Biała lista podatników w SAP | Biała księga VAT w SAP | Partner Checker | All for One Poland

All for One Partner Checker

Biała lista podatników w SAP

All for One Partner Checker to dodatek do standardu SAP, umożliwiający weryfikację danych kontrahentów w bazach KAS (tzw. biała lista – biała księga podatników) i UE (VIES), bezpośrednio w systemie SAP.

Dane weryfikowane przez Partner Checker:

 • Numery NIP i VAT-UE– sprawdzenie statusu w bazie KAS oraz UE (VIES)
 • Numery REGON – wyszukiwanie danych, sprawdzenie statusu podatnika oraz wyszukanie rachunków bankowych
 • Weryfikacja plików JPK_VAT, JPK_V7 oraz dowolnych innych zestawień z numerami NIP
 • Numery rachunków bankowych – przypisanie do numeru NIP lub szukanie kontrahenta po numerze bankowym

All for One Partner Checker jest produktem gotowym do użycia w kilka minut po przeniesieniu zlecenia transportowego do systemu SAP. Oferujemy rozwiązanie dla systemów: S/4HANA i SAP ERP (ECC, SAP R/3).

Weryfikacja, automatyzacja, kontrola

Podstawą działania rozwiązania jest integracja SAP z zewnętrznymi bazami danych (przez API łączące się z usługą Partner Checker).

To pozwala usprawnić pracę użytkowników SAP, którzy mogą weryfikować dane kontrahenta bezpośrednio w systemie SAP. Kolejnym udogodnieniem dla użytkowników jest zautomatyzowane tworzenie kontrahentów w systemie SAP na podstawie danych z zewnętrznych baz.

Opracowujemy i rozbudowujemy rozwiązania weryfikacji danych partnerów biznesowych od 2018 roku, w miarę pojawiania się i uszczegóławiania kolejnych regulacji prawnych, w tym zwłaszcza nowelizacji dotyczącej tzw. „białej księgi podatników” (biała lista podatników).

1 września 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w myśl których został wprowadzony nowy wykaz podatników VAT (tzw. „biała księga podatników”) zawierająca niezbędne informacje o podatnikach VAT.

W oparciu o przepisy ustawy, baza jest prowadzona w formie elektronicznej przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) i zastąpiła inne funkcjonujące wcześniej wykazy, służące do weryfikacji kontrahentów. W szczególności, w bazie znajdą się informacje:

 • o podmiotach nie zarejestrowanych lub wykreślonych z rejestru podatników VAT
 • o podmiotach zarejestrowanych (czynnych i zwolnionych), w tym przywróconych do rejestru VAT
 • o numerach rachunków rozliczeniowych kontrahentów.

Wprowadzenie wykazu podatników ułatwiło weryfikację potencjalnych kontrahentów, jednak wiąże się także z dodatkowymi obowiązkami dla podatników, np. w postaci każdorazowej weryfikacji zgodności danych numeru rachunku bankowego podanego na przelewie z numerem rachunku umieszczonym w wykazie.

Brak dopełnienia obowiązku weryfikacji zgodności rachunku bankowego skutkuje nałożeniem sankcji na podatnika, w postaci wyłączenia z kosztów podatkowych tej części płatności, która nie została zrealizowana w wykorzystaniem właściwego rachunku bankowego.

All for One Partner Checker umożliwia weryfikację aktywności numerów NIP kontrahentów w bazie Krajowej Administracji Skarbowej i bazach UE, bezpośrednio z poziomu systemu SAP.

Celem weryfikacji jest uniknięcie rejestracji dokumentów w systemie SAP z niepoprawnym numerem NIP kontrahenta, a także wykrycie kontrahentów nieaktywnych lub zwolnionych z VAT. Wcześniej należało numer NIP sprawdzić ręcznie w systemie Ministerstwa Finansów lub, w przypadku importu i eksportu w ramach UE, w bazach unijnych.

All for One Partner Checker pozwala na automatyzację procesu sprawdzania kontrahentów z użyciem numerów NIP, usprawniając pracę użytkowników systemu. Dzięki rozwiązaniu użytkownik może sprawdzić NIP bezpośrednio z poziomu SAP. Rozwiązanie daje możliwość uruchamiania alertów przy próbie rejestracji dokumentu z nieprawidłowym numerem, a także do sprawdzenia wielu numerów jednocześnie, na żądanie. Sprawdzenie następuje w bazie Krajowej Administracji Skarbowej dla numerów NIP oraz w bazach Unii Europejskiej dla numerów VAT-UE.

