Intrastat w SAP | All for One Poland

Intrastat w SAP

Dla SAP ERP i S/4HANA

Udostępnij
Drukuj:
Konfiguracja raportu Intrastat to element prawie każdego wdrożenia systemu SAP, bo trudno sobie dziś wyobrazić firmę, która by nie prowadziła wymiany handlowej w ramach Wspólnoty Europejskiej. Czerpiąc z bogatych doświadczeń zebranych w projektach SAP ERP i wykorzystując standardowe narzędzia SAP, konsultanci SNP Poland wykonują także konfigurację Intrastat także w systemie S/4HANA, dostosowując raportowanie do specyfiki prawnej w Polsce oraz wymagań klientów.
 

W styczniu 1993 roku Unia Europejska ustanowiła system gromadzenia informacji o wewnątrzwspólnotowym handlu towarami. Zastąpiło to wymóg deklaracji celnej w handlu między państwami członkowskimi. Chodziło o ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na jednolitym rynku UE. Celem kolejnego rozporządzenia (ze stycznia 2005 r.) było uproszczenie procesu zbierania wiarygodnych danych handlowych z krajów członkowskich UE i przesyłania informacji do urzędu statystycznego UE (Eurostat). Ten raport statystyczny służy na przykład do określenia bilansu płatniczego i całkowitych danych dotyczących handlu transgranicznego między różnymi krajami członkowskimi UE.

Raportowaniu Intrastat podlegają przedsiębiorstwa, których łączna wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła (w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w aktualnym roku sprawozdawczym) określoną wartość dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy. Zazwyczaj każdy kraj członkowski co roku decyduje o wartości progowej, powyżej której firma musi przedłożyć ten raport statystyczny.

Intrastat – elementy wspólne

Treść raportu (elementy danych) jest bardzo podobna we wszystkich krajach członkowskich, z uwzględnieniem specyficznych wymogów krajowych.

Poniżej wymieniono wspólne elementy danych dotyczących przywozów i wywozów:

 • Typ transakcji biznesowej – określa typ transakcji transgranicznej, zdefiniowanej na podstawie dwucyfrowego kodu numerycznego;
 • Procedura – klasyfikuje różne przywozy i wysyłki do celów statystycznych (np. rozróżnienie importu towarów do swobodnego obrotu i czasowy importu towarów do dalszego przetwarzania w ramach umowy);
 • Kraj wysyłki – kraj członkowski UE, z którego towary są wysyłane;
 • Kraj przeznaczenia – kraj członkowski UE, w którym towary będą konsumowane;
 • Region docelowy – region kraju członkowskiego UE, w którym towary będą konsumowane;
 • Kraj pochodzenia – kraj członkowski UE, w którym towar jest produkowany. Kraj pochodzenia może również znajdować się poza UE;
 • Region pochodzenia – region kraju członkowskiego UE, w którym towar jest produkowany;
 • Masa netto towaru (produktu);
 • Opis towaru – krótki opis towaru (produktu);
 • Numer NIP klienta/dostawcy;
 • Incoterms – międzynarodowe warunki handlowe dotyczące warunków dostawy uzgodnione między nadawcą a odbiorcą transakcji. Są to trzyznakowe kody alfa opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową;
 • Waluta sprzedawcy;
 • Wartość faktury – łączna wartość towarów podlegająca opodatkowaniu;
 • Wartość statystyczna – całkowita wartość towaru (produktu), w tym fracht, koszty ubezpieczenia;
 • Kod towaru – kod numeryczny znany również jako kod taryfy celnej lub CN8, który oznacza nomenklaturę scaloną (8 cyfr), używaną do klasyfikacji towarów (produktów);
 • Jednostka dodatkowa – w zależności od kodu taryfy celnej można zastosować dodatkową jednostkę miary, na przykład pary, tuziny itp. w celu określenia ilości lub objętości produktu;
 • Rodzaj transportu – zwykle jednocyfrowy kod reprezentujący środek transportu np. 2 dla kolei, 3 dla dróg itp.;
 • Port/lotnisko – kody specyficzne dla kraju reprezentujące port i lotniska.

Obecność Polski w Unii Europejskiej oznacza obowiązek sprawozdawczy firm prowadzących wymianę towarową z państwami członkowskimi. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń Intrastat, czyli na przekazywaniu Krajowej Administracji Skarbowej, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

Raport ma przyjętą i określona formę pliku XML, jest generowany jest przez system SAP i może być bezpośrednio wysłany do weryfikacji przez odpowiedni urząd celny. Deklaracja Intrastat jest składana za okres jednego miesiąca i dzieli się na dwie części: zakupową i sprzedażową. Obie części muszą być odpowiednio przygotowane (skonfigurowane) w systemie SAP, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

W systemie starym i nowym

Realizując wdrożenia i rollouty SAP ERP, firma SNP Poland wykonuje prace konfiguracyjne, tak by dostosować korporacyjny template do polskiej specyfiki prawnej i oczekiwań klientów. W systemie SAP ERP aplikacją do obsługi wszelkich usług związanych z handlem zagranicznym, w tym raportowania Intrastat, jest SAP Global Trade Services (GTS).

Firmy, które wdrażają lub migrują na SAP S/4HANA, mają możliwość rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności handlu zagranicznego (International Trade) w S/4. Jest to uproszczona wersja SAP GTS, m.in. do obsługi raportowania Intrastat.

Firmy pracujące na SAP S/4 oraz SAP GTS mogą korzystać z nowych funkcji Intrastat. Główną zaletą takiego podejścia jest szybsze i dokładniejsze tworzenie aktualizacji statusu międzynarodowych przepływów towarów. Firma SAP rozwija także narzędzia do monitorowania legalności działalności eksportowej (Legal Control). Producent oprogramowania deklaruje, że narzędzie GTS będzie nadal rozwijane i zostanie utrzymany wysoki stopień integracji z S/4HANA.

To dobra wiadomość dla naszych klientów, szczególnie firm, które korzystają dodatkowo z systemów logistycznych. Wygląda na to, że SAP GTS nadal będzie podstawowym rozwiązaniem do obsługi ceł i handlu zagranicznego, gromadząc dane z wielu systemów.

Nowe funkcje do obsługi handlu zagranicznego w SAP S/4HANA są zgrupowane w narzędziu SAP S/4HANA for International Trade, które z kolei jest częścią modułu Governance, Risk and Control (GRC).

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com