Naturalną konsekwencją rozwoju Grupy Atlantic była decyzja o wdrożeniu systemu SAP ERP. Zakrojony na szeroką skalę projekt został zaplanowany na dwa lata. Jednak ze względu na uruchomienie nowego centrum dystrybucyjnego zdecydowano się na nietypowy krok. Jako pierwsza w SAP zaczęła funkcjonować gospodarka magazynowa.

Firma rozwijała się dynamicznie od 15 lat. W tym czasie osiągnęła pozycję lidera rynku bielizny w Polsce i została jednym z największych producentów bielizny w tym regionie Europy. Sieć sprzedaży obejmuje cały kraj i liczy ponad 160 sklepów. Oprócz tego Atlantic posiada swoje sklepy w Czechach, Słowacji, Rosji i na Ukrainie.

W ciągu wielu lat funkcjonowania firma wypracowała sprawdzone procesy operacyjne, szczególnie w obszarze planowania kolekcji, obsługi zamówień, sprzedaży oraz dystrybucji.

Celem firmy jest ciągłe zwiększanie swojej konkurencyjności na rynku i poszerzanie sieci dystrybucyjnej. Aby jeszcze efektywniej wykorzystywać potencjał firmy oraz sprawnie zarządzać zasobami, konieczne jest wsparcie działalności biznesowej systemem ERP, który obejmie wszystkie sfery działalności firmy.

ERP, ale jaki?

Użytkowane dotychczas w Atlanticu aplikacje zapewniały wsparcie dla bieżących działań operacyjnych. Cała architektura przypominała jednak strukturę spaghetti – trudną i kosztowną w utrzymaniu. Dodatkową wadą poprzednich rozwiązań było to, że nie dostarczały precyzyjnej informacji na poziomie zarządczym, pozwalającej na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. A te w dzisiejszych wymagających uwarunkowaniach rynkowych muszą być oparte na rzetelnych i pełnych danych.

Pierwszy etap wdrożenia objął funkcjonalności gospodarki magazynowej. To dość nietypowa kolejność w projektach SAP

 

Wymagania i oczekiwania strony biznesowej związane z informacją zarządczą stały się podstawą do podjęcia strategicznej decyzji o wdrożeniu systemu ERP. Wewnętrzny proces specyfikacji wymagań trwał blisko pół roku. Okazało się, że analiza przedwdrożeniowa nie jest łatwym zadaniem. Dlatego też zdecydowano się wykorzystać doświadczenie firmy konsultingowej. Efektem licznych spotkań i sesji konsultingowych był pełen opis procesów biznesowych zachodzących w firmie oraz specyfikacja wymagań dla systemu ERP.

Po zakończeniu projektu konsultingowego zarząd Atlantic zdecydował o wdrożeniu SAP. Efektem analizy ofert czołowych na rynku polskim dostawców był wybór firmy 7milowy z Grupy BCC (aktualnie All for One Poland) jako partnera wdrożeniowego.

Cała firma w SAP

Wdrożenie SAP w Atlantic obejmie wszystkie obszary przedsiębiorstwa, czyli sprzedaż i dystrybucję, magazyn wysokiego składowania, rachunkowość finansową, kontroling, zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarkę materiałową, hurtownię danych i planowanie strategiczne. Dodatkowo stworzone zostaną niestandardowe rozwiązania obejmujące sprzedaż mobilną: komunikacja z urządzeniami przenośnymi (B2B Mobile) komunikacja ze sklepem internetowym (B2B WWW) oraz komunikacja z POS (point of sales). W ostatnim etapie projektu wdrożona zostanie funkcjonalność SAP w zakresie planowania strategicznego firmą fashion, tak zwane rozwiązanie Merchandise and Assortment Planning.

Prace projektowe rozpoczęły się w czerwcu 2008 r. Koniec projektu wdrożenia systemu SAP przewidziany jest na rok 2010.