Sprawdzać automatycznie można:

 • Pliki JPK_VAT
 • Dane podstawowe dostawców/odbiorców
 • Podane ręcznie listy numerów VAT (mogą być wczytane z pliku)
 • Inne miejsca w systemie (rozwiązanie udostępnia interfejs API, dzięki któremu bardzo łatwo je zintegrować np. z wystawianiem zamówień do dostawców, księgowaniem faktur od dostawcy, przyjmowaniem zleceń od odbiorców, czy fakturowaniem odbiorców).

Wyniki wykonanych sprawdzeń są zapisywane w logach i można je w każdej chwili wydrukować.

All for One Partner Checker umożliwia weryfikację bankowych rachunków rozliczeniowych kontrahentów w bazie prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, bezpośrednio z systemu SAP.

Celem weryfikacji jest uniknięcie wykonania zapłaty za dostarczone materiały oraz usługi na inne rachunki bankowe, niż umieszczone w wykazie prowadzonym przez KAS i tym samym uniknięcie konsekwencji przewidzianych w ustawie.

Rozwiązania zawarte w All for One Partner Checker pozwalają na usprawnienie pracy użytkowników, poprzez wyświetlenie alertów przy próbie utworzenia dokumentów z nieprawidłowym numerem rachunku bankowego lub dzięki możliwości sprawdzenia poprawności rachunków bankowych dla wielu kontrahentów jednocześnie.

Narzędzie umożliwia masowe oraz pojedyncze sprawdzenia danych podstawowych odbiorców, dostawców oraz partnerów biznesowych w SAP.

Dane można sprawdzać wg stanu bieżącego w białej liście i VIES, a dodatkowo w bazie MF – na dowolny wybrany dzień.

Rozwiązanie umożliwia odpytanie tzw. Pliku Płaskiego lub faktycznej bazy danych, udostępnianej przez Ministerstwo Finansów. Narzędzie archiwizuje wykonane sprawdzenia w celu późniejszego udowodnienia sprawdzenia w przypadku kontroli. Dodatkowo, w przypadku użycia bazy danych MF posiadamy unikalne ID sprawdzenia, tak jakby sprawdzenie było wykonane ręcznie na stronie Ministerstwa Finansów.

W rozszerzeniu Partner Checker Creator użytkownik SAP może również usprawnić swoją pracę dzięki zautomatyzowanemu tworzeniu nowych kontrahentów z danymi podstawowymi, na podstawie danych udostępnianych przez Białą Liste i bazę REGON (BIR1 Baza Internetowa REGON 1 udostępniana przez Główny Urząd Statystyczny), oraz niektórych krajów UE (VIES, jeśli kraj podaje nazwę kontrahenta).

Rozwiązanie automatyzuje również proces sprawdzania poprawności danych kontrahentów już istniejących w systemie SAP, porównując je z danymi REGON / VIES.

 • Możliwość zweryfikowania poprawności rachunku bankowego na białej liście dla utworzonej propozycji płatności, poprzez zapytanie o kombinacje NIP i nr Rachunku Kontrahenta.
 • Występuje możliwość zawężenia analizowanych płatności, np. ze względu na walutę, bank, konto lub konkretnych kontrahentów.
 • Brak konieczności zmiany standardu SAP, proces tworzenia propozycji płatności nie zostaje zmieniony. Narzędzie działa na istniejącym przebiegu płatności oraz pozwala weryfikować historyczne płatności.
 • Możliwość wykonania samej weryfikacji bez blokady płatności lub automatyczne założenie blokady płatności w przypadku negatywnej weryfikacji na białej liście.

Biała lista VAT i SAP - tak działa All for One Partner Checker

Zobacz zapis z webinara “Biała lista podatników w SAP z All for One Partner Checker” z dnia 18.02.2022

Polecana oferta

Biała Lista zintegrowana z KSeF - poradnik

Integracja Partner Checkera i All for One KSeF – rozszerzeń standardu SAP z naszej oferty to szansa na automatyzację procesu i wprowadzenie usprawnień w pracy działu księgowości. Przeczytaj nasz poradnik.

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.