E-teczki | E-dokumentacja HR | Elektroniczne teczki pracownicze | All for One Poland

ECM E-Teczki

Elektroniczne akta osobowe dla SAP HR i SuccessFactors

E-teczka w SAP - digitalizacja akt HR

All for One ECM E-Teczki to dodatek do systemów kadrowo-płacowych (np. SAP HR/HCM, SuccessFactors), umożliwiający wdrożenie i utrzymanie dokumentacji pracowniczej firmy w formie cyfrowej (elektroniczne akta osobowe).

ECM E-Teczki zapewniają pracownikom działu HR i kierownikom liniowym możliwość tworzenia i przeglądania elektronicznych akt osobowych, przez przypisywanie dokumentów elektronicznych i skanów, do odpowiednich typów dokumentów umieszczonych w dedykowanych częściach elektronicznych akt osobowych.

Oparte o rozwiązanie All for One ECM, E-Teczki w SAP dają możliwość konfiguracji jednolitego elektronicznego modelu akt osobowych, dostosowanego do potrzeb konkretnej organizacji. W rozwiązaniu jest dostępna jednolita struktura akt osobowych w podziale na foldery i typy dokumentów (e-teczka HR zawierająca np. umowy o pracę, świadectwa pracy itp.).

E-Teczki w Volkswagen Poznań

Przeczytaj case study z projektu digitalizacji dokumentacji kadrowej ponad 10 tys. pracowników firmy Volkswagen Poznań w rozwiązaniu All for One E-Teczki

Elektroniczne teczki pracownicze - prezentacja

Zobacz nagranie ze spotkania z naszym ekspertem od cyfryzacji dokumentacji HR.

Zobacz film

ECM E-Teczki - jednolity elektroniczny model akt osobowych

Elektroniczne teczki HR w SAP - szczegóły

E-Teczki działają w oparciu o platformę All for One ECM , która jest unikalnym połączeniem systemu typu content management do zarządzania i archiwizacji wszelkiego typu informacji elektronicznej przetwarzanej przez organizację, oraz systemu workflow.

Dzięki wbudowanemu w All for One ECM modułowi REST API, E-Teczki integrują się z aplikacjami zewnętrznymi np.:

 • systemy OCR (np. ABBYY FineReader Serwer, ABBYY FlexiCapture)
 • systemy do elektronicznego podpisywania dokumentów (np. DocuSign)

 

 • obsługa sekcji A, B, C i D teczki pracowniczej, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej;
 • obsługa sekcji dodatkowych – administrator ma możliwość dodawania własnych sekcji i przechowywania w nich dokumentów niewymaganych przepisami prawa;
 • automatyczne usuwanie dokumentów i retencja – możliwość automatycznego usuwania zdefiniowanych typów dokumentów oraz całych teczek po określonym czasie. Usunięcie jest dwuetapowe – musi nastąpić akceptacja przez wyznaczonego użytkownika. Rozwiązanie daje możliwość definiowania czasu dla usuwania różnych rodzajów dokumentów (okres retencji).
 • Obsługa wielu jednostek gospodarczych w jednej aplikacji. Pracownicy działów HR mogą mieć dostęp do danych wszystkich spółek, lub być przypisani do określonej jednostki gospodarczej.
 • Eksport danych do pliku ZIP, w którym zgodnie z wytycznymi rozporządzenia znajdują się pary plików PDF skanów i XML danych.
 • Ładowanie dokumentów do poszczególnych sekcji wraz z oznaczeniem terminów ważności z wykorzystaniem wewnętrznego workflow albo API REST dla aplikacji zewnętrznych, np. systemów OCR.
 • Przechowywanie dokumentów podpisanych elektronicznie w zewnętrznych aplikacjach (np. DocuSign)
 • Generowanie powiadomień, zgodnie ze zdefiniowanym dla każdego typu dokumentu terminem oraz odbiorcą (np. alerty o zbliżającym się terminie badań okresowych, obowiązkowych szkoleniach, czy też końcu umowy). Jest to znaczne ułatwienie dla kadry kierowniczej i działu HR. Alerty mogą generować zadania w aplikacji lub wysyłać raporty w formie e-maila.

W aplikacji E-Teczki w SAP można nadać odpowiednie uprawnienia dla poszczególnych użytkowników systemu: kierowników, pracowników działu kadr i pozostałych pracowników.

Przykładowo: istnieje możliwość udostępniania dokumentów w trybie tylko do odczytu pracownikom (każdy pracownik ma odstęp do własnych dokumentów) i kierownikom (dostęp do dokumentów i danych o pracowniach raportujących do nich w strukturze organizacyjnej), zaś – zespołom HR dostęp w pełnym zakresie do administracji teczkami pracowniczymi (dodawanie dokumentów, reorganizacja teczki, eksport danych).

ECM E-Teczki zapewniają możliwość archiwizacji dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2019 r.)

Zgodnie z tymi przepisami, pracodawcy mają możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (wcześniej obowiązkowa była postać papierowa). Pracodawca sam decyduje, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Oznacza to, że można zamienić dotychczasową dokumentację papierową na elektroniczną.

Nowe przepisy skracają również okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji nowych pracowników z 50 do 10 lat. Ułatwienie to dotyczy akt pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. To część pakietu #100ZmianDlaFirm.

Koszt przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 50 lat i brak możliwości elektronicznego jej prowadzenia, od lat był wskazywany przez przedsiębiorców jako jedna z głównych biurokratycznych barier prowadzenia działalności gospodarczej.

ECM E-Teczki to rozwiązanie przygotowane z myślą o integracji z systemami SAP (SAP HR/SAP HCM, SuccessFactors Employee Central).

Aplikacja integruje się z SAP za pomocą webservice. Dane o pracownikach w E-Teczkach są pobierane i aktualizowane z aplikacji SAP. SAP pozostaje w tej architekturze centrum zarządzania danymi o pracowniku, a zmiany natychmiast są odwzorowywane w E-Teczkach.

Instalacja E-Teczek All for One w środowisku SAP wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: wersja systemu ECC 6.00 z Support Package 9 lub wyższym (SAP HR/HCM); lub subskrypcja SuccessFactors.

Teczka pracownicza w SAP - jak to działa?

Poradniki

Polecana oferta

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com