Realizacja procesów magazynowych za pomocą transakcji terminalowych w SAP WM i usprawnienie komunikacji z operatorami logistycznymi pozwoliło zreorganizować obsługę klientów z branży HoReCa. Centralizacja dostaw w magazynie Strauss Cafe w Swadzimiu to wyższa wydajność pracy, efektywne wykorzystanie zasobów oraz niższe koszty obsługi dostaw i większa mierzalność całego procesu. Obsługa klientów pozostała na stałym, wysokim poziomie.

Firma Strauss Cafe od lat utrzymuje pozycję lidera w obsłudze rynku HoReCa w Polsce. Rozbudowana sieć dystrybucji Strauss Cafe Service zaopatruje ponad 7000 punktów gastronomicznych na terenie całego kraju. Wysoki standard obsługi klienta zakłada realizację zamówienia w ciągu 24 godzin. W celu sprawnej i terminowej obsługi klientów, w swoich ośmiu oddziałach terenowych firma utrzymywała niewielkie magazyny, zaopatrywane z magazynu centralnego w Swadzimiu koło Poznania.

Obsługa klientów HoReCa to duża część biznesu, a jej sprawna organizacja to od wielu lat „oczko w głowie” firmy. Gdy na przełomie 2006/2007 prowadzono projekt reorganizacji i optymalizacji całego biznesu kawowego oraz objęcia działalności gastronomicznej zintegrowanym systemem SAP ERP, Strauss Cafe zdecydował się na wdrożenie funkcjonalności SAP Customer Service do obsługi serwisu maszyn (kawomatów i ekspresów) – jako jedna z pierwszych firm w Polsce.

Także realizacja funkcji magazynowych w Strauss Cafe odbywa się w systemie SAP WM. Podstawowym celem jego wdrożenia (i zastąpienia innej aplikacji do zarządzania magazynem) była gama korzyści wynikających z ujednolicenia infrastruktury IT firmy, łatwiejsze zarządzanie nią oraz redukcja kosztów utrzymania systemów.

Stawiając sobie za cel dalszą optymalizację biznesu, firma poszukiwała nowych możliwości obniżenia kosztów obsługi klientów, utrzymując standard usług na stałym, wysokim poziomie. W tym celu Strauss Cafe zdecydował się na działanie dwutorowe – po pierwsze zaplanowano usprawnienie pracy magazynu poprzez uruchomienie transakcji terminalowych w SAP. To z kolei pozwoliło na drugi krok: reorganizację procesu zaopatrzenia dla branży gastronomicznej i jej centralizację w magazynie w Swadzimiu.

Transakcje terminalowe – realizacja wysyłek na skanerach

Czas przygotowywania wysyłek jest istotny zwłaszcza w procesie szykowania dostaw paczkowych, czyli dostaw zróżnicowanych pod kątem asortymentu, głównie pod zamówienie barów i restauracji (HoReCa). Uprzednio tego typu dostawy były przygotowywane w poszczególnych filiach handlowych (centrach dystrybucyjnych) – zlokalizowanych bliżej klienta. Aby jeden magazyn był w stanie obsłużyć tak dużą liczbę paczek, bardzo istotne były kwestie związane z szybkością i efektywnością pracy, a przede wszystkim z automatyzacją komunikacji z operatorami logistycznymi. Te przesłanki stanowiły główną przyczynę wdrożenia nowego modelu działania magazynu.

W połowie 2013 r. firma zdecydowała się na uruchomienie transakcji terminalowych w SAP dla procesów realizowanych w magazynie. Parterem projektu wdrożeniowego – podobnie jak wszystkich poprzednich projektów wdrożeniowych SAP – było BCC (aktualnie All for One Poland).

Obsługą skanerową zostały objęte następujące funkcje magazynu:

 • przyjęcia z produkcji,
 • przyjęcia z zewnątrz (wraz z funkcjonalnością scalania palet),
 • przesunięcia pomiędzy miejscami składowania,
 • inwentaryzacja,
 • wydania (w tym wydania paczek).

