Adobe Forms (określane też jako PDF-based print forms), bazujące na ADS (Adobe Document Service) to podstawowa technologia generowania formularzy w nowych wersjach systemów SAP. ADS pozwala w krótkim czasie opracować efektowne formularze w formacie PDF dla wydruków lub automatycznych maili generowanych z systemu.
 

Jest to rekomendowane podejście dla S/4HANA (w edycji Private Cloud i on-premise), a także – jedyny dostępny mechanizm w przypadku SAP S/4HANA Public Cloud. Dla nowych funkcji, które SAP rozwija w swoich systemach, już nie ma (lub wkrótce nie będzie) możliwości generowania wydruków SAPScript (np. nota SAP 3270781 dotycząca wydruków PIT-11 w HCM).

W związku z tym organizacje korzystające z formularzy SAPScript lub Smartforms powinny rozpocząć planowanie migracji do Adobe Forms. Z jednej strony uprości to utrzymanie systemów – zamiast trzech różnych podejść technicznych (SAPScript, Smartforms, Adobe Forms), wybieramy jedno: najbardziej przyszłościowe i najprostsze w obsłudze. Z drugiej strony – pozwoli dostarczać użytkownikom biznesowym nowe funkcje systemu (tam gdzie Adobe Forms są już jedynym dostępnym sposobem generowania wydruków).

ADS można zainstalować na istniejącym systemie SAP NetWeaver Java. Jeżeli w środowisku firmy nie ma SAP NetWeaver Java, należy zainstalować osobny system i połączyć go z SAP. Nie jest wymagana osobna licencja.

 Migracja na ADS – nasze wsparcie

All for One Poland wspiera migrację na ADS, dostarczając:

  • wdrożenie dowolnych formularzy wydruków z SAP w technologii Adobe Forms na ADS;
  • instalację SAP NetWeaver Java z SAP ADS wraz z konfiguracją połączenia z SAP; a także utrzymanie (hosting) SAP NetWeaver Java wraz z SAP ADS.
  • zestaw prekonfigurowanych formularzy ułatwiający przejście na nową technologię;

Obecnie pakiet prekonfigurowanych formularzy przygotowanych przez All for One koncentruje się na obszarze sprzedaży i dystrybucji i zawiera najważniejsze rodzaje dokumentów wykorzystywanych w interakcji z klientem. Są to:

  • Dokument wydania materiałowego (WZ);
  • Faktura VAT;
  • Faktura VAT korekta wartościowa;
  • Faktura VAT korekta ilościowa;
  • Faktura VAT zaliczka;
  • Faktura VAT rozliczenie zaliczki.

Wszystkie formularze są dostępne w języku polskim i angielskim (na życzenie klienta możliwe jest przygotowanie innych wersji językowych). W planach jest rozwój pakietu o formularze z kolejnych obszarów systemu (gospodarka materiałowa).

Przykładowe formularze PDF z pakietu All for One przygotowane w technologii ADS

Wydruki E-Deklaracji/PIT-11

Wdrożenie nowej technologii jest najpilniejsze dla obszaru HR i e-Deklaracji/PIT-11. Formularz w Adobe dla PIT-11 w wersji 29 jest ostatnią wersją wydaną przez SAP, która umożliwia wykorzystanie wycofywanej metody wydruku poprzez Smartforms. Każda kolejna wersja będzie wspierana wyłącznie przy użyciu usług Adobe Document Services. Nota SAP wprowadzająca formularze Adobe dla PIT i wskazująca na konieczność instalacji usługi Adobe Document Service to nota 3169544 – Version 29 of PIT-11 tax form for year 2022.

Dlaczego ADS?

Format PDF to de facto standard dla formularzy w obrocie biznesowym. Wprowadzenie Adobe Forms jako podstawowej technologii generowania wydruków z SAP wiąże się z wieloma korzyściami dla klientów. Przede wszystkim Adobe LifeCycle Designer (Form Builder), czyli podstawowe narzędzie do projektowania formularzy jest elastyczny i łatwy w użyciu. Ponadto jest w pełni zintegrowany z SAP NetWeaver Developer Studio (Java) oraz ABAP Workbench.

Warto też wymienić kilka opcji edycji formularzy, o które wielokrotnie pytali nasi klienci. Na formularzach można zamieszczać elementy graficznie. Akceptowane formaty to BMP, JPG, GIF, PNG i EXIF. Dodanie obrazka nie wymaga dodatkowych konwersji. Dodatkowo istnieje możliwość zaimportowania istniejących dokumentów PDF lub Word. Wszelkie obiekty na formularzu (w tym teksty) można obracać. Możliwe jest zastosowanie różnych orientacji strony (pozioma, pionowa) w ramach jednego dokumentu.

Przy projektowaniu można zastosować dowolne czcionki TrueType.

Kody kreskowe mogą być drukowane na dowolnych drukarkach Postscript, PCL, PDF lub Zebra. Obiekty formularza są zwykłymi obiektami repozytorium, ze standardowym transportem i wersjonowaniem. Także tłumaczenie formularzy jest proste.

Dostępne komunikaty SAP oraz widoczny kierunek zmian w odniesieniu do technologii wydruków z SAP jasno wskazują, że Adobe Forms z preferowanej staną się jedyną opcją. Już dziś warto wykonać migrację do tego narzędzia, korzystając ze wsparcia All for One Poland.