Najlepszy outsourcing

Jednym z elementów oferty 7milowego była także propozycja utrzymania systemu w modelu outsourcingu. Obsługę outsourcingową zapewnia firma BCC (aktualnie All for One Poland).

Już na etapie negocjacji dział IT porównał koszty i korzyści wynikające z utrzymywania systemu własnymi siłami oraz wyoutsourcowania rozwiązania. Nakłady wymagane na zakup sprzętu i oprogramowania systemowego dla SAP oraz koszty długofalowe związane z utrzymaniem i rozwojem tej infrastruktury były znacznie wyższe niż wartość oferty na utrzymanie systemu, która została złożona przez BCC. Miesiąc później podpisano stosowaną umowę outsourcingową z BCC. Dodatkowo – oprócz wynajmu mocy obliczeniowej serwerów – Atlantic korzysta ze wsparcia administracyjnego ze strony specjalistów centrum kompetencyjnego BCC.

Wojciech Morawski Prezes Zarządu, Atlantic

SAP ma wzmocnić pozycję rynkową

Od kilku lat Atlantic intensywnie inwestuje we własny rozwój. Systematycznie rozszerzamy sieć dystrybucyjną oraz poszukujemy nowych rynków sprzedaży. Jesteśmy w fazie dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa – Atlantic jest liderem na rynku producentów bielizny w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wdrożenie systemu SAP ma nie tylko pomóc utrzymać silną pozycję, ale dodatkowo ją wzmocnić. Dla dobrze zarządzanych podmiotów trudne czasy to dobry okres na poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. Jesteśmy przekonani, że dzięki usprawnieniu procesów logistycznych i dokładnej informacji zarządczej, jaką zapewni nam SAP, znajdziemy się w gronie firm, które wyjdą z kryzysu obronną ręką. Uzbrojeni  w narzędzie do zintegrowanego zarządzania będziemy skutecznie rywalizować na nowych rynkach.

Wojciech Morawski, Prezes Zarządu, Atlantic

Nowatorskie rozwiązania w Atlantic

W Atlantic procesy wewnątrz magazynu krajowego są wspomagane za pomocą dwóch wielostopniowych antresol – jednej służącej do kompletacji drobnicowej, drugiej do składowania pełnych opakowań. W ramach antresoli kompletacyjnej jest rozprowadzony system rolkowy, który dzięki informacji przekazywanej przez system SAP do zamontowanych na rolotorze bramek na bieżąco steruje kierunkiem przepływu kartonów z kompletowanymi dla klientów towarami. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, za pomocą sterownika systemu rolkowego programowanego przez aplikację pośredniczącą przygotowaną przez BCC – połączoną na bieżąco z SAP.

Dzięki temu system SAP na bieżąco decyduje o kierunku przepływu kartonów zgodnie z potrzebami pobrań odpowiednich towarów. Z drugiej strony SAP optymalizuje na wejściu liczbę potrzebnych kartonów do wysłania towarów poprzez algorytm wykorzystania objętości kartonów. Klient ma możliwość sterowania tym algorytmem przez zestaw parametrów definiujących objętość czterech typów kartonów i parametrów tzw. tolerancji pojemności.

Zastosowane technologie

Wszystkie procesy obsługi magazynu w Atlantic są wspierane przez system radiowy, terminale mobilne Motorola MC9090 i drukarki kodów kreskowych. Aplikacja SAP działa na terminalach w trybie rzeczywistym za pomocą serwera telnet i dedykowanej platformy SAP-Console.

To była strategiczna decyzja, która pozwoliła nam obniżyć barierę wejścia w SAP. Mamy dostęp do najnowocześniejszej platformy sprzętowej i specjalistycznej wiedzy konsultantów, nie ponosząc przy tym kosztów kształcenia i utrzymywania kompetencji SAP w firmie. Taka decyzja wpłynęła też na przebieg prac wdrożeniowych. Wszystko toczy się dużo szybciej i sprawniej.

