Moduł ZSMOPL w SAP w połączeniu z modułem Transfer pozwalają na przetwarzanie wymaganych prawem danych oraz stabilną wysyłkę komunikatów do Centrum e-Zdrowia (CeZ). Dzięki modułowi mailingowemu obsługa wysyłki staje się niemal całkowicie automatyczna.

Rozwiązanie nie ingeruje w istniejące w SAP procesy, a jedynie czyta zapisane w systemie dane jako funkcjonalność add-on. Dzięki aplikacji wszystkie podmioty, które są zobligowane do raportowania do centralnego systemu ZSMOPL, mają możliwość generowania każdego typu komunikatu w zdefiniowanej strukturze. O ile tylko firma rejestruje zdarzenia biznesowe w modułach MM i SD i posiada wersję systemu nie starszą niż ECC 6.0 lub S/4HANA 2020 może korzystać z naszego rozwiązania, które po dostosowaniu do struktury organizacyjnej i procesów biznesowych klienta jest gotowe, by generować poprawne raporty, z zapewnioną kontrolą walidacji. Aplikacja może także pobierać dane z zewnętrznych źródeł, takich jak pliki Excel, jeśli wymagane dane nie są utrzymywane w systemie SAP.

Wsparcie producenckie

Wszyscy nasi klienci korzystają z usługi wsparcia producenckiego. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze: nasz zespół na bieżąco monitoruje zmiany w ZSMOPL, co zwalnia klienta z tego obowiązku. Regularnie udoskonalamy nasze narzędzie oraz dostosowujemy je do zmieniającej się specyfikacji ZSMOPL. Konsultanci All for One dbają o zachowanie stabilności i bezpieczeństwa wysyłki komunikatów, wersjonowanie kolejnych paczek, a także dokumentują zmiany.

Od 1 kwietnia 2019, monitorując wszelkie zmiany publikowane przez CEZ, wypuściliśmy siedem dużych upgrade’ów aplikacji. Zmiany dotyczyły: reguł walidacji – bieżąco dostosowujemy komunikaty błędów i ostrzeżeń; usuwania bądź dodawania nowych transakcji oraz czasami przebudowy całych komunikatów, jak kilkakrotnie w przypadku Planowania Dostaw. Reagując na zmiany wymagań, aktualizowaliśmy słowniki konfiguracyjne, dostosowywaliśmy logikę raportowania partii, opracowaliśmy sposób raportowania importu docelowego/ interwencyjnego.

Na przestrzeni ostatnich lat dodaliśmy kilka dużych funkcjonalności do All for One ZSMOPL: Get stan, służący do porównania zapasów w ZSMOPL zbudowanych na podstawie kolejnych raportów z tym, jakie dane posiada CEZ w swojej bazie.

Get status – odrębny komunikat, dzięki któremu, bez konieczności logowania do CEZ, możemy wczytać do kokpitu w SAP status komunikatu oraz ewentualne opisy ostrzeżeń czy błędów w raporcie.

Dodaliśmy funkcję inwentaryzacji, która pozwala na korygowanie stanów zapasu, działając jak bieżący bilans otwarcia. Umożliwiliśmy wysyłkę raportów bez referencji, tak by kolejny raport za ten sam dzień nie referował do poprzedniego, kiedy nie jest to oczekiwane przez bramkę ministerialną (oryginalny raport został odrzucony, a więc uznany za niebyły).

Wdrożyliśmy też funkcjonalność STN, czyli nową transakcję, która zmienia model raportowania danych o stanach zapasu z przekazywania bieżących danych po każdej transakcji do formy zagregowanych danych po wykonaniu wszystkich operacji biznesowych danego dnia.

Integracja SAP i ZSMOPL

Platforma zgłoszeniowa

Od początku istnienia rozwiązania ZSMOPL nasi klienci złożyli ponad 330 zgłoszeń serwisowych, gwarancyjnych i rozwojowych. Tych ostatnich było ponad 50. Te liczby pokazują, jak żywe jest to oprogramowanie. Dowodzą też, że konsultanci All for One Poland odpowiadają na bieżąco na pytania klientów, pomagają weryfikować błędy czy rozbudowywać narzędzie.

Usługa wsparcia dotyczy również modułu Transfer. Problem z instalacją? Trzeba zinterpretować log aktywności, by zidentyfikować błąd komunikacji? Utworzenie zgłoszenia serwisowego na platformie All for One to najskuteczniejszy sposób, by skontaktować się z naszymi specjalistami.

All for One ZSMOPL w S/4 HANA

Myśląc o przyszłości, należy mieć na uwadze dwa twarde fakty: systemy ECC przestaną być wspierane przez SAP w 2027 roku, a aplikacja All for One ZSMOPL w wersji na ECC nie będzie działać w środowisku S/4 HANA.

Przede wszystkim zmianie uległ model zapisu danych w gospodarce zapasami w tabelach – istniejące widoki nie zgromadzą wymaganych danych. Dla przykładu: dokumenty materiałowe, które dotąd były rejestrowane w tabeli MSEG i MKPF, w S/4 są zapisywane w tabeli MATDOC. Stąd konieczność zmiany źródła danych i sposobu ich pozyskiwania w ZSMOPL.

Aby dostosować naszą aplikację, przeprowadziliśmy pełny skan kodu pod kątem zgodności zarówno z bazą danych HANA, jak i środowiskiem S/4HANA. Audyt został zrealizowany w oparciu o metodykę SAP.

Przygotowaliśmy pakiet instalacyjny All for One ZSMOPL w pełni dostosowany do wymagań nowego środowiska S/4 HANA. Zawiera on najnowszy core, zgodny z wytycznymi CEZ, konfigurację bazową, area menu oraz autoryzacje ZSMOPL wraz z rolą zawierającą definicje kafelków, która pozwoli na dostęp do All for One ZSMOPL w launchpadzie Fiori.

Dysponujemy zespołem, który może wesprzeć użytkowników ZSMOPL w migracji. Jesteśmy otwarci, by razem z naszymi klientami zbudować plan transformacji, zrewidować kod rozszerzeń, które implementowaliśmy na systemach klientów oraz dostosować go do wymagań nowego środowiska.