BCC podsumowuje rok 2007 i ogłasza dalsze plany dla grupy kapitałowej | All for One Poland

BCC podsumowuje rok 2007 i ogłasza dalsze plany dla grupy kapitałowej

W minionym roku BCC osiągnęło 34% wzrost przychodów, z których aż jedna czwarta pochodziła z eksportu usług. Spółka powiększyła o 50% zespół konsultantów SAP i rozwija grupę kapitałową poprzez wyodrębnianie wyspecjalizowanych podmiotów.

W 2007 r. BCC osiągnęło 50,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 34% wzrost w stosunku do roku 2006. Licząc razem ze spółką zależną BCC – 7milowym – wzrost jest jeszcze większy: jako grupa BCC zanotowała 43% wzrost przychodów. Łączne obroty dla BCC i 7milowego wyniosły 62,3 mln zł.

„Na tak znaczny wzrost BCC i całej grupy wpływ miała m.in. korzystna koniunktura na rynku IT. Rynek projektów ERP dla największych przedsiębiorstw, wbrew pogłoskom o jego załamaniu, ma się dobrze. Firmy ciągle inwestują w rozwój zaawansowanych rozwiązań IT, w tym także w rozbudowę funkcjonalności SAP. W 2007 roku Klienci doceniali doświadczenie BCC, wybierając nas jako partnera w dużych i wymagających projektach, m.in. w przedsięwzięciach SAP związanych z konsolidacją grup kapitałowych. Zauważamy też, że rynek IT globalizuje się. Częściej niż dotychczas, projekty SAP prowadzi się w kilku krajach jednocześnie, a międzynarodowe korporacje przy wyborze dostawcy kierują się jego kompetencjami, a nie krajem pochodzenia. To dlatego w 2007 roku udział eksportu w przychodach BCC sięgnął rekordowych 25%” – powiedział Bartłomiej Buszczak, prezes BCC.

W 2007 r. BCC zarządzało największą liczbą projektów SAP w swojej 13-letniej historii. Spółka rozpoczęła m.in. wieloobszarowe przedsięwzięcia dla grup kapitałowych, dotyczące reorganizacji i ujednolicania modelu zarządzania w grupie. Przykłady to wdrożenia SAP w spółkach dużej grupy kapitałowej i w grupie kapitałowej Krośnieńskich Hut Szkła.

W minionym roku BCC umocniło swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Wiosną 2007 r. spółka zakończyła projekt dla spółek firmy Antalis w 4 krajach Europy (jak dotychczas jest to największe międzynarodowe wdrożenie SAP prowadzone przez polską firmę konsultingową). BCC prowadziło także dwa kompleksowe wdrożenia SAP dla branży FMCG w krajach południowej Europy. Niedawno rozpoczęło się także, porównywalne skalą z przedsięwzięciem w Antalis, międzynarodowe wdrożenie SAP w firmie AmRest.

W 2007 roku BCC kontynuowało rozwój usług związanych z outsourcingiem i serwisem SAP. Firma zawarła 26 nowych kontraktów, w tym z firmami: ABB, Amica, Elektrociepłownie Wybrzeże, ING Bank Śląski, Media Regionalne, Praktiker, Sanofi-Aventis, Tchibo. Firma zawarła również pierwsze umowy na hosting systemów nie-SAP. Nowe kontrakty zwiększyły przychody z tego obszaru o 50%.

"Rozwój współpracy z dotychczasowymi Klientami oraz nowe kontrakty wdrożeniowe i outsourcingowe sprawiły, że umocniliśmy pozycję największego dostawcy usług związanych z systemami SAP w kraju. Rozbudowaliśmy zespół konsultantów, dzięki czemu w naszej grupie pracuje teraz ponad 200 specjalistów SAP – to największy team w Polsce i jeden z najliczniejszych w tej części Europy” – podkreślił Bartłomiej Buszczak.

Nowym elementem strategii rozwoju grupy BCC jest poszerzanie oferty non-SAP, m.in. poprzez wyodrębnianie wyspecjalizowanych spółek w grupie. Do niedawna w skład grupy kapitałowej BCC wchodziły dwie spółki: BCC sp. z o.o. oraz 7milowy sp. z o.o. Od października 2007 w strukturze grupy BCC działa także INNOVIO – spółka, koncentrująca się na budowie specjalistycznego oprogramowania na indywidualne zamówienie firm i instytucji. Od grudnia 2007 funkcjonuje również spółka External Services, świadcząca usługi administracyjno-księgowe i pozyskiwania funduszy UE dla pozostałych spółek grupy BCC oraz dla klientów z sektora MSP.

W 2008 roku BCC zamierza powołać dwa nowe podmioty: firmę BCC Outsourcing, która skoncentruje się na „twardym” outsourcingu systemów IT, nie tylko SAP; oraz spółkę BCC Edukacja, rozwijającą ofertę szkoleniową grupy w zakresie SAP, innych rozwiązań IT oferowanych przez grupę BCC, oraz szkoleń biznesowych.

W 2008 roku Grupa BCC planuje osiągnąć 25% wzrost przychodów. BCC liczy na kolejne złożone projekty wdrożeniowe, także poza Polską. Przychody BCC z eksportu usług mają się co najmniej utrzymać na poziomie 25% sprzedaży.

Rok 2007 w BCC – liczby:

  • 50% – wzrost kadry konsultantów SAP
  • 34% – wzrost przychodów
  • 50% – wzrost przychodów z usług outsourcingowych i serwisowych
  • 25% przychodów generuje eksport usług
  • ponad 100 klientów w zakresie rozwoju SAP
  • 26 nowych kontraktów na usługi outsourcingowe i serwis SAP

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email

    1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
    2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
    3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
    4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
    5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
    6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
    7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

    61 827 70 00

    Biuro jest czynne
    od poniedziałku do piątku
    w godz. 8:00 – 17:00

    Kontakt ogólny do firmy
    office.pl@all-for-one.com

    Pytania o produkty i usługi
    info.pl@all-for-one.com

    Pytania na temat pracy i staży
    kariera@all-for-one.com