W przypadku procesu wydań stworzone zostały transakcje umożliwiające grupowanie palet w transporty zbiorcze, a także obsługę załadunku. Dzięki zastosowaniu modelu pracy skanerowej możliwe było również stworzenie systemu kolejkowania zadań, który odpowiada za przypisanie poszczególnych czynności do pracownika, z uwzględnieniem priorytetów.

Wszystkie transakcje terminalowe zostały wykonane w oparciu o wspieraną przez SAP technologię ITS Mobile. Jej podstawową cechą jest bezpośredni dostęp z urządzenia mobilnego (terminalu) do odpowiednio przystosowanej transakcji w systemie SAP. Dzięki przekonwertowaniu ekranów do postaci HTML możliwe jest ich uruchamianie z pominięciem SAPConsole.

Najważniejsze korzyści z zastosowanych usprawnień to:

 • zwiększenie efektywności pracy magazynierów (zwłaszcza w obszarze wysyłek paczkowanych),
 • krótszy czas przygotowania wysyłki (od zamówienia klienta do wydania z magazynu) poprzez: automatyczne tworzenie faktury wyzwalane bezpośrednio ze skanera, przesyłanie danych z SAP do systemu spedytora tuż po zakończeniu pakowania paczki, automatyczny wydruk niezbędnych dokumentów z systemu SAP wraz z etykietą paczki z systemu spedytora,
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek,
 • możliwość zdalnego planowania pracy magazynierów.

Adrian Kurlit, IT Manager, Strauss Cafe

IT dla biznesu
Rola IT w nowoczesnych firmach to odpowiadanie na potrzeby biznesu, ale także podpowiadanie biznesowi, jak nowoczesne narzędzia IT mogą usprawnić ich pracę (inicjowanie zmian).
Staramy się tak właśnie działać. Wdrożenie rozwiązania opartego na terminalach mobilnych w magazynie było kolejnym krokiem w realizacji tej strategii. Wystarczy powiedzieć, że osiągnięta dzięki temu projektowi optymalizacja w ogóle umożliwiła wdrożenie zmian biznesowych i sprawiła, że koszty projektu zwróciły się w ciągu kilku miesięcy. A to jeszcze nie koniec pozytywnych efektów. Pomiar efektywności i informacja zwrotna w czasie rzeczywistym powinny dać impuls do ciągłych ulepszeń procesu.
Kolejnym elementem, który powiększa wartość tego rozwiązania, jest integracja z systemami naszych partnerów logistycznych. Jest ona niezauważalna dla użytkowników podczas działania, natomiast w relacjach z partnerami pozwala uniknąć nieporozumień i stanowi cenny element negocjacyjny. Doskonała jakość i jak najniższy koszt obsługi klienta jest istotną przewagą konkurencyjną dla naszej firmy.
Adrian Kurlit, IT Manager, Strauss Cafe

Centralizacja

Usprawnienie pracy magazynu dzięki zastosowaniu skanerów było wstępem do zmiany biznesowego modelu obsługi klientów HoReCa. W firmie podjęto decyzję o centralizacji obsługi dostaw dla wszystkich takich klientów z jednego magazynu, w Swadzimiu. Reorganizacja tej linii biznesowej zakładała podniesienie efektywności wykorzystania sprzętu oraz zasobów w magazynie centralnym oraz redukcję kosztów powiązanych z magazynami regionalnymi. Oczywiście przy utrzymaniu niezmienionego poziomu obsługi klienta, z dostawą asortymentu do restauracji i barów w ciągu 24 godzin.

Jak utrzymać na niezmienionym poziomie jakość realizacji zamówień dla klienta, „oddalając” od niego magazyn o setki kilometrów? Odpowiedź tkwi w spedycji. Przygotowując się do reorganizacji dostaw dla klientów, Strauss Cafe zawarł umowy z dwoma czołowymi firmami kurierskimi – Raben i UPS.

