All for One Dynamic MRP Reporter | All for One Poland

All for One Dynamic MRP Reporter

Szybkie raportowanie zapasów i zapotrzebowań wg indeksów materiałowych

All for One Dynamic MRP Reporter umożliwia szybkie i kompleksowe generowanie raportów o zapasach i zapotrzebowaniach dla elastycznie zdefiniowanych grup jak i poszczególnych – dowolnie wybranych indeksów materiałowych. Rozwiązanie jest rozszerzeniem modułu MM / PP (zarządzanie gospodarką materiałową oraz planowania produkcji) w SAP.

Program prezentuje w formie tabelarycznej aktualny wynik przetworzonych danych i wyników MRP. Użytkownik może zobaczyć w jakim dniu/tygodniu/miesiącu występują przyjęcia, przyjęcia planowane, wydania oraz jak wygląda bilans zapasu dla takiego okresu.

Oprócz ekranu selekcji służącego do ograniczenia danych, mamy również opcje służące do wyboru rodzaju wyświetlania danych oraz trybu uruchomienia raportu (wyniki dzienne, tygodniowe, miesięczne lub lista szczegółowa).

Jeśli program znajdzie obiekty MRP (zapotrzebowania, przyjęcia itp. ) sprzed wprowadzonego zakresu dat , to zagreguje je do pola „Przeszłe”. Dzięki temu można łatwo odfiltrować mocno zaległe elementy MRP i zestawić je w jednej kolumnie, nie zakłócając pozostałej części zestawienia w okresach przyszłych.

Dwuklik na danej linii powoduje przejście do standardowej transakcji SAP MD04, gdzie można zweryfikować szczegóły w standardowej formie raportu. Jeśli użytkownik wybierze opcję „Tryb szczegółowy”, system pozwoli wyraportować i np. zapisać do pliku excel całą zawartość listy MD04 – Zapasów/zapotrzebowań ze wszystkimi detalami dla wybranej puli indeksów. Funkcja ta ułatwia tworzenie własnych spersonalizowanych raportów z wykorzystaniem np. makr.

Główną korzyścią z wdrożenia raportu jest oszczędność czasu – system wykonuje całą analizę dokładnie klasyfikując poszczególne elementy MRP do odpowiedniej kategorii zapotrzebowań, przyjęć oraz stanu zapasów. Dodatkowo eliminujemy prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki, co częsta zdarza się przy ręcznym przygotowywaniu zbiorczych raportów. Jest połączeniem danych szczegółowych, dynamicznie budowanej siatki czasu oraz możliwości szybkiej zagregowanej analizy dla wybranej puli materiałów. Adresowany jest zarówno dla planisty produkcji jak i osoby zarządzającej zakupami materiałów.

Program oparty jest na koncepcji programowania dynamicznego co jest wykorzystywane w celu dynamicznego generowania danych oraz tabel, w zależności od wybranego zakresu dat, typu agregacji oraz maksymalnej ilości prezentowanych zakresów.

Raport jest dedykowany dla firm, które korzystają z systemu SAP ERP/ECC lub SAP S/4HANA i wykorzystują planowanie MRP. Rozwiązanie jest gotowe do użytku

Polecana oferta

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com