SAP IBP to narzędzie SAP oparte na chmurze, które pomaga przedsiębiorstwom skutecznie zarządzać celami operacyjnymi i strategicznymi w zintegrowanym środowisku. Pozwala ono łączyć funkcje planowania każdego działu w organizacji. W efekcie dostosowanie operacji i strategii do wyników finansowych firmy staje się łatwiejsze.
 

Integrated Business Planning to proces planowania biznesowego, rozszerzona forma planowania sprzedaży i operacji (S&OP), który obejmuje cały łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Koncentruje się na łączeniu procesów planowania zapasów, sprzedaży, finansów i dostaw w jeden spójny i jednolity plan. To kolejny krok dla firm, które mają już wdrożony proces S&OP, ponieważ IBP integruje cykl planowania finansowego. Umożliwia firmom maksymalizację wyników poprzez powiązanie planów strategicznych z planami sprzedażowymi, operacyjnymi i finansowymi, tym samym dając większą widoczność relacji między zasobami, możliwościami i wynikami.

Funkcje SAP IBP są zgrupowane w następujących aplikacjach z oddzielnymi licencjami:

 • SAP Supply Chain Control Tower (obsługa wyjątków, współpraca w ramach sieci partnerów biznesowych); Umożliwia kontrolę i monitoring łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym. Dostarcza istotnych analiz, które pomagają działać zamiast reagować w obliczu podejmowanych decyzji.
 • SAP Integrated Business Planning for sales and operations (decyzje strategiczne i operacyjne); Dostarcza plan sprzedaży w celu maksymalizacji wyników biznesowych zgodnie ze strategią firmy.
 • SAP Integrated Business Planning for demand.  Średnio- i długoterminowe planowanie popytu oparte na metodach statystycznych z możliwością uruchomienia dokładniejszych modeli wykrywania popytu w celu zwiększenia dokładności prognoz dla krótkiego horyzontu planowania. Rozwiązanie łączy w sobie zautomatyzowane procesy planowania oparte na wyjątkach, jak również możliwości planowania ręcznego.
 • SAP Integrated Business Planning for inventory (wielostopniowe zarządzanie zapasami, optymalizacja celów magazynowych całego łańcucha dostaw); Optymalizacja zapasów na wielu etapach jednocześnie i modelowanie zmienności zapewniają cele magazynowe, które nie tylko spełniają lub przekraczają poziomy obsługi klienta, ale także zmniejszają kapitał obrotowy.
 • SAP Integrated Business Planning for response and supply (nieograniczone i ograniczone planowanie dostaw, alokacje i dystrybucja towaru, zmiana harmonogramów zamówienia); Umożliwia szybką adaptację do zmian popytu, uwzględniając pełny model łańcucha dostaw, a także symuluje plany produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia w celu zaspokojenia potrzeb klienta w trybie ograniczonym lub nieograniczonym. Generuje analizę what-if, aby zapewnić widoczność potencjalnych scenariuszy.
 • SAP Integrated Business Planning for demand-driven replenishment (zaawansowane planowanie potrzeb materiałowych). Umożliwia tworzenie elementów zaopatrzenia zgodnie z zasadami planowania zapotrzebowania materiałowego sterowanego popytem (DDMRP) w celu uzupełnienia zdefiniowanych buforów magazynowych oraz projekcji zapasów na cały horyzont planowania.

 Zintegrowane środowisko planistyczne

SAP IBP stanowi integralną część w środowisku SAP S/4HANA. Narzędzie zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu złożonymi łańcuchami dostaw i usprawnianiu operacji na różnych poziomach. Każdy moduł w tym rozwiązaniu zawiera znormalizowany model danych, który pomaga zapewnić widoczność łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym. Jak wiadomo, wgląd w dane w czasie rzeczywistym jest bardzo pomocny przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Dedykowane zintegrowane środowisko planistyczne SAP IBP umożliwia wielu użytkownikom uruchamianie różnych symulacji i wykonywanie różnych scenariuszy analitycznych w cyklach planowania. Ułatwia również obsługę wszelkich wyjątków za pomocą alertów.

SAP IBP – interfejsy Excel i Web

Zarządzanie SAP IBP może pomóc w przyspieszeniu procesu planowania i podejmowaniu decyzji, ponieważ wykorzystuje dwa interfejsy w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika: interfejs internetowy do planowania i konfiguracji oraz Microsoft Excel do podejmowania decyzji. Większość użytkowników końcowych/planistów jest przyzwyczajona do planowania w Excelu, dlatego rozwiązanie jest przez nich łatwo akceptowane. SAP IBP to praca z dobrze znanym interfejsem, który zapewnia:

 • Dostęp w czasie rzeczywistym do systemu SAP IBP i danych bezpośrednio w programie Microsoft Excel;
 • Zachowanie własnego kodowania VBA i innych niestandardowych rozwiązań w Excelu, w tym dalszego dopracowania widoku planowania. Wykorzystanie lokalnych figur kluczowych w celu szybkiego zastosowania niestandardowych formuł Excela na danych SAP IBP;
 • Szybkość i elastyczność – planiści często muszą ad hoc reagować na nowe sytuacje i pytania, które wymagają łączenia informacji z wielu źródeł. SAP IBP korzysta z jednej bazy danych HANA;
 • Co jeśli (what-if) – praca planisty polega zazwyczaj na podejmowaniu decyzji i wyborze pomiędzy opcjami (możliwościami). Aby to zrobić, użytkownik musi być w stanie zobaczyć efekty różnych decyzji, by móc je porównać i wybrać tę najbardziej optymalną. IBP umożliwia uruchamianie operatorów planowania w trybie symulacji dla analizy ad hoc typu „co jeśli” i tworzenie własnych scenariuszy;
 • Łatwość użycia – często pracownicy są przepracowani i nie mają czasu, aby nauczyć się skomplikowanego nowego interfejsu użytkownika, dlatego ważne jest to, że jest to narzędzie, które już znają;
 • Udostępnianie wyników – możliwość udostępniania wyników pracy w formacie, który inni mogą łatwo wykorzystać i zrozumieć.

S&OP a SAP IBP – porównanie

S&OP a SAP IBP - porównanie

Jakie są korzyści?

IBP umożliwia organizacji zwiększenie zdolności decyzyjnych i zapewnia zgodność między celami strategicznymi a działaniami finansowymi i operacyjnymi. Mając pełen wgląd w to, co organizacja chce osiągnąć, poszczególne działy w organizacji mogą zobaczyć, gdzie ich działania pasują do ogólnego obrazu, i pracować na rzecz wspólnego celu.

Stworzenie przejrzystości relacji pomiędzy różnymi wynikami działów – dzięki jednemu wspólnemu widokowi danych i możliwości prowadzenia planowania scenariuszowego można określić wpływ zwiększenia lub zmniejszenia ilości produkcji, zatrudnienia, sprzedaży, kampanii marketingowych i innych na wyniki finansowe i inne wyniki działów.

Zapewnienie odpowiedzialności – pracownicy są bardziej świadomi wpływu, jaki ich działania mają na szerszą działalność, a także są częścią uzgodnionego planu wejścia na rynek, do którego przyczyniają się ich działania.

Moc obliczeniowa in-memory, machine learning i dane w czasie rzeczywistym pomagają przewidywać i optymalizować decyzje dotyczące planowania w oparciu o zmieniające się warunki, popyt i zachowania klientów.

Rozwiązanie oparte na chmurze pozwala korzystać z innowacji technologicznych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów IT, a modułowe funkcje biznesowe można wdrażać zgodnie z priorytetami i wymaganiami budżetowymi, teraz i w przyszłości.