Pierwsza gospodarka magazynowa

Pierwszy etap wdrożenia objął funkcjonalności gospodarki magazynowej (SAP WM). To dość nietypowa kolejność w projektach SAP, w których zwykle obsługę magazynu uruchamia się w dalszych etapach wdrożeń, często jako jeden z ostatnich obszarów funkcjonalnych.

Zdecydowaliśmy się na taki krok ze względu na uwarunkowania biznesowe. W 2003 roku uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkcyjny, a rok później powstało nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni 12 tys. m kw.

Użytkowany w starym centrum logistycznym system WMS nie był w stanie obsłużyć planowanej ilości lokacji w nowym centrum. Jego przestarzała technologia nie pozwalała na współpracę z terminalami mobilnymi i sterowanie rozbudowanym transporterem rolkowym.

Narzucone dla tego etapu wdrożenia ramy czasowe wymagały sprawnej współpracy pomiędzy zespołem projektowym Atlantica a konsultantami BCC. W ciągu zaledwie trzech miesięcy powstała dokładna analiza wdrożeniowa, wdrożono i uruchomiono system. Dodatkowym wyzwaniem w projekcie było stworzenie koncepcji i przygotowanie interfejsów do wymiany danych pomiędzy nowym rozwiązaniem SAP WM a funkcjonującym jeszcze w innych obszarach starym systemem ERP.

Intensywne i zaplanowane w krótkim czasie prace wdrożeniowe w dużym zakresie angażowały siły działu IT. Informatycy oprócz realizacji bieżących zadań uczestniczyli w pracach wdrożeniowych oraz przygotowywali infrastrukturę IT w nowym centrum logistycznym. Utrzymanie zatwierdzonego z początkiem projektu kalendarza okazało się więc nie lada wyzwaniem.

W połowie grudnia 2008 r. po cyklu szkoleń nastąpił start produktywny systemu SAP WM. Pierwsze przyjęcia do nowego magazynu krajowego oraz do przeniesionego z innej lokalizacji składu celnego przebiegło bez problemów. Obecni na miejscu konsultanci 7milowego na bieżąco dokonywali synchronizacji poszczególnych elementów całej infrastruktury (rolotok, terminale mobilne, drukarki kodów kreskowych) i „dostrajali” system.

Po zakończeniu wsparcia funkcjonalności SAP WM konsultanci BCC (aktualnie All for One Poland) rozpoczęli prace w kolejnych obszarach, które zostaną objęte SAP.

Zarząd spodziewa się znacznego wzrostu efektywności zarządzania zapasami w firmie, obniżenia kosztów utrzymania systemów IT w całej grupie Atlantic i przede wszystkim wiarygodnych informacji na temat sytuacji finansowej grupy.

Zakres wdrożenia

 • rachunkowość finansowa (FI)
 • księgowość majątku trwałego (FI-AA)
 • kontroling (CO)
 • gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (MM)
 • sprzedaż i dystrybucja (SD)
 • magazyn wysokiego składowania (WM)
 • hurtownia danych (BW)
 • komunikacja z POS
 • komunikacja z urządzeniami przenośnymi (B2B Mobile)
 • komunikacja ze sklepem internetowym
  (B2B WWW)
 • planowanie strategiczne w branży fashion (MAP)

Grupa Atlantic jest liderem wśród firm oferujących bieliznę w Polsce oraz producentem najbardziej znanej polskiej marki bielizny. Łączna liczba sprzedawanych rocznie produktów sięga 20 milionów sztuk. Firma powstała w 1993 r. Jej dzisiejsza pozycja jest efektem ponad 15-letnich doświadczeń w projektowaniu i produkcji bielizny osobistej oraz w tworzeniu sieci sprzedaży detalicznej. Obecnie w Polsce Atlantic ma ponad 50 własnych salonów i blisko 100 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Od ponad 10 lat firma jest też obecna na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, na którym ma ugruntowaną pozycję lidera i eksperta w sektorze bielizny. Do firmy należą trzy marki: Atlantic, Luni i Arcado. Atlantic zatrudnia ponad 600 pracowników.