Opłata cukrowa w SAP | Podatek cukrowy i od "małpek" w SAP | Sugar Tax | All for One Poland

All for One Sugar Tax

Opłata od napojów słodzonych i alkoholowych w SAP

Opłata cukrowa, opłata od "małpek" w SAP

All for One Sugar Tax to dodatek do systemu SAP (ERP/ECC, S/4HANA), umożliwiający naliczanie i raportowanie opłat od napojów słodzonych (tzw. podatek cukrowy) oraz od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych do 300 ml (“małpki”), które wynikają z nowelizacji ustawy o z 14 lutego 2020 r. dotyczącej promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Zakres funkcjonalności:

 • prowadzenie ewidencji danych napojów podlegających opłatom
 • generowanie raportów o wprowadzonych do obrotu napojach oraz wynikających z tego opłatach
 • wymiana plików XML z systemem PUESC – integracja systemu SAP z systemami Ministerstwa Finansów (opcja)

Obowiązki przedsiębiorstw reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Obowiązek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021.

Obowiązek zapłaty opłaty od napojów słodzonych spoczywa na podmiocie, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej (podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napojów). Podobnie na producencie prowadzącym bezpośrednią sprzedaż detaliczną napojów.

Obowiązek zapłaty może spoczywać również na zamawiającym, “w przypadku, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego”.

Obowiązek powstaje w momencie wprowadzenia do sprzedaży, tj. przekazania do sklepu. W przypadku sprzedaży własnej producenta – po przesunięciu magazynowym do punktu sprzedaży detalicznej. Opłatę wnosi się raz w miesiącu.

Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych do 300 ml zwana jest popularnie opłatą od “małpek”.

Obowiązek jej zapłaty spoczywa na barkach „przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży”.

Obowiązek zapłaty opłaty powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Opłatę oblicza się i wnosi dwa razy w roku „do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza” na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy.

Podmioty:

 • Producenci
 • Importerzy
 • Sieci hurtowe
 • Franczyzodawcy
 • Zlecający produkcję pod marką własną (w tym sieci detaliczne, stacji benzynowych i in.)

Produkty:

 • Napoje słodzone
 • Soki, dodatki do wody lub alkoholu
 • Wódki
 • Smakowe piwa bezalkoholowe
 • Napoje energetyczne

Z opłaty od napojów słodzonych zwolnione są:

 • wyroby medyczne,
 • zarejestrowane suplementy diety,
 • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt,
 • wyroby mleczne,
 • wybory akcyzowe.

Dodatkowo z naliczania stałej części opłaty zwolnione będą napoje zawierające minimum 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz z zawartością cukrów mniejszą lub równą 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju. Podobnie napoje będące izotonikami (roztwory węglowodanowo –elektrolitowe ), zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 432/2012. W ustawie znajduje się również zapis o z wyłączeniu z opłaty tych napojów oraz soków, w których wspomniane substancje występują naturalnie.

Opłata od napojów słodzonych

„W przypadku niedokonania opłaty w terminie, o którym mowa w art. 12g ust. 1, organ właściwy w sprawie opłaty ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty”. [Art. 12i.]

Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych do 300ml

W przypadku nie dopełnienia obowiązków organ ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości

 • 2000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż alkoholu poniżej 18% (w tym piwo)
 • 11250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18%.

Więcej o All for One Sugar Tax

All for One Sugar Tax zawiera rozbudowany system zarządzania danymi podstawowymi napojów, zarejestrowanymi w firmowym systemie SAP. Obejmuje to budowanie złożonych normatywów oraz ich klasyfikowanie według wytycznych nałożonych przez ustawę, przy wykorzystaniu danych z SAP (np. zawartość cukru, alkoholu, tauryny czy specyfikacje materiałowe). Istnieje możliwość bieżącego monitorowania poprawności i kompletności rejestrowanych danych.

Kluczowym raportem, dostarczanym użytkownikom przez All for One Sugar Tax, jest raport o ilości i rodzaju napojów, wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu i wynikająca z tego opłata. Raport ten jest przygotowywany na podstawie ruchów materiałowych w systemie SAP oraz utworzonych normatywów. All for One Sugar Tax umożliwia też raportowanie i analizę sposobu obliczania danego normatywu na wypadek kontroli uprawnionych służb lub audytu.

Istnieje również możliwość integracji z systemem PUESC z użyciem plików XML, w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów, precyzujące wymagania co do zawartości i struktury komunikatów.

Dowiedz się więcej

Zobacz nagranie z webinara prezentującego rozwiązanie All for One Sugar Tax

Polecana oferta

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.