SAP Litmos to system szkoleniowy, który znakomicie wpisuje się w ideę tzw. rozszerzonego przedsiębiorstwa (ang. extended enterprise), to znaczy może służyć różnym graczom w ekosystemie organizacji – nie tylko pracownikom, ale także klientom, partnerom, przedstawicielom czy dostawcom. Przykładowo, jeśli chcemy szkolić naszych klientów albo przedstawicieli handlowych w zakresie oferowanych produktów, możemy im udostępnić platformę SAP Litmos z odpowiednimi materiałami i ścieżkami szkoleniowymi.

Aplikację można zintegrować z dowolnym system kadrowym, ale może on także działać jako system niezależny (szczególnie wtedy gdy nie jest wykorzystywany do szkoleń pracowników).

Rozwiązanie od lat cieszy się opinią jednego z najbardziej przyjaznych systemów szkoleniowych. Z liczbą 24 milionów użytkowników ze 150 krajów i miliardem obsługiwanych szkoleń plasuje się wśród liderów rynku LMS. Wśród klientów korzystających z tego rozwiązania są zarówno potentaci: ADP, Coca-Cola, Pepsico, KFC, Ford, Nike, Volvo, eBay, jak i start-upy, które odnajdują w SAP Litmos lekkość i świeżość wpisującą się w ich filozofię działania.

Rozwiązanie oferuje wszystko to, co powinien posiadać zaawansowany system learning management system, a w niektórych obszarach wyprzedza konkurencyjne aplikacje (np. video assessments).  Przyjrzyjmy się kilku aspektom, które dają SAP Litmos pozycję lidera.

Interfejs użytkownika

Pierwszym wyróżnikiem systemu jest niezwykle prosty w obsłudze i atrakcyjny interfejs użytkownika. Nowe osoby po pierwszym zalogowaniu nie potrzebują szkoleń i instruktażu, by móc przystąpić do procesu szkoleniowego. Logika interfejsu ma wręcz zachęcać do eksploracji bazy kursów.

Zaangażowanie użytkowników

Oprócz fantastycznego interfejsu satysfakcję i motywację użytkowników podnoszą funkcje grywalizacji oraz integracji z mediami społecznościowymi (Facebook, LinkedIn, Twitter).
W aplikacji można definiować reguły zdobywania odznak i punktów, tworzyć rankingi zachęcające do współzawodnictwa i zaangażowania w naukę.

Biblioteka szkoleń

Wraz z systemem klienci mogą zakupić rozbudowaną bibliotekę szkoleń (w wersji podstawowej jest ponad 1000 ciągle aktualizowanych kursów). Są to w większości mikroszkolenia z zakresu sprzedaży, komunikacji czy różnego rodzaju kompetencji miękkich (z pełną listą szkoleń można się zapoznać na stronie produktowej SAP Litmos).

Ścieżki szkoleniowe i zawartość edukacyjna

SAP Litmos umożliwia wręcz błyskawiczne zbudowanie szkolenia zarówno z gotowych elementów (prezentacje PPT, pliki PDF, filmy itp.), jak i obiektów, których przygotowanie jest wspierane w aplikacji (np. ankiety, oceny szkolenia, sesje interaktywne itp.). Kursy mogą być definiowane jako e-learning, tradycyjne (ILT) lub mieszane. Dzięki integracji z popularnymi platformami (GoToTraining, Webex, Zoom, czy wkrótce MS Teams) zaplanowanie sesji i raportowanie jej przebiegu jest szybkie i łatwe.

Automatyzacja procesu szkoleniowego

Praca menedżera odpowiedzialnego za szkolenie zespołu czy większej grupy odbiorców (nie muszą to być tylko pracownicy) jest łatwa dzięki funkcjom budowania ścieżek szkoleniowych i ich przypisywania do grup użytkowników. Automatyczne testy, przypomnienia i ankiety pozwalają utrwalić wiedzę oraz zebrać informację zwrotną.

Analityka i raportowanie

Oprócz szeregu gotowych zestawień analitycznych (m.in. aktywność użytkowników i zespołów, popularność kursów, osiągnięcia użytkowników itp.), SAP Litmos oferuje narzędzie kreatora niestandardowych raportów, za pomocą którego użytkownik w kilku krokach definiuje wymagane zestawienie.

Aplikacja mobilna

Litmos pierwotnie był tworzony z myślą o rozproszonych geograficznie użytkownikach, często podróżujących (sprzedawcy), stąd duży nacisk producenta na mobilność rozwiązania. Standardowe mikroszkolenia dostarczane w pakiecie są gotowe do uruchomienia na smartfonie. Być może w tej chwili ma to mniejsze znaczenie (ograniczenia w przemieszczaniu się), ale aplikacja mobilna SAP Litmos sytuuje rozwiązanie w czołówce najlepiej ocenianych przez użytkowników LMS (Grid Rating Methodology).

Szybka integracja i uruchomienie

SAP Litmos może być uruchomiony w ekosystemie organizacji w ciągu zaledwie kilku tygodni. Klienci mają do dyspozycji szereg standardowych integracji oraz API pozwalające na automatyzację wymiany danych z zewnętrznymi aplikacjami (np. zakładanie i usuwanie użytkowników z systemu HR). Wśród gotowych interfejsów warto wymienić połączenia z SAP Commerse Cloud v2, DocuSign, Dropbox, Google Oauth 2.0, Salesforce, SAML 2.0 czy wspomnianymi wcześniej platformami webinarowymi.

SAP Litmos czy SAP SuccessFactors Learning

Oba rozwiązania SAP learningowe od SAP –  SAP Litmos oraz SAP SuccessFactors Learning – oferują podobne doświadczenia użytkownika. W zakresie zarządzania szkoleniami pracowników naturalnym wyborem organizacji korzystających z SAP SuccessFactors będzie zapewne SF Learning, chociażby ze względu na szereg korzyści wynikających z wbudowanych integracji (m.in. z profilem pracownika, planowaniem rozwoju, definiowaniem celów itp.). Są firmy, które korzystają z obu rozwiązań – SF do obsługi pracowników, SAP Litmos dla wyspecjalizowanych zespołów (np. sprzedawców), klientów albo użytkowników spoza organizacji (mogą to być np. przyszli pracownicy, którzy podejmą pracę za kilka miesięcy).