SAP Ariba Snap to prekonfigurowana platforma zakupowa dostosowana do wymagań firm, które chcą obniżyć barierę wejścia w system SAP Ariba. Wszystkie rozwiązania dostarczane w ramach SAP Ariba Snap są łatwe do zarządzania i intuicyjne w obsłudze. Zapewnia to wysoki poziom akceptacji wśród użytkowników. Najważniejsze kategorie wydatków dla danej branży są już wstępnie skonfigurowane. Przygotowane rozwiązania rosną razem z wymogami firm, umożliwiając lepszy przepływ środków pieniężnych, silniejszą kontrolę i większą zgodność z regulacjami, bez zwiększania złożoności.

Osiągać lepsze wyniki przy mniejszym wysiłku, szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej – taki jest cel. Aby go osiągnąć, należy wzmocnić kontrolę nad wydatkami i jednocześnie zwiększyć elastyczność procesów. Jeśli firmę ograniczają przestarzałe procesy i systemy, SAP Ariba Snap jest odpowiednim rozwiązaniem.

Korzyści z SAP Ariba Snap

 • Przegląd wydatków dzięki pulpitom opartym na rolach – w czasie rzeczywistym;
 • Krótszy czas i niższe koszty przetwarzania zamówień, faktur i płatności;
 • Lepsze wykorzystanie rabatów i zniżek od dostawców;
 • Większe zadowolenie użytkowników, lepsza dystrybucja zleceń do preferowanych dostawców po uzgodnionych cenach;
 • Skalowalność umożliwiająca dynamiczne zarządzanie dostawcami, procesami, budżetami, zatwierdzeniami i płatnościami na całym świecie;

SAP Ariba Snap: większa kontrola wydatków

SAP Ariba Snap to większa kontrola nad wydatkami dzięki zintegrowanym rozwiązaniom zakupowym. Opierają się one na dziesiątkach lat doświadczeń w zakresie nabywania i zapewniają oparte na rolach pulpity nawigacyjne umożliwiające przegląd wydatków w czasie rzeczywistym. Swoją siłę czerpią z integracji systemu ERP z siecią Ariba Network, w której operacje bazują na regułach, procesach workflow i warunkach umów z dostawcami. Oznacza to, że każda część organizacji może prowadzić działania zakupowe, ponieważ zaangażowane w nie osoby mają wygodny, prosty rynek z bezpiecznymi i zintegrowanymi funkcjami zarządzania umowami i nabyciem.

SAP Ariba Snap Community

 • Dostęp do Ariba Network, jednej z największych światowych sieci partnerów handlowych łączącej około 3,7 mln przedsiębiorstw
 • Skuteczna współpraca między kupującymi a dostawcami i efektywne zarządzanie także najtrudniejszymi zakupami
 • Wsparcie możliwości i najlepsze praktyki w elastycznym modelu dostosowanym do osiągniętego zysku z inwestycji
 • Specjalistyczna wiedza w zakresie kategorii i procesów umożliwiająca opracowanie i implementację planu wdrożenia oraz kompleksowego programu oszczędności
 • Zasoby szkoleniowe i wdrożeniowe umożliwiające wczesne rozpoczęcie, szybszą realizację wydatków i przyspieszony zwrot z inwestycji

Monitorowanie, sterowanie i kontrola wydatków oraz przepływu środków pieniężnych

SAP Ariba Snap to szybka droga do kontroli wydatków i poprawy zarządzania przepływem środków pieniężnych. Rozwiązanie od pierwszego dnia udostępnia wstępnie skonfigurowany pulpit nawigacyjny z raportami opartymi na rolach, które można filtrować między innymi według dostawcy, kategorii wydatków i zamówienia, co zapewnia większą przejrzystość i lepszą możliwość śledzenia procesów zakupowych.

SAP Ariba Snap umożliwia osiągnięcie znacznych oszczędności dzięki wydatkom zgodnym z ustaloną polityką, efektywnym procesom i wydajnym zarządzaniu przepływem środków pieniężnych oraz płatnościami. Poza tym dodatkowy wgląd w wydatki firmy pomaga zoptymalizować kapitał obrotowy, śledzić wydatki i wykrywać zagrożenia. Dzięki wstępnie skonfigurowanym, specyficznym dla branży kategoriom wydatków i procesom workflow możesz skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie sposobów na zredukowanie kosztów w firmie.

