SAP JPK | Jednolity Plik Kontrolny w SAP | JPK V7- VDEK | All for One Poland

All for One JPK

Jednolity Plik Kontrolny w SAP

Generowanie plików JPK z SAP - w zgodzie z prawem

Jednolity Plik Kontrolny w SAP (ang. SAF-T) to sprawdzone w ponad 200 firmach rozwiązanie All for One, które pozwala przygotować system SAP do generowania danych podatkowych i księgowych w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego), zgodnie z aktualnymi przepisami (struktura JPK V7).

Rozwijamy i dostosowujemy pakiet do zmieniających się regulacji prawnych, w oparciu o kolejne informacje, udostępniane przez Ministerstwo Finansów.

Oferujemy JPK w SAP dla systemów: S/4HANA i SAP ERP (ECC, SAP R/3).

W ramach maintenance zapewniamy naszym klientom aktualizacje i nowe wersje bez dodatkowych opłat.

Od 1 VII 2016 r. (dla dużych podatników – od 250 pracowników lub roczny obrót od 50 mln EUR; dla mniejszych – od 1 I 2017 r., plik JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązują przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie sposobu prowadzenia kontroli podatkowych.

Dowodem w czynnościach kontrolnych stał się Jednolity Plik Kontrolny (JPK). To plik o uzgodnionej strukturze, w którym podatnik jest zobowiązany przekazywać księgi podatkowe i dowody księgowe na żądanie organu podatkowego. W razie nieprzedstawienia dokumentacji według JPK, zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego jak w przypadku nieprzedstawienia dowodów w formie papierowej.

Ewidencja VAT – JPK_V7 (w tym JPK V7M / JPK VDEK; oraz JPK V7K)

JPK na żądanie

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • faktury VAT rolnicy ryczałtowi – JPK_FA_RR
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP

Wszystkim klientom wybierającym nasz pakiet JPK dla SAP zapewniamy zestaw gotowych funkcjonalności wraz z metodyką wdrożenia.

Zapewniamy również usługi dodatkowe:

 • analiza zakresu prac niezbędnych do spełnienia wymagań prawnych w firmie
 • dostosowanie produktu do specyficznych potrzeb organizacji

W ramach usługi maintenance dla All for One JPK, zapewniamy naszym klientom aktualizacje i nowe wersje bez dodatkowych opłat.

Z tej usługi wsparcia producenckiego korzystają niemal wszystkie firmy, które zdecydowały się na zakup naszego pakietu JPK dla SAP.

Rozszerzenie Excel4JPK umożliwia automatyczne wczytywanie danych z plików zewnętrznych do JPK.

Narzędzie służy zarówno do dodawnia nowych rekordów do JPK (spoza SAP), jak i do modyfikowania rekordów wygenerowanych przez podstawowe narzędzie JPK, lub do selektywnego usuwania wybranych rekordów z JPK.

Podstawowe funkcje:

 • Zarządzanie strukturami plików za pomocą konfiguracji
 • Możliwość łatwego definiowania reguł walidacji wczytywanych plików
 • Możliwość wygenerowania plików wzorcowych z transakcji SAP
 • Wczytywanie plików MS Excel/ plików tekstowych. Dane wczytywane mogą być dodawane do JPK, mogą służyć do korygowania rekordów JPK, oraz wskazywać rekordy do usunięcia
 • Automatyczna integracja z pakietem podstawowym JPK
 • Możliwość automatycznego pobierania wczytanych plików przy generowaniu danych JPK
 • Możliwość ręcznego wybierania wczytanych plików przy generowaniu danych JPK

Użycie produktu jest możliwe zaraz po zainstalowaniu w systemie SAP. Zapewniamy instrukcje użytkownika i administracji dla rozwiązania.

Rozszerzenie JPK Transfer zapewnia szereg przydatnych funkcji związanych z elektroniczną wysyłką JPK do systemu Ministerstwa Finansów.

Podstawowe funkcje:

 • Walidacja poprawności składni plików JPK
 • Kompresowanie plików JPK
 • Szyfrowanie plików JPK
 • Integracja z podpisem kwalifikowanym plików JPK
 • Wysyłka plików JPK na bramkę Ministerstwa Finansów
 • Rejestrowanie poszczególnych zdarzeń w systemie i przechowywanie Urzędowych Potwierdzeń Odbioru (UPO)

Dodatkowa opcja All for One JPK to funkcjonalność automatyzacji analiz i korekt plików JPK.

Regulacje zobowiązują działy księgowości do regularnego monitorowania okresów ubiegłych i – w razie wystąpienia przyczyny do korekty – do ich szybkiej poprawy (14 dni).

W przypadku stwierdzenia błędu lub przyczyny do złożenia korekty w pliku JPK_V7 we własnym zakresie, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć korektę pliku JPK w terminie do 14 dni licząc od dnia wykrycia błędu w przekazanym pliku JPK, wykrycia wykazania danych niezgodne ze stanem faktycznym; lub dokonania zmiany danych zawartych w pliku JPK.

Opcja naszego rozwiązania pozwala porównać zestawienia JPK dla danego okresu, wskazać wpisy wymagające korekty, oraz je poprawić w sposób automatyczny.

Dodatek JPK VAT-UE, umożliwiający automatyczne przygotowanie deklaracji VAT-UE na podstawie plików JPK i przygotowanie korekt. Podstawowe funkcje:

 • Przygotowanie podstawowej informacji podsumowującej VAT-UE
 • Przygotowanie korekty informacji podsumowującej VAT-UE (było/jest)
 • Automatyczna integracja z pakietem podstawowym JPK

Zobacz, jak działa All for One JPK

Prezentacja pakietu podstawowego, oraz rozszerzeń: JPK Transfer, Excel4JPK, Vat Change Analyzer

Poradniki

Zobacz inne dodatki do SAP w zakresie finansów

Zobacz też inne pakiety związane ze zmianami prawnymi

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.