Wdrożenie SAP | Kompendium dla początkujących | All for One Poland

Wdrożenie SAP - kompendium

Minikompendium dla początkujących

Wdrożenie SAP - na czym polega?

Wdrożenie SAP to projekt na styku IT i biznesu, którego celem jest dostosowanie systemu SAP do potrzeb danej firmy.

Podczas wdrożenia decydujemy, z jakich funkcji systemu będziemy korzystać, kto będzie je wykorzystywał i w jaki sposób, przygotowujemy system SAP do pracy i wypełniamy go danymi podstawowymi, a także szkolimy użytkowników.

We wdrożeniu biorą zwykle udział pracownicy firmy oraz jej partnera wdrożeniowego (więcej na ten temat – "Konsultanci SAP"). W przypadku wdrożeń bazujących na korporacyjnym wzorcu SAP z centrali (tzw. rollout SAP) często występują trzy strony (centrala – czasami z firmą współpracującą; spółka lokalna; lokalny partner wdrożeniowy).

Czas wdrożenia SAP zależy od zakresu wdrażanych funkcji oraz od skali firmy. Wdrożenie systemu ERP trwa zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. Wdrożenie pojedynczego modułu SAP trwa zazwyczaj kilka do kilkunastu tygodni.

Zobacz też: koszty SAP; utrzymanie SAP.

Metodyka wdrożeń SAP

Istnieje wiele metodyk projektowych SAP. Niemal każda licząca się firma wdrożeniowa stosuje własne podejście, korzystając z powszechnie stosowanych standardów zarządzania projektami, a także własnych doświadczeń.

W praktyce można rozróżnić dwa podstawowe schematy postępowania:

 • podejście tradycyjne, zakładające przygotowanie całej funkcjonalności planowanej w ramach danego projektu, a następnie jeden go live
 • podejście bliskie filozofii Agile, w którym przygotowujemy i uruchamiamy kolejne grupy funkcji

Etapy wdrożenia SAP

Niezależnie od podejścia, w ramach wdrożenia SAP są z reguły wykonywane następujące czynności:

 • wstępna analiza przedwdrożeniowa – jej wynikiem jest ustalenie zakresu funkcji do uruchomienia, ogólnej strategii wdrożenia (ewentualny podział na etapy), określenie zasięgu wdrażanego systemu (jakie spółki, działy do objęcia)
 • przygotowanie koncepcji systemu (ang. Business Blueprint) – dokumentu opisującego bardziej szczegółowo zakres i sposób wykorzystania poszczególnych funkcji
 • przygotowanie prototypu systemu – wykonanie konfiguracji systemu SAP na podstawie koncepcji
 • testy – testowanie poprawności działania systemu i integracji poszczególnych funkcji, z użyciem danych testowych
 • przygotowanie danych – wprowadzenie danych podstawowych do systemu (np. danych podstawowych materiałów, marszrut technologicznych, cen, danych pracowników) – często jest to migracja danych z poprzednio wykorzystywanych rozwiązań
 • szkolenia użytkowników
 • go live czyli start produkcyjny – rozpoczęcie pracy w nowym systemie

Inaczej przebiegają projekty SAP typu rollout (SAP rollout), polegające na dostosowaniu gotowego już systemu np, spółki matki do spółki lokalnej w danym kraju czy regionie. W tym przypadku wdrożenie rozpoczyna się od analizy fit & gap, której efektem jest lista rozbieżności między systemem a lokalnymi potrzebami (biznesowymi i prawnymi).

ABAP - co to jest?

Niemal w każdym wdrożeniu SAP tworzy się tzw. rozszerzenia ABAP. Czym jest ABAP?

ABAP to język programowania opracowany przez SAP, który pozwala efektywnie programować logikę aplikacji biznesowych i operacje na bazie danych.

W języku ABAP jest napisana większość aplikacji SAP. Środowisko rozwoju aplikacji oraz kod źródłowy systemów są dostępne w ramach licencji SAP. Firmy korzystające z SAP mogą dzięki temu stosunkowo łatwo rozszerzać i dopasowywać funkcjonalność SAP do swoich specyficznych potrzeb (np. opracowanie nowych raportów, interfejsów, ekranów, itd).

Dowiedz się więcej, na czym polega programowanie ABAP.

All for One Poland - nr 1 rynku SAP w Polsce

Jesteśmy największą firmą w Polsce, wdrażającą i rozwijającą systemy SAP w przedsiębiorstwach. SAP to nasza specjalizacja.

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com