BCC wspiera wdrożenie nowego systemu motywowania pracowników w sieci Praktiker | All for One Poland

BCC wspiera wdrożenie nowego systemu motywowania pracowników w sieci Praktiker

Wprowadzenie nowego systemu ocen i premiowania pracowników, wspieranego przez narzędzia informatyczne bazujące na aplikacji SAP HCM, ma na celu wzrost efektywności zarządzania kapitałem ludzkim w Praktikerze.

Od września br. trwa prowadzone przez BCC wdrożenie rozwiązania informatycznego, które kompleksowo wesprze funkcjonowanie nowego systemu motywacyjnego, opartego na filozofii zarządzania przez cele (MBO – Management by Objective).

„Zgodnie z ideą MBO, uważamy że na ostateczny efekt ma wpływ praca każdego zatrudnionego, a premia ma motywować go do działań zbieżnych z celami całej organizacji. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić nowy system premiowania, który docelowo obejmie nie tylko zarząd, ale także pracowników niższego szczebla. Sposób oceny będzie zależał od specyfiki danego stanowiska pracy. Większe grupy pracowników, jak kasjerzy, magazynierzy, będą oceniane według jednolitych kryteriów, zaś cele dla osób na stanowiskach kierowniczych będą ustalane indywidualnie” – mówi Norbert Brandt, Dyrektor Personalny Praktiker Polska.

Specjaliści BCC rozbudowują system SAP HCM (SAP HR) o nowe funkcje, wspomagające m.in.: definiowanie celów dla pracowników, ocenę przez przełożonych stopnia realizacji tych celów, a także przeliczanie na premiowe składniki wynagrodzenia. Funkcje, z których skorzystają kierownicy, w tym przede wszystkim arkusze ocen pracowniczych, będą łatwo dostępne przez przeglądarkę WWW. Integracja nowego rozwiązania z listą płac w SAP HCM pozwoli na automatyczne przełożenie wyników ocen na premie. Przeprowadzenie pierwszych ocen w nowym systemie planowane jest na styczeń i luty 2008 r.

„Nowe rozwiązania biznesowe, również w obszarze HR, należy wprowadzać przy wsparciu rozwiązań IT. Współpracując z BCC mamy sposobność korzystania z doświadczeń tej firmy z podobnych przedsięwzięć w dużych organizacjach, które rozwijają potencjał HR m.in. poprzez nowoczesne systemy motywacyjne” – powiedziała Ewa Ciećwierz, Kierownik Działu Personalnego i jednocześnie kierownik projektu ze strony Praktikera.

Systemy wynagrodzeń oparte na idei MBO są nowością w Polsce, a pierwsze wdrożenia tej koncepcji w praktyce, gdzie wykorzystano system SAP HCM, były realizowane przez BCC w dużej grupie kapitałowej oraz w sieci Makro Cash & Carry.

Wdrożenie nowego systemu motywacyjnego jest kolejnym etapem współpracy firmy Praktiker Polska z BCC, które było partnerem Grupy Metro w kompleksowym wdrożeniu SAP HCM w latach 2004-2005, obejmującym również sieć Praktiker. Od marca br. Praktiker korzysta z usług outsourcingowych BCC w zakresie wsparcia administracji SAP HCM oraz stałego wsparcia użytkowników tego systemu.

Praktiker to międzynarodowa sieć marketów budowlanych mająca swoje placówki w 9 krajach. Do 2006 r. Praktiker był częścią Grupy Metro. Sieć sklepów Praktiker w Polsce zatrudnia obecnie około 2100 pracowników. W Praktikerze znajduje się ponad 45 000 produktów niezbędnych do domów, mieszkań i ogrodów. Filozofią sieci Praktiker jest oferowanie doskonałego wyboru produktów po możliwie najniższych cenach. Więcej informacji: www.praktiker.pl

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com