Przyszłość zakupów: większa odporność, lepsza strategia | All for One Poland

Przyszłość zakupów: większa odporność, lepsza strategia

Jak pandemia koronawirusa trwale zmieni obszar zaopatrzenia

Niezapowiedziane wąskie gardła w dostawach, nieprzewidywalne wolumeny sprzedaży, brakujące surowce: działy zaopatrzenia w firmach produkcyjnych nie miały lekko podczas kryzysu związanego z koronawirusem. To unaoczniło, jak ważne jest zaopatrzenie, podobnie jak koncentracja na cyfryzacji procesów roboczych i zakupowych. Jak zmienia się rola działu zaopatrzenia? Jaką naukę firmy mogły wyciągnąć z tej lekcji? Co może zwiększyć odporność działu zaopatrzenia?

Niezapowiedziane wąskie gardła w dostawach, nieprzewidywalne wolumeny sprzedaży, brakujące surowce: działy zaopatrzenia w firmach produkcyjnych nie miały lekko podczas kryzysu związanego z koronawirusem. To unaoczniło, jak ważne jest zaopatrzenie, podobnie jak koncentracja na cyfryzacji procesów roboczych i zakupowych. Jak zmienia się rola działu zaopatrzenia? Jaką naukę firmy mogły wyciągnąć z tej lekcji? Co może zwiększyć odporność działu zaopatrzenia?

Działy zaopatrzenia pełnią bardzo istotną funkcję. Dbają o pozyskiwanie towarów, surowców lub usług i zapewniają płynny przebieg produkcji, a także usprawniają procesy wsparcia i administracji. Dział zaopatrzenia jest niezbędny przy znajdowaniu nowych dostawców dla innowacji. Musi godzić czasem sprzeczne wymagania, z jednej strony dbając o negocjowanie korzystnych cen i warunków, a z drugiej o terminową dostawę towarów w odpowiedniej jakości i ilości.

Do ważnych cech osób za to odpowiedzialnych zaliczają się przedsiębiorcze myślenie i działanie, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, odporność i gotowość do podejmowania ryzyka. Wymagana jest także umiejętność kreatywnego działania, szczególnie w zakupach strategicznych. Ponadto ważne jest, aby zachować spokój, gdy sprawy nie idą gładko.

Nie zawsze idzie gładko

Od wybuchu pandemii koronawirusa pracownicy działów zaopatrzenia z różnych branż zostali skonfrontowani z zupełnie nową skalą wyzwań. Wąskie gardła w dostawach, niepewne wolumeny sprzedaży, niedobór surowców i nieodpowiednie procedury zarządzania ryzykiem, a czasem ich brak, szczególnie mocno uderzyły w przedsiębiorstwa produkcyjne.

W centrum uwagi: cyfryzacja i zarządzanie ryzykiem

Do tej pory działy zaopatrzenia koncentrowały się na globalizacji i cyfryzacji. Jednak w wielu organizacjach do cyfryzacji nie przykładano należytego znaczenia. Dopiero pandemia zmieniła tę optykę. Korzyści płynące z rozwiązań cyfrowych stały się jeszcze bardziej widoczne i nadały priorytet digitalizacji procesów.

Równolegle z cyfryzacją coraz większego znaczenia nabiera także zarządzanie ryzykiem w działach zaopatrzenia. To spóźniony rozwój, nawet przy założeniu, że w przyszłości kryzysy różnego rodzaju i w różnych wymiarach będą się zdarzać częściej.

Nie tylko epidemie czy wojna z Ukrainą lub na Bliskim Wschodzie zagrażają poszczególnym krajom lub całemu światu. Kryzysy polityczne, gospodarcze lub klęski żywiołowe również szybko wywołują reakcję łańcuchową w całym zglobalizowanym łańcuchu dostaw. Mają one zatem bezpośredni wpływ na produkcję i rentowność firm.

