Na konkurencyjnym rynku usług logistycznych firmy ustawicznie pracują nad rozwojem i udoskonaleniem swojej oferty, by przyciągnąć i utrzymać klientów. Grupa Raben – jeden z liderów usług transportu i magazynowania, jest świadoma wyzwań, a zarazem możliwości, jakie stoją przed firmą z tej branży w dobie digitalizacji, rozwoju usług cloud i internetu rzeczy. Od kilku lat w Raben działa dedykowany dział badań i rozwoju, który zajmuje się szeroko pojętymi innowacjami, obejmującymi zarówno optymalizację już funkcjonujących procesów, jak i tworzenie zupełnie nowych modeli działania.

Grupa Raben od wielu lat wprowadza innowacyjne rozwiązania, zarówno w procesach magazynowych i transportowych, jak również w zakresie narzędzi, systemów informatycznych czy rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki.

myRaben.com

Jednym z takich działań jest uruchomiona w 2015 r. platforma myRaben.com. Dzięki wykorzystaniu koncepcji danych w chmurze klienci Grupy oraz odbiorcy dostarczanych przez Raben towarów mogą za pośrednictwem Internetu uzyskać natychmiastowy dostęp m.in. do zamówień, statusów przesyłek i faktur oraz wykorzystać spersonalizowany zestaw raportów z wizualizacją graficzną.

Najważniejsze zalety platformy to nowoczesny układ panelu użytkownika i intuicyjne menu, które daje klientom wgląd we wszystkie przesyłki i zamówienia magazynowe w jednym miejscu. Klienci mają możliwość definiowania powiadomień (e-mail/SMS) dotyczących monitorowanych przesyłek, a także samodzielnego zarządzania użytkownikami. Panel użytkownika jest dostosowany do obsługi na urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon), możliwy jest jakże bezpośredni kontakt z opiekunem.

Przewidywany czas dostawy

W 2019 r. platforma myRaben.com wzbogaciła się o nową usługę – informację o przewidywanym czasie dostawy przesyłki ETA (Estimated Time of Arrival). ETA jest kalkulowany w momencie zarejestrowania zmiany położenia GPS urządzenia mobilnego kierowcy, który realizuje transport zgodnie z zaplanowaną trasą, odwiedzając punkty dostawy i odbioru. Urządzenie mobilne komunikuje się z właściwymi systemami IT Grupy Raben, które przetwarzają tą informację, a następnie udostępniają ją w zakładce myT&T (Track&Trace) na platformie myRaben.com. Dostawca i odbiorca otrzymują informację o czasie dostawy z dokładnością do dwóch godzin. Informacja jest aktualizowana w czasie rzeczywistym.

Parametr ETA jest obliczany dla obsługi odbiorów i dostaw z wykorzystaniem floty własnej oraz współpracujących przewoźników, a jego kalkulacja uwzględnia szereg czynników dodatkowych takich jak natężenie ruchy, dopuszczalny czas pracy kierowcy, incydenty drogowe itp.

System ETA został wprowadzony we wszystkich krajach, w których Grupa Raben ma swoje oddziały (Polska, Niemcy, Holandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Ukraina, Włochy i Bułgaria). Wiarygodne dane o czasie dostawy pozwalają klientom, nadawcom i odbiorcom transportowanych dóbr lepiej zaplanować swoje zasoby, skrócić czas rozładunku, a tym samym zredukować koszty.

ETA w SAP

Kolejną innowacją, jaką Raben przygotował dla swoich klientów korzystających z systemu SAP ERP, jest dodatek do SAP, który integruje pobrania ETA z systemami transakcyjnymi klientów.

Aplikacja myRaben dla SAP, dostarczająca usługę getETA, została przygotowana we współpracy z firmą SNP Poland (aktualnie All for One Poland).

Zakres prac SNP obejmował:

  • przygotowanie po stronie SAP interfejsu do myRaben i wywołania usługi getETA z myRaben.com,
  • przygotowanie programu testowego,
  • proces certyfikacji rozwiązania jako Add-On w SAP Integration Certification Center (ICC).

Interfejs SAP do myRaben i wywołania usługi getETA z myRaben.com został stworzony w technologii ABAP, z wykorzystaniem webservice w SPROXY.

Zbigniew Kępiński, Genius Lab Manager, Grupa Raben

Innowacje naszą siłą

Innowacje stanowią kluczowe źródło uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Poszukiwania coraz lepszych sposobów świadczenia usług logistycznych, nieustanna batalia z czasem trwania usługi transportowej czy operacji załadunkowych bądź rozładunkowych to codzienność działów R&D w branży logistycznej.