SAP Ariba Snap: wszystko, czego potrzebuje mała i średnia firma

 • Centralny rynek z bezpiecznym, zintegrowanym zarządzaniem umowami i funkcjonalnością zakupów
 • Elastyczne narzędzia do wymiarowania wykorzystania zasobów
 • Automatyzacja wielu ważnych, ale podatnych na błędy i czasochłonnych procesów związanych z zobowiązaniami i zakupami
 • Przejrzysta, zwięzła witryna zakupowa powiązana z milionami dostawców i artykułów
 • Większa przejrzystość i możliwość śledzenia – od tworzenia zamówień po fakturowanie i przetwarzanie płatności
 • Wydatki zgodne z polityką, wydajność procesów, efektywny przepływ środków pieniężnych i zarządzanie płatnościami
 • Lepsza wzajemna koordynacja procesów zaopatrzenia, większa przejrzystość transakcji i mniej błędów przetwarzania

Automatyzacja całego procesu zakupów

Udane transakcje i kontrola procesów biznesowych z zachowaniem elastyczności wymagają sprawnych narzędzi. Niewiele jest w firmie obszarów bardziej dynamicznych niż proces nabycia.

Dzięki SAP Ariba Snap najważniejsze, podatne na błędy i czasochłonne procesy w obszarze zobowiązań i zakupów są zautomatyzowane. W zakupach eliminuje się procesy papierowe, zalew e-maili i czasochłonną edycję formularzy PDF. Automatyzacja obsługi zobowiązań prowadzi do skrócenia czasu przetwarzania i zmniejszenia liczby błędów, a tym samym obniżenia kosztów przetwarzania zamówień, faktur i płatności. Jednocześnie SAP Ariba Snap zapewnia lepsze wykorzystanie rabatów i upustów, a co za tym idzie, obniżenie kosztów nabycia.

Oparte na regułach funkcje upraszczają obsługę zobowiązań dzięki zautomatyzowanemu uzgadnianiu faktur i płatności, automatycznym płatnościom, mobilnym zatwierdzeniom i opartym na rolach pulpitom nawigacyjnym umożliwiającym przegląd historii transakcji. Można także wprowadzić funkcje obsługi faktur elektronicznych z cyfrowym potwierdzeniem, awizami dostaw i komunikacją z dostawcami.

Dla użytkowników działu zaopatrzenia dostępne są funkcje bazujące na umowach. Umożliwiają one tworzenie faktur, w których ceny i artykuły spełniają warunki umowy, śledzenie łącznych wydatków a także otrzymywanie komunikatów ostrzegawczych, kiedy coś jest niezgodne z umową.

SAP Ariba Snap zawiera także bibliotekę z około 100 formularzami, zaprojektowanymi na podstawie najlepszych praktyk. Można ich używać już od pierwszego dnia – lub też tworzyć własne formularze za pomocą edytora formularzy.

Uproszczenie zakupów online

Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć większą zgodność z polityką zakupową i ograniczyć niekontrolowane wydatki dzięki wygodnym portalom dla kupujących, które są łatwe w zarządzaniu i monitorowaniu poprzez samoobsługę. Od początku firma ma dostęp do milionów dostawców – tam, gdzie ich potrzebuje, lokalnie i globalnie.

Dzięki rozwiązaniu SAP Ariba Spot Buy Catalog firma zyskuje dostęp do setek dostawców, którzy dostarczają wstępnie uzgodnione treści na rynek SAP Ariba. Pracownicy już od pierwszego dnia znajdą tam ponad 15 mln towarów pośrednich. Ten szeroki wybór sprzyja akceptacji przez użytkowników końcowych i pomaga kierować wydatki do preferowanych dostawców z wynegocjowanymi cenami, zapewniając spójne procesy zakupowe, przejrzystość transakcji i redukcję błędów przetwarzania.

Cyfrowo, czyli bez błędów i nieporozumień

Każda firma kupuje towary i przy każdym zakupie następuje wymiana produktów, danych i środków płatniczych. W przeszłości wszystkie transakcje z dostawcami trzeba było przetwarzać poza systemem ERP – przez telefon, e-mail, dokumenty papierowe lub faks i przy użyciu zastrzeżonych plików i formatów, co było dużą uciążliwością.

Dziś kupujący i dostawcy czerpią korzyści z integracji z siecią Ariba Network. Kupujący mogą zautomatyzować ręczne procesy obsługiwane dotychczas za pomocą papierowych dokumentów, podczas gdy dostawcy mogą usprawnić swoje operacje i komunikację z kupującymi. W ten sposób po obu stronach redukowana jest liczba nieporozumień i błędów.