Ryzyko musi być zatem rozpoznawane na wczesnym etapie poprzez całościowe zarządzanie i musi istnieć możliwość zainicjowania działań mających na celu radzenie sobie z nim. Podstawowe filary zarządzania ryzykiem obejmują identyfikację, analizę i ocenę czynników ryzyka istotnych dla firmy. Celem jest ustanowienie holistycznego systemu zarządzania ryzykiem. Dewizą jest bycie przygotowanym na kolejny kryzys. Można to osiągnąć jedynie poprzez rozważenie scenariuszy oraz wcześniejsze zdefiniowanie i omówienie odpowiednich działań. Ważną częścią tych scenariuszy są procesy cyfrowe.

Kiedy łańcuchy dostaw przestają działać

Nie wszystkie sektory zostały dotknięte kryzysem w równym stopniu. Firmy z sektorów produkcyjnych, takich jak budowa maszyn czy przemysł motoryzacyjny, musiały zmagać się ze znacznymi stratami. Z trudnościami zmagali się także producenci artykułów medycznych i higienicznych. Z jednej strony ogromnie wzrosło zapotrzebowanie na maseczki, odzież ochronną, rękawiczki jednorazowe i środki dezynfekcyjne, z drugiej strony ze względu na ekstremalne zmiany cen i niepewne łańcuchy dostaw strategiczne procesy zakupowe stały się bardzo trudne.

Do zwycięzców tego kryzysu mogą się na przykład zaliczyć producenci sprzętu chłodniczego i firmy transportowe odpowiedzialne za dystrybucję szczepionek. Miliony dawek szczepionek muszą być przechowywane i transportowane w warunkach chłodniczych, w temperaturze co najmniej minus 70°C. Ciągłe utrzymywanie tak niskiej temperatury w magazynie i łańcuchu chłodniczym jest wielkim wyzwaniem i tylko niektórzy potrafią mu sprostać. Opłacalny biznes w tej sytuacji.

W branży transportowej są więc także zwycięzcy. Należą do nich na przykład start-upy oferujące cyfrowe rozwiązania logistyczne i oczywiście usługi dostaw online wszelkiego rodzaju żywności i towarów konsumpcyjnych.

Wąskie gardła w łańcuchu dostaw w 2020/21

 • Na rynek trafiło znacznie mniej urządzeń elektronicznych, konsol do gier itp. z powodu niedoborów mikroprocesorów i komponentów elektronicznych
 • Producenci i dostawcy samochodów na całym świecie z powodu niedoboru półprzewodników mogą produkować mniej samochodów elektrycznych, niż mogliby sprzedać
 • Producenci mebli borykają się z wąskimi gardłami na rynku drewna
 • Wydawcy i drukarnie mają trudności z niedoborami papieru
 • Efekt kuli śnieżnej: azjatycka produkcja tekstyliów jest zagrożona zatrzymaniem ze względu na wąskie gardła w dostawach surowców z Chin, co ma wpływ na klientów na całym świecie

Cyfryzacja środowiska pracy: na czym stoimy?

Kryzys wywołany koronawirusem pokazał, że firmy muszą nadrobić zaległości w obszarze „nowego sposobu pracy”. Wprawdzie tok myślenia się zmienia, jednak zbyt wiele firm nie pracuje jeszcze w nowoczesny sposób. Pojawiają się problemy z pracą mobilną i home office. Często brakuje przekonania, a czasem sprzętu. Sprzęt i infrastruktura technologiczna nie w pełni są przystosowane do pracy zdalnej. Brakuje na przykład bezpiecznych i stabilnych połączeń do prowadzenia spotkań za pośrednictwem wideokonferencji czy możliwości połączenia się z siecią firmową w sposób nieskomplikowany, a jednocześnie bezpieczny. Nawet zapewnienie laptopów i smartfonów często nie było normą. Zwłaszcza w przypadku zakupów koszty są postrzegane jako wydatki, które należy zakwestionować, a nie jako przydatne inwestycje.

