Kopalnia Węgla Brunatnego”Konin” wdraża SAP HR z BCC | All for One Poland

Kopalnia Węgla Brunatnego"Konin" wdraża SAP HR z BCC

W kwietniu br. BCC podpisało kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu SAP HR w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Rozwiązania będą wspierać obsługę około 4000 pracowników kopalni „Konin”.

Głównym celem projektu jest usprawnienie działalności KWB „Konin” poprzez zautomatyzowanie procesów administracji kadrami i zarządzania czasem pracy oraz naliczania wynagrodzeń.

"Po wdrożeniu systemu SAP w obszarach bezpośrednio związanych z naszym core business`em, przyszedł czas na poprawę obsługi wewnętrznej. Zdecydowaliśmy się na współpracę z nowym partnerem wdrożeniowym, gdyż poszukiwaliśmy eksperta w obszarze SAP HR. BCC spełnia te wymagania a bogate doświadczenie firmy to gwarancja sprawnej realizacji prac " – mówi Jarosław Jędrasiak, kierownik projektu wdrożenia SAP HR ze strony KWB „Konin” w Kleczewie S.A.

W ramach projektu SAP HR zostanie zintegrowany z funkcjonującym już w KWB „Konin” systemem SAP ERP oraz z aplikacjami obsługującymi m.in. rozliczanie czasu pracy kierowców (karty drogowe), programy socjalne pracowników (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) a także z programami intranetowymi, m.in. w zakresie BHP, gospodarki odzieżowej, przewozów. Start produktywny nastąpi w październiku 2009 r.

Oprócz KWB „Konin” ze wsparcia BCC we wdrożeniu i rozwoju SAP HR skorzystało już ponad 50 firm. BCC jako Partner Ekspert SAP w zakresie HR zrealizował projekty kadrowo-płacowe m.in. w największej firmie handlowej w Polsce (Grupa Metro – sieci Real i Makro) i największej firmie produkcyjnej. BCC jest też pionierem w rozwoju zaawansowanych funkcji SAP HR, m.in. samoobsługi pracowniczej (ESS – Employee Self Service) i rozwiązań obsługujących „miękki HR”, w tym złożonych systemów motywacyjnych.

Kopania Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. od 1945 roku wydobywa węgiel na potrzeby energetyki. Wydobycie węgla w okresie ostatnich lat ustabilizowało się na poziomie 10 mln ton rocznie. Do końca 2009 roku wydobyto ponad 525 mln ton węgla, zdjęto ponad 2,75 mld m sześciennych nadkładu a brykietownia (zamknięta w 2000 roku) wyprodukowała 6,2 mln ton brykietów. Podczas swojej działalności kopalnia przechodziła szereg transformacji związanych ze zmianami społecznymi i politycznymi zachodzącymi w Polsce. Obecnie jest to jednoosobowa spółka skarbu państwa.

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com