Przejęcie pracowników zakupionej spółki a systemy HR | All for One Poland

Przejęcie pracowników zakupionej spółki a systemy HR

Scenariusze obsługi HR po transformacji

Udostępnij
Drukuj:
Zakup spółki i włącznie jej w struktury grupy kapitałowej wiąże się z koniecznością obsługi kadrowo-płacowej nowej, czasem licznej grupy pracowników. Pożądanym scenariuszem jest, by nie postrzegali oni połączenia jako zagrożenia dla ich pozycji zawodowej, a wręcz przeciwnie, przyjęli je jako szansę. Czy skoncentrujemy się wyłącznie na technicznych aspektach przejęcia – w szczególności na migracji danych – czy może skorzystamy z okazji, by zrobić pierwszy krok w stronę transformacji HR? Nasza decyzja, oprócz aspektów operacyjnych, może mieć wpływ na motywację pracowników.
 

Planując transformację biznesu w zakresie HR, warto przyjrzeć się najczęstszym scenariuszom obsługi HR po przejęciu spółki.

Scenariusz 1.
Włączenie pracowników nowej spółki do działającego systemu SAP HR. Ten scenariusz jest relatywnie prosty do przeprowadzenia, bo zwykle nie wymaga poważnych zmian konfiguracyjnych. Kluczowa jest migracja danych, ale jest to proces dobrze przetestowany przez partnerów i klientów i nie wnosi dużego ryzyka.

Scenariusz 2.
Integracja dwóch systemów HR (SAP i nie-SAP). Grupa kapitałowa chce mieć spójny system raportowania HR, ale nie decyduje się na włączenie pracowników nowej spółki do swojego systemu SAP HR. To dość karkołomny scenariusz, bo wymaga zbudowania i utrzymywania mechanizmów zasilających system raportowy. Wątpliwe korzyści i wysokie koszty takiego rozwiązania powinny sytuować je wśród mniej preferowanych wariantów.

Scenariusz 3.
Roll-out obecnego rozwiązania SAP HR na przejmowaną spółkę wraz z rozbudową o funkcjonalności potrzebne do obsługi specyficznych procesów w nowej organizacji. Wyobraźmy sobie, że firma o profilu produkcyjnym przejmuje spółkę specjalizującą się w sprzedaży detalicznej (sieć sklepów). Procesem priorytetowym dla nowej spółki, wymagającym automatyzacji, jest planowanie czasu pracy. Zatem oprócz włączenia pracowników do obsługi kadrowo-płacowej w obecnym systemie SAP HR, potrzebne jest wdrożenie aplikacji wspierającej kierowników sklepów w zarządzaniu czasem pracy sprzedawców. Przy okazji tego projektu jest szansa na zautomatyzowanie zarządzania czasem pracy również w wybranych jednostkach grupy kapitałowej.

Scenariusz 4.
Pierwszy krok w stronę chmury. Grupa kapitałowa w niedalekiej przyszłości chce zmigrować stare rozwiązania SAP HR do SuccessFactors. Przejęcie nowej spółki jest szansą na to, by uruchomić SF już teraz w mniejszej skali, tylko dla przejmowanej organizacji lub w mniejszym zakresie dla wszystkich spółek. SAP oferuje tutaj dwa główne warianty: side-by-side oraz core-hybrid. Oba są dobrze wspierane przez producenta, zatem ryzyka związane z integracją różnych rozwiązań są łatwo zarządzalne.

W stronę chmury

Dwa ostatnie scenariusze (automatyzacja kluczowego procesu oraz krok w stronę chmury) wnoszą wartość dodaną i mogą dać w dłuższej perspektywie wymierne korzyści. Szczególnie interesująca, w kontekście zmian w ofercie SAP, jest opcja chmury (side-by-side lub core-hybrid).

Wariant side-by-side polega w uproszczeniu na różnym podejściu, w zależności od oddziału lub spółki należącej do grupy kapitałowej. Przykładowo w centrali jako wiodący wykorzystywany jest system SAP HR, a zarządzanie talentami realizowane jest w SuccessFactors, z kolei w przejmowanych spółkach – systemem master jest SF Employee Central. Płace mogą być rozliczane w systemie on-premise lub innej lokalnej aplikacji, w zależności od spółki. Ten wariant jest dość popularny podczas fuzji lub digitalizacji procesów HR poszczególnych spółek w grupie. Drobnymi krokami korporacja może migrować do chmury. W wariancie side-by-side SF Employee Central może być systemem konsolidującym i jednocześnie systemem głównym dla wybranych oddziałów.

Dla tych oddziałów, dla których systemem master jest SAP ERP HR, dane są replikowane do SF EC. Jest to wariant relatywnie skomplikowany konfiguracyjnie ze względu na częsty brak ujednolicenia procesów i danych w grupie (m.in. różne listy wartości i procesy).

W scenariuszu side-by-side obserwacja procesu adaptacji rozwiązania SuccessFactors przez pracowników nowej spółki pozwoli na dobre przygotowanie migracji do chmury całej organizacji.

Wariant core-hybrid zmienia wiele w obsłudze procesów HR. Pracownik nie jest zatrudniany w SAP ERP HR, ale w SuccessFactors. W systemie on-premise są liczone płace (oraz ewentualnie realizowana ocena czasu pracy), ale żeby było to możliwe, większość danych jest automatycznie replikowana z SF do odpowiednich infotypów HR. Tylko specyficzne dla części płacowej dane (np. IT0413, IT0515) są przechowywane w systemie płacowym. Wiele projektów core-hybrid, według założeń producenta, ma w dłuższej perspektywie doprowadzić do całkowitej migracji do chmury. Architektura core-hybrid jest stanem tymczasowym, dającym klientom czas na przygotowanie migracji płac do SF EC Payroll.

Wybór scenariusza HR dla procesu fuzji spółek nie jest prosty. Warto odpowiedzieć m.in. na pytania:

 • Jak bardzo przejmowana spółka różni się od naszej? Czy włączenie jej do naszego systemu przebiegnie sprawnie?
 • Czy fuzja jest okazją do wykonania pierwszego kroku do chmury? Czasy wsparcia starych rozwiązań SAP HR zbliżają się do końca i być może warto już teraz rozpocząć migrację.
 • Czy konieczność automatyzacji ważnego procesu HR w przejmowanej spółce nie jest szansą, by na ten sam proces u nas spojrzeć z innej perspektywy?
 • Jakie będą koszty utrzymania dwóch różnych systemów HR wraz z interfejsami?

Case study
Sokołów: Nowy podmiot, nowi pracownicy w SAP HR

Grupa Sokołów, przejmując Grupę Mięsną Gzella, znacząco zwiększyła potencjał produkcyjny oraz pozyskała największą w kraju sieć wyspecjalizowanych delikatesów mięsnych. Zyskała równocześnie ponad 1300 nowych pracowników, których objęła firmowym systemem kadrowo-płacowym. Celem rollout SAP HR do Gzelli, a także wdrożenia aplikacji SNP E-Time dla pracowników blisko 300 sklepów było uzyskanie spójnej platformy do zarządzania kadrami oraz planowania czasu pracy.

Przeczytaj więcej.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com