Innym aspektem nowego sposobu pracy, który zaskoczył wiele firm podczas pandemii, było uświadomienie sobie, że tradycyjne metody zarządzania już nie działają.

Zarządzanie zdalne lub na odległość wymaga zmiany kulturowej w firmie oraz zmiany nastawienia menedżerów. Musieli oni przećwiczyć nowe procedury zarządzania, wprowadzić komunikację za pośrednictwem kanałów cyfrowych, ograniczyć zarządzanie bezpośrednie i kontrolę oraz zmienić oceny wyników realizacji celów. Tam, gdzie menedżerowie nie byli w stanie dostrzec tych wzajemnych powiązań i zadań projektowych, pojawiło się ryzyko korporacyjne, nie tylko dla procesów zakupowych – można powiedzieć, że pojawiły się konflikty i „kryzysy w kryzysie”.

Niezależnie od skutków ubocznych występujących w interakcji ludzi z organizacją nowy sposób pracy z pewnością można postrzegać jako miernik cyfryzacji w ogóle i cyfryzacji procesów zakupowych. Ale zawiera się w tym znacznie więcej niż nowy sposób pracy czy praca zdalna.

Dostosowanie zakupów do przyszłych wyzwań

W zakupach cyfryzacja środowiska pracy to przede wszystkim automatyzacja poszczególnych etapów procesów oraz sprawdzanie i przekształcanie całych procesów. Obejmuje to identyfikację nowych dostawców, określenie źródła zaopatrzenia, fakturowanie i przetwarzanie faktur. Te kontrole i dostosowania są niezbędne i w znaczny sposób przyczyniają się do tworzenia wartości w firmie.

Znalezienie lub zidentyfikowanie nowych dostawców jest aspektem, na którym działy zaopatrzenia koncentrują się jeszcze bardziej podczas kryzysu, ponieważ trudności spowodowane załamaniem popytu i wąskimi gardłami w dostawach są ogromne. Kryzys wyzwala pomysłowość firm, zwłaszcza tych mniejszych, bardziej „zwinnych”. Może to być na przykład przestawienie się na inne produkty, co w niektórych przypadkach nastąpiło dość szybko. Często dotyczyło to technologii medycznej i produktów higienicznych. Specjalista od opakowań szybko wyprodukował przyłbice i maseczki, firma kosmetyczna wypuściła na rynek środki dezynfekcyjne, producent systemów stoisk wystawienniczych zaoferował ekrany ochronne do lad obsługi, a producent wentylatorów zmienił priorytety w swoim asortymencie i przygotowań więcej komponentów do respiratorów.

Takie innowacje w asortymencie i produkcji wywołane kryzysem często powodują konieczność poszukiwania nowych dostawców. Ich szybkie i skuteczne znalezienie może stanowić dodatkowe wyzwanie. Jednak platformy i rozwiązania cyfrowe, takie jak SAP Business Network, pomagają kupującym w znajdowaniu i wybieraniu nowych dostawców.

Sześć warunków zaopatrzenia odpornego na kryzysy

W zarządzaniu dostawcami dział zaopatrzenia kontroluje relacje z istniejącymi dostawcami, wybiera dostawców, identyfikuje nowych, rozwija ich i ocenia. Towarzyszy zatem całemu cyklowi obsługi dostawcy.

Według Harvard Business Manager dodatkową strategią na czas kryzysu jest: „Przejmij z powrotem swój łańcuch dostaw: firmy delegują zbyt dużą odpowiedzialność na swoich głównych dostawców i same sobie w ten sposób szkodzą. Jeśli chcesz przetrwać w konkurencji, musisz teraz zaangażować dostawców drugiego i trzeciego poziomu i negocjować z nimi bezpośrednio innowacje, koszty i zarządzanie ryzykiem”. Oznacza to również, że kryteria, warunki ramowe i wymagania powinny być traktowane w różny sposób w zależności od rangi dostawcy.