Zapewnienie transparentności w łańcuchu dostaw oraz integracji i przepływu informacji online do wszystkich stron łańcucha to także jeden z obszarów wdrażania coraz to lepszych i szybszych elementów cyfryzacji. Wymiana danych za pośrednictwem opisywanego w artykule rozwiązania to jeden z takich przykładów, w którym klient – posiadacz systemu SAP, nie musi przełączać się pomiędzy aplikacjami celem uzyskania kluczowych informacji od operatora logistycznego. Może otrzymywać je bezpośrednio w swoim codziennym środowisku pracy.

Grupa Raben jest pionierem w udostępnianiu estymacji czasu dostawy dla przesyłek drobnicowych (ETA), a stworzone rozszerzenie i kanał komunikacji pomiędzy platformą myRaben.com a systemem SAP gwarantuje dostęp do tej jakże ważnej informacji. Tym samym uzupełnia szeroki wachlarz możliwości integracyjnych, jakie Grupa Raben oferuje dla klientów, partnerów jak również odbiorców transportowanych przesyłek.

Zbigniew Kępiński, Genius Lab Manager, Grupa Raben

Jak działa aplikacja

Po wgraniu rozwiązania do systemu SAP, na podstawie identyfikatora referencyjnego wysyłki w myRaben.com, klienci mogą przekazywać dane o czasie dostarczenia przesyłki do miejsca docelowego (do ich partnerów biznesowych), bezpośrednio do swojego systemu SAP. Na podstawie ETA użytkownicy mogą monitorować dostawy i przetwarzanie wysyłek oraz dystrybucję swoich towarów. Integracja z portalem myRaben jest realizowana na zasadzie proxy usługobiorcy, a dodatkowo jest separowana w postaci modułu funkcyjnego, który można w łatwy sposób dodać i wykorzystać w przepływach procesów sprzedaży i dystrybucji istniejących w rozwiązaniu biznesowym klienta.

Aplikacja tworzy dedykowany raport, który na podstawie zewnętrznego numeru referencyjnego (numer przesyłki myRaben) dostawy pobiera szacowany czas dostawy i wyświetla go w raporcie ALV. Dane te są dodatkowo przechowywane w niestandardowej tabeli bazy danych, którą można dalej wykorzystywać w raportach. Raport ALV można zaplanować jako pracę w tle, co daje klientom możliwość regularnej, okresowej kontroli dostaw, szacowanego czasu przybycia towarów do odbiorców.

Wiedza o estymowanym terminie dostawy dostępna w SAP pozwala klientowi zarządzać wysyłkami, wystawić fakturę z odpowiednią datą dostawy itp.

Rozwiązanie jest udostępniane przez firmę Raben jako gotowa aplikacja, którą klient może wgrać na swój system (tzw. transport). Przed uruchomieniem wymaga jedynie drobnych prac konfiguracyjnych (na podstawie dostarczanej wraz z aplikacją instrukcji).

Certyfikat SAP

By zapewnić swoim klientom zgodność rozwiązania z ich systemami SAP, Grupa Raben zdecydowała się na przeprowadzenie procesu jego certyfikacji w SAP Integration Certification Center. Także to zadanie powierzono naszym konsultantom. W ramach certyfikacji została przygotowana szczegółowa dokumentacja, a samo narzędzie zostało zaprezentowane na sesji z SAP ICC. Uzyskany certyfikat ABAP Add-On Deployment Certification jest potwierdzeniem, że rozwiązanie jest zgodne ze standardami i konwencjami SAP, a jego implementacja bezpieczna dla działania systemu klienta.

Dla Grupy Raben, która ciągle poszukuje sposobów na podniesienie jakości swoich usług i zwiększenie satysfakcji klientów, certyfikowane rozszerzenie systemu SAP, jakie obecnie oferuje swoim partnerom poprzez portal myRaben.com, jest cenną przewagą konkurencyjną.

Grupa Raben to firma logistyczna działająca w 13 krajach Europy. Świadczy usługi z zakresu logistyki kontraktowej (m.in. magazynowanie, co-packing, co-manufacturing), transportu drogowego: całopojazdowego, drobnicowego i częściowego, w tym transportu na Wschód, a także lotniczego, morskiego i intermodalnego. Specjalizuje się także w kompleksowej obsłudze produktów świeżych, wymagających kontrolowanej temperatury. Obsługuje ponad 13 mln przesyłek rocznie. W Polsce firma dysponuje siecią ponad 50 oddziałów, nowoczesnym taborem i powierzchnią magazynową na poziomie 520 000 m kw.