Sprawdzeni dostawcy

Rejestrację i wprowadzenie dostawców wykonuje się online, bezpłatnie i w prosty sposób. Zakupy można ograniczyć do preferowanych i sprawdzonych dostawców oraz potwierdzonych umów i zatwierdzonych artykułów. W profilach dostawców można od razu zobaczyć dane biznesowe, podatkowe i bankowe, a także certyfikaty i informacje marketingowe. Można wzmocnić relacje z dostawcami, poprawić komunikację, zapewnić lepsze ceny i warunki płatności oraz zyskać widoczność potrzebną do szybkich i terminowych płatności i lepszego zarządzania przepływami środków pieniężnych.

Sprawne wdrożenie, szybka korzyść

SAP Ariba Snap to rozwiązanie typu Software-as-a-Service. Oferuje dużą elastyczność i pomaga zapewnić kontrolę i zgodność w odniesieniu do dostawców, umów, przepisów, nabywców i finansów. Rozwiązania SAP Ariba oferowane w ramach SAP Ariba Snap umożliwiają skalowanie na żądanie i dynamiczne zarządzanie dostawcami, procesami, budżetami, zatwierdzeniami i płatnościami na całym świecie.

Wstępnie skonfigurowane kategorie wydatków dla określonej branży, zintegrowane wytyczne dotyczące zamówień, reguły biznesowe i procesy zatwierdzania, którymi można wygodnie i samoobsługowo zarządzać, pozwalają skutecznie kontrolować wydatki, a krótki czas wdrożenia, wynoszący dwanaście tygodni, przekłada się na szybkie zwiększenie wartości biznesowej.

Rozwiązania są wprowadzane poprzez konfigurację, bez specjalnego dostosowania, co wymaga mniej zasobów wdrożeniowych i serwisowych. Dlatego oferta SAP Ariba Snap jest bardziej opłacalna niż inne metody wdrażania, a zawarte w niej funkcje premium są automatycznie aktualizowane przy każdej nowej wersji.

Różne języki, systemy ERP i lokalizacje nie stanowią problemu. Procesy w rozwiązaniach SAP Ariba są wyjątkowo bezpieczne. Korzysta z nich kilka z największych i najbardziej dbających o bezpieczeństwo firm i urzędów na świecie.

Technologia SAP Ariba w SAP Ariba Snap

 • Zaawansowane narzędzia do raportowania i zarządzania
 • Minimalny wysiłek dla działu IT
 • Zintegrowane najlepsze praktyki
 • Centralne sterowanie towarami i usługami
 • Certyfikowane, bezpieczne technologie ze wstępnie skonfigurowanymi interfejsami dla wszystkich popularnych rozwiązań ERP
 • Szybkie opracowywanie katalogu
 • Wstępnie aktywowana zawartość
 • Szybka aktywacja nowych dostawców
 • Koszyk zakupów jak w popularnych portalach konsumenckich
 • Pulpity nawigacyjne możliwe do indywidualnego dostosowania
 • Elastyczne globalne procesy, kontrole budżetu i zatwierdzenia z dynamicznymi działami zaopatrzenia
 • Lepsza zgodność z umową
 • Mobilne zatwierdzenia
 • Nieskomplikowane procesy przyjęcia i uzgadniania

 Czy SAP Ariba Snap pasuje do twojej firmy?

Rozwiązania SAP Ariba oferowane w ramach SAP Ariba Snap są łatwe do wdrożenia i zarządzania, a także zapewnią kontrolę nad wydatkami. Pracownicy docenią intuicyjny portal zakupowy z milionami dostawców i artykułów, przez co szybko zaakceptują oprogramowanie. To także usprawnienie przepływ środków pieniężnych, większa kontrola i zgodność – bez dodatkowej złożoności.

Naszym celem jest zapewnienie klientom uzyskania maksymalnych korzyści z rozwiązań SAP Ariba. Rozwiązania SAP Ariba Snap mogą zostać wdrożone w ciągu dwunastu tygodni – z prekonfigurowanymi procesami workflow i kategoriami wydatków przeznaczonymi specjalnie dla wybranej branży.

Zalety SAP Ariba Snap

 • Proaktywne przestrzeganie zapisów umowy, procesów, wytycznych i strategii dostawców
 • Kontrola wydatków na całym świecie za pomocą elastycznych narzędzi do zarządzania umożliwiająca zwiększenie przejrzystości
 • Konsolidacja i zarządzanie procesami handlowymi
 • Większy udział wydatków z zamówieniem i prawie w 100% zautomatyzowane przetwarzanie faktur
 • Zgodność z zasadami dotyczącymi faktur z zamówieniem i bez zamówienia, automatyczne rozliczanie faktur przychodzących i przetwarzanie faktur za kompleksowe usługi
 • Interoperacyjność z innymi sieciami i obsługa standardowych formatów plików faktur
 • Ulepszone zarządzanie środkami pieniężnymi i majątkiem obrotowym dla nabywców i dostawców