Zarządzanie dostawcami jest szczególnie ważne w czasach kryzysu. Zaufanie i rzetelność to podstawa wspólnego przetrwania. Można to osiągnąć jedynie poprzez długoterminowe bliskie relacje i współpracę. Źródła zaopatrzenia, produkty i informacje o dostępności, a także warunki i ceny są łączone i zarządzane centralnie.

Regularne przeprowadzanie oceny dostawcy dostarcza informacji o jakości dostawcy w perspektywie średnioterminowej i ma kluczowe znaczenie w optymalizacji relacji. Wydajność dostawcy lub usługodawcy jest oceniana na podstawie określonych kryteriów i przedziałów czasowych. W ocenie uwzględniane są możliwe do zweryfikowania czynniki, takie jak ceny, możliwość dostawy, niezawodność dostaw, tworzenie wartości, logistyka, dalszy rozwój i innowacje, które stanowią również podstawę do negocjacji cenowych.

Zarządzanie łańcuchem dostaw koordynuje procesy i technologie w celu zapewnienia, że zarówno towary, jak i usługi zostaną sprawnie dostarczone od dostawcy do klienta, z uwzględnieniem miejsca, czasu i kosztów. Zrównoważony rozwój odgrywa obecnie ważną rolę w promowaniu odpowiedzialnych działań.

Skuteczność procedur w dziale zaopatrzenia i w całej firmie zależy w szczególności od jednolitych procesów, których podstawą są standardy. Oznacza to, że tylko tam, gdzie procesy są znormalizowane, można używać standardowego oprogramowania. W porównaniu do indywidualnych rozwiązań, standardowe oprogramowanie oferuje wyraźne korzyści pod względem kosztów.

Na przykład w przypadku nabywania artykułów grupy C rozwiązania takie jak SAP Ariba Guided Buying automatyzują procesy. Dzięki temu powstaje więcej wolnych zdolności produkcyjnych, jakie można poświęcić na działania strategiczne i zwiększające wartość. Jednocześnie znacznie zminimalizowana zostaje ilość nieplanowanych i niekontrolowanych zakupów (tzw. Maverick Buying). Pomaga to uniknąć niepotrzebnych kosztów i zapewnia przestrzeganie wcześniej zdefiniowanych procesów zakupowych.

Innym przykładem jest workflow zatwierdzania, który sprawia, że procesy są bardziej spójne i wydajne. Dzieje się tak, ponieważ dokumenty są automatycznie przekazywane do właściwych osób w celu zatwierdzenia i śledzenia. Kwalifikowani dostawcy są wstępnie wybierani i już są skonfigurowani. Umożliwia to przestrzeganie standardów i specyfikacji.

Celem podejścia source-to-contract jest spójne zarządzanie procesami nabycia w całym cyklu i ich stałe ulepszanie. Pozwala to na osiągnięcie większych oszczędności oraz zdefiniowanie i wdrożenie strategii nabycia w celu zrównoważonej optymalizacji działań zakupowych.

Optymalizacja działań zakupowych obejmuje: identyfikację najlepszych dostawców, optymalne prowadzenie negocjacji oraz centralne zarządzanie umowami, a w rezultacie większą zgodność z umowami.

Dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań ERP można lepiej kontrolować koszty i znacznie ograniczać wydatki wynikające z samodzielnych zakupów, tzw. Maverick Buying (nieautoryzowane, niezgodne z regulacjami zamówienia ze specjalistycznych działów).

Pierwszym krokiem procesu source-to-contract jest analiza zapotrzebowania. Na tej podstawie definiowana jest strategia nabycia poprzez proces ofertowy i wybór najlepszych dostawców, a następnie negocjacje umowy i udzielenie zamówienia. Dzięki strategii source-to-contract proces zakupowy staje się przejrzysty i skuteczny na wszystkich etapach.

