SAP BDO | Baza Danych Odpadów w SAP | All for One Poland

All for One BDO

Ewidencja obrotu odpadami w SAP

Dostosuj system SAP do wymogów ustawy o odpadach

All for One BDO to dodatek do systemu SAP (SAP ERP, SAP S/4HANA), umożliwiający zarządzanie informacjami o gospodarce odpadami w SAP, w tym rejestrację i ewidencję obrotu odpadami, zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach z lipca 2019 r. i w integracji z systemem BDO.

Podstawowy zakres funkcjonalności All for One BDO dla SAP to:

 • prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie odpadów w integracji z SAP
 • generowanie raportów o wprowadzonych odpadach do obrotu wraz z osiąganymi poziomami zbierania, odzysku oraz recyklingu

Obowiązki przedsiębiorstw reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 24 stycznia 2018 roku został uruchomiony rejestr podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami.

24 lipca 2019 roku podpisano nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwia pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Powstaje w związku z tym obowiązek elektronicznego rejestrowania oraz ewidencjowania obrotu odpadów.

Aktualne informacje: https://bdo.mos.gov.pl/

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem IT, utworzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kluczową częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Planowane do uruchomienia moduły ewidencji i sprawozdawczości umożliwią rejestrację i zarządzanie danymi o gospodarce odpadami. Dzięki temu zobowiązane podmioty będą mogły w pełni elektronicznie realizować obowiązki rejestrowe, ewidencyjne i sprawozdawcze.

System BDO: https://bdo.mos.gov.pl/

Przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi rejestracji w BDO:

 • wytwarzający, zbierający, przetwarzający, sprzedający lub transportujący odpady
 • pośredniczący w obrocie odpadami
 • wprowadzający na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach
 • wytwarzający odpady opakowaniowe
 • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory czy oleje, preparaty smarowe lub opony pneumatyczne

Tu można sprawdzić, czy firmę dotyczy obowiązek: https://bdo.mos.gov.pl/

Więcej o All for One BDO

All for One BDO zawiera rozbudowany system zarządzania danymi podstawowymi normatywów opakowaniowych oraz odpadami, zarejestrowanymi w firmowym systemie SAP. Obejmuje to budowanie złożonych normatywów oraz ich klasyfikowanie według wytycznych nałożonych przez ustawę, przy wykorzystaniu danych z SAP (np. wagi materiałów, specyfikacje materiałowe).

Dzięki temu, administratorzy danych mogą stale monitorować poprawność rejestrowanych danych. Elastyczna budowa aplikacji pozwala na generowanie powiadomień dla administratora o nowych produktach, które mogą podlegać ewidencji i wymagają sklasyfikowania w systemie.

Kluczowym raportem, dostarczanym użytkownikom przez All for One BDO, jest raport o ilości i rodzaju opakowań i odpadów, wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu. Raport ten jest przygotowywany na podstawie ruchów materiałowych w systemie SAP oraz utworzonych normatywów. All for One BDO umożliwia też raportowanie i analizę sposobu obliczania danego normatywu na wypadek kontroli uprawnionych służb lub audytu.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, prowadzonego przez specjalistę od BDO

Polecana oferta

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.