Współpraca z operatorami logistycznymi

W celu pełnego wykorzystania możliwości współpracy z operatorami logistycznymi, w ramach projektu informatycznego realizowanego przez BCC zostały także opracowane nowe kanały komunikacji w zakresie wysyłek paletowych. Usprawniony został m.in. sposób informowania spedytora o przygotowanych wysyłkach, przygotowane zostały nowe wzory etykiet oraz listów przewozowych.

Dzięki elektronicznemu przesyłaniu danych spedytor może z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować transport po odbiór dostaw z magazynu Strauss (wie, ile samochodów i o jakiej ładowności powinien podstawić), a także optymalnie zaplanować dystrybucję towaru do klienta końcowego.

Po zakończeniu szykowania dostaw automatycznie drukowane są etykiety i generują się listy przewozowe. W umowach spedytorzy zobowiązują się do dotrzymania czasów dostawy do klienta, co z kolei wymaga od Strauss przygotowania wysyłek i wysłania danych do przewoźnika do określonej godziny w ciągu dnia.

Małgorzata Skrzypczak, Analityk Systemów IT, Strauss Cafe

Usprawnienie pracy magazynu dzięki zastosowaniu skanerów było wstępem do zmiany biznesowego modelu obsługi klientów HoReCa. Nastąpiła centralizacja obsługi dostaw dla wszystkich takich klientów z jednego magazynu.

Pomiar efektywności pracy

Po uruchomieniu nowych funkcjonalności oraz po przejściu na nową metodę pracy w kolejnym etapie przygotowane zostało rozwiązanie umożliwiające mierzenie wydajności pracy. Metoda pomiaru opiera się na odniesieniu domyślnych czasów realizacji dla przeniesienia z miejsca A do miejsca B i porównaniu tych czasów z czasami rzeczywistej realizacji zlecenia przez pracownika oraz wagą przeniesioną.

Pomiar efektywności pracy jest wykonywany automatycznie w odniesieniu do skanowania poszczególnych etapów procesowania zleceń przeniesienia. Możliwe jest uzyskanie sekundowej dokładności pomiaru.

Pomiar efektywności wykonywany jest automatycznie w odniesieniu do takich czynności jak skanowanie poszczególnych etapów procesowania zleceń przeniesienia. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie sekundowej dokładności pomiaru.

Zebrane dane prezentowane są w dedykowanym raporcie i stanowią podstawę do decyzji biznesowych, związanych z efektywnością pracy w magazynie oraz poziomem zatrudnienia.

Najważniejsze korzyści, jakie firma Strauss Cafe uzyskała w związku z wdrożeniem terminali oraz integracją z przewoźnikami to:

 • redukcja kosztów, większa efektywność biznesowa,
 • większa mierzalność systemu,
 • zwiększona wydajność pracy,
 • zmniejszenie liczby błędów przy realizacji wysyłek,
 • lepsze warunki cenowe z przewoźnikami przy większym wolumenie zamówień,
 • wyższa jakość obsługi klienta za niższą cenę.
Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. to największy producent kawy w Polsce i jeden z jej największych dystrybutorów w naszym kraju. Wiodącą marką firmy jest MK Cafe. Firma jest obecna na polskim rynku od 1991 r. Zakład produkcyjny – palarnia kawy – mieści się w Swadzimiu k. Poznania. Firma prowadzi również działalność na rynku gastronomicznym. Strauss Cafe Service specjalizuje się w obsłudze rynku konsumpcji „poza domem”. W segmencie HoReCa (rynek gastronomiczny) firma zajmuje pozycję lidera, a na rynku miejsc pracy i biur jest jednym z czołowych dostawców kawy i urządzeń do jej parzenia. Firma ma także w ofercie wysokiej klasy ekspresy ciśnieniowe. Propozycji kawowej towarzyszy wybór produktów komplementarnych: herbat TeArtis, czekolady oraz akcesoriów do kawy.