W czasach kryzysu kontrolowanie dostawców i klientów jest jednym z najważniejszych zadań działów zaopatrzenia. Obejmuje ono całościowy wgląd w aktywność dostawców (tzw. widok 360 stopni) oraz pogłębione zrozumienie klientów: gdzie występują problemy z dostawcami, co skłania klientów do działania, na czym należy się skupić.

W tym celu wszystkie dane muszą być widoczne – od wiadomości e-mail po zamówienie, dostawę i fakturowanie. Wreszcie, co nie mniej ważne, takie oceny mogą również umożliwić benchmarking dostawców, czyli ustalić ich porównywalność. Ale jak pozyskać te dane w celu otrzymania wiarygodnej oceny?

Bardzo dobrym źródłem oceny tak zwanych czynników miękkich są na przykład regularne ankiety wewnętrzne przeprowadzane wśród zaangażowanych pracowników. Formalne oświadczenia dostawców uzupełniają ten obraz. Czynniki twarde można określić na podstawie obiektywnych danych. Obejmują one takie wartości, jak niezawodność dostaw, odchylenia dotyczące faktur, poziom błędów czy dostawy zwrotne. Również w tym przypadku obraz można uzupełnić poprzez sprawdzone certyfikaty, wiarygodne przestrzeganie umów o zachowaniu poufności (NDA) lub czynniki takie jak indywidualne kwalifikacje, czy to dla specjalnych grup produktów, czy dla określonych stref bezpieczeństwa u dostawcy.

Wszystko to składa się na widok 360 stopni i może być połączone, na przykład z modułami SAP Ariba, tworząc stabilny fundament solidnych relacji z dostawcami, które są tak ważne w czasach kryzysu.

Zaleca się również korzystanie z narzędzia do analizy ryzyka, takiego jak SAP Ariba Supplier Risk Management. Koncentrujemy się tutaj na możliwych do prześledzenia danych, na przykład pochodzących z wywiadowni gospodarczych, wdrożonych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju lub zasadach zgodności przestrzeganych przez pracowników, w tym podwykonawców. Te dane pochodzące z wielu różnych źródeł można precyzyjnie przypisać do różnych obszarów ryzyka, takich jak podatność na ryzyko ekonomiczne, ryzyko regulacyjne, ryzyko środowiskowe i społeczne lub finansowe, a także stale je aktualizować. Stanowią one również podstawę do predykcyjnych ocen ryzyka, do których można włączyć szereg innych danych – od zmian cen surowców po dane pogodowe.

Globalne sieci zakupowe

SAP Ariba to oparta na chmurze platforma Source-to-Pay do transakcji w środowisku B2B, obejmująca cały proces nabycia. To cenna pomoc w codziennym biznesie, a zwłaszcza w czasach kryzysu.

W sieci Ariba dostawcy wymieniają się kupującymi i mogą prowadzić swoją działalność biznesową. Liczby robią wrażenie: największa na świecie sieć B2B obejmuje 5,3 mln dostawców w 190 krajach, którzy wyszukują i wykorzystują nowe szanse biznesowe. 200 mln pozycji katalogowych, oprócz artykułów opisywanych w dowolnym tekście, jest sprzedawanych w ramach 500 mln transakcji rocznie, a roczna sprzedaż wynosi 3 bln dolarów. Sieć stale wzrasta: co 5,4 sekund dochodzi nowy dostawca.

W sytuacjach kryzysowych takie globalne sieci są niezbędne, aby firmy mogły szybko i bezpiecznie zwrócić się do dostawców w innych krajach lub regionach w przypadku wąskich gardeł w dostawach.

Transformacja zakupów

Czasy, w których działy zaopatrzenia były postrzegane jako tylko wsparcie, już dawno minęły. Dziś pełnią ważną rolę we wszystkich obszarach firmy. Dział zaopatrzenia musi zwracać uwagę na trendy rynkowe i zakupowe, ale także na ryzyka związane z nabyciem w odniesieniu do cen, jakości, lokalizacji, krajów i gospodarki, a także możliwości dostaw, zasobów i zdolności produkcyjnych.

