BCC integruje SAP i Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi | All for One Poland

BCC integruje SAP i Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

BCC oferuje dostosowanie systemów SAP do generowania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), w związku z nowymi wymaganiami prawa farmaceutycznego.

W 2015 r. została wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z nowymi przepisami, firmy prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi, będą zobowiązane do składania dziennych, elektronicznych raportów z przeprowadzonych transakcji oraz stanów i przesunięć magazynowych. Dane będą przetwarzane w systemie ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi). Wymóg zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Nowe wymagania oznaczają dla przedsiębiorstw konieczność dostosowania systemów SAP do generowania i wysyłania danych do ZSMOPL w formie oczekiwanej przez Ministerstwo Zdrowia.

BCC oferuje firmom z sektora farmaceutycznego pakiet usług zapewniających spełnienie nowych wymogów prawnych. Dostosowanie SAP polega na przygotowaniu rozwiązania w firmowym systemie SAP, które pozwoli generować wymagane prawem komunikaty oraz wysyłanie ich w sposób automatyczny do ZSMOPL. Dzięki wsparciu BCC, system będzie gromadził niezbędne informacje w oparciu o dane transakcyjne, m.in. dane dotyczące braków w dostępie do produktów leczniczych, planowanych dostawach oraz każdorazowego nabywania i zbycia produktów. Następnie, system będzie przesyłał wymagane dane do ZSMOPL w postaci plików XML, zgodnie z procedurą komunikacyjną, określoną w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno–technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com