytycznie – przebieg i rezultaty projektów.
W kuluarach często powracał także temat dużej rotacji specjalistów SAP. Dało się to też zaobserwować wśród stałych bywalców SAP-owskich Zlotów. Wielu z nich ostatnio zmieniło „barwy klubowe”.
„Ruchy kadrowe są naturalnym zjawiskiem w każdej branży, choć ich natężenie w ostatnim roku w firmach wdrożeniowych może być niepokojącym sygnałem dla klientów. Fluktuacja kadr zawsze negatywnie wpływa na realizację projektów SAP, a w jeszcze większym stopniu – na jakość stałych usług serwisowych. Dlatego uważam, że dzięki stabilności składu zespołu konsultantów HR w BCC możemy zaoferować klientom więcej niż inni” – podkreślał Michał Szymaczek.

Po godzinach
Integracji partnerów i klientów służył także bogaty program towarzyski spotkania. Przejażdżki bryczką po okolicy, rejs po Wiśle, atmosfera Kazimierza i piękna pogoda sprzyjały odprężeniu i odpoczynkowi po wielu godzinach wykładów i warsztatów.

Przygotowała: Mirosława Huk, BCC

Uczestnicy o Zlocie:

Katarzyna Jabłońska, Dyrektor Biura Kadr, Giełda Papierów Wartościowych:
VI Zlot Użytkowników SAP HR dotyczył poszukiwania rozwiązań jak znaleźć, rozwijać i zatrzymać talenty w firmie. Przedstawiciele kilku firm prezentowali sposoby wykorzystywania narzędzi wspomagających proces obsługi HR. Dla mnie najbardziej istotna okazała się prezentacja procesu samoobsługi, gdyż nasi pracownicy i menedżerowie będą korzystali z tego rozwiązania. Wysłuchałam wielu opinii uczestników Zlotu, którzy stosują już w swoich firmach to narzędzie.
Szczególnie zainteresował mnie panel dyskusyjny prowadzony przez Ninę Sosińską i Grzegorza Turniaka. W prelekcji wzięło też udział pięciu dyrektorów HR, którzy opowiadali, w jaki sposób radzą sobie z zatrzymywaniem i rozwijaniem talentów w swoich firmach.
Zlot to nie tylko prezentacje, ale możliwość konsultacji ze specjalistami firmy SAP i ich partnerami. Każde takie spotkanie daje możliwość nawiązania ważnych kontaktów.

Magdalena Bielecka, Kierownik Zespołu Administracji Personalnej i Płac, ABB:
Pierwszy raz uczestniczyłam w Zlocie Użytkowników SAP HR i bardzo dobrze oceniam zarówno pomysł samego spotkania, jak i przyjęty w tym roku temat wiodący. Poprzez uczestnictwo w tego typu Zlocie miałam możliwość nie tylko wymiany doświadczeń na temat wdrożeń różnych modułów SAP HR, ale również zapoznania się z nowinkami rynkowymi w zakresie wdrażanych modułów oraz dowiedzenia się, jakie szanse i zagrożenia wystąpiły w innych firmach podczas projektów wdrożenia systemu SAP HR.
Ciekawą prezentacją było przedstawienie funkcjonalności niedawno wdrożonego modułu wspomagającego proces rekrutacji w PTC Era. Nowością, godną również rozważenia w mojej spółce, była prezentacja najnowszego modułu, dotąd niestosowanego jeszcze w Polsce, jakim jest Workforce Management. Zlot był również doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o najnowszych trendach rynkowych w zakresie SAP HR oraz kierunkach, w których zmierza nowoczesny Human Capital Management.

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com