Najwyższym priorytetem dla produkcji jest zapobieganie przestojom. Dział zaopatrzenia również jest za to współodpowiedzialny.

Aby poradzić sobie z tak złożonymi zadaniami, niezbędna jest większa cyfryzacja obszaru zaopatrzenia. Wyjaśnienie „Zawsze tak robiliśmy” nie wchodzi w grę. Celem musi być wdrożenie inteligentnych narzędzi, przygotowanie operacyjnego zaopatrzenia na kolejny kryzys i cyfryzacja procesów strategicznych. Jeśli dział zaopatrzenia jest dobrze przygotowany dzięki aktualnym rozwiązaniom, może działać proaktywnie i przewidująco oraz ograniczać negatywne skutki kryzysu, a nawet im całkiem zapobiec.

Dział zaopatrzenia zyska strategiczne znaczenie jako centralny obszar. Przejmie rolę lidera innowacji, trzymającego „rękę na pulsie”, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych technologii w całej firmie. Kierownictwo musi zadbać o to, by dział zaopatrzenia był zaangażowany w takie kwestie, jak analiza rynku, zarządzanie jakością czy różnorodność produktów. Tylko w ten sposób można otworzyć nowe rynki, a alternatywne pomysły mogą przyczynić się do przetrwania firmy w czasach kryzysu.

Wnioski i perspektywy

To stało się jasne: dla przedsiębiorstw nadszedł najwyższy czas, aby przeanalizować i przyznać się do tego, czy i jak dobrze są one przygotowane na kryzysy. Nabywcy muszą synchronizować wiele rzeczy na raz, aby móc działać szybko i celowo, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Oprócz istniejących czynników, takich jak sytuacja rynkowa, dostawcy, koszty i budżety, a także dostępność towarów, dołączają nowe, gdy firmy zajmują się strategiami i działaniami związanymi z cyfryzacją.

Trzeba więc znać odpowiedzi na te pytania:

 • Czy procesy w dziale zaopatrzenia i całej firmie są już wystarczająco zdigitalizowane i zautomatyzowane, aby pracownicy mieli mniej rutynowych zadań do wykonania i mogli pracować nad zadaniami tworzącymi wartość i znajdować kreatywne rozwiązania?
 • Czy w ramach zarządzania ryzykiem analizuje się i dokumentuje czynniki krytyczne i przygotowuje działania zwalczające ryzyko?
 • Czy dział zaopatrzenia ocenia tylko współpracę, czy także rozwój dostawców?
 • Czy ustanowiono odpowiednią strategię określania źródeł zaopatrzenia, aby zminimalizować ryzyko wąskich gardeł w dostawach?

We wszystkich działaniach wspierających cyfryzację nie można zaniedbywać interakcji osobistych, relacji międzyludzkich i poczucia „wspólnoty”.

Relacje z dostawcami nie mogą być pielęgnowane ani wzmacniane wyłącznie za pomocą inteligentnych narzędzi. Niestety, szczególnie w czasach kryzysu kontakty osobiste są często ograniczane, jest mniej wyjazdów, osobistych spotkań czy wizyt. Stara sprawdzona rozmowa telefoniczna i empatyczne pytania, takie jak proste „Cześć, jak się masz?”, mogą ponownie zyskać na znaczeniu w celu wzmocnienia relacji.

Zacznij już dziś i zarządzaj procesami zakupowymi w sposób przejrzysty, wydajny i zrównoważony, zgodnie z najlepszymi zasadami. W ten sposób możesz polegać na stabilnym systemie nawet w czasach kryzysu, bez względu na jego rodzaj i przyczynę. Wtedy znów znaczenie zyska stara zasada: firmy żyją ze sprzedaży, ale zyskują na zakupach.

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.