Analiza przedwdrożeniowa SAP | All for One Poland

Analiza przedwdrożeniowa

Przygotowanie do wdrożenia systemu

W ramach przygotowania klienta do projektu wdrożeniowego All for One Poland oferuje usługę analizy przedwdrożeniowej. Celem analizy jest lepsze przygotowanie firmy do wdrożenia systemu – a w konsekwencji, zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu wdrożenia. Analiza przedwdrożeniowa może dotyczyć kompleksowego wdrożenia systemu ERP, lub wybranego obszaru (np. wdrożenia systemu HR, CRM, rolloutu SAP na kolejne kraje itd.).

Produktem usługi jest raport zawierający następujące elementy (szczegółowy zakres ustalany jest w zależności od oczekiwań Klienta):

 • Identyfikacja i opis procesów biznesowych. Szczegółowość oraz sposób opisu (tekstowy lub graficzny) ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta przy określaniu szczegółów zakresu analizy przedwdrożeniowej. Szczegółowy opis procesów biznesowych może być przedmiotem odrębnego projektu – mapowania procesów biznesowych.
 • Rekomendowany zakres funkcjonalny wdrożenia. Tabelaryczny wykaz wszystkich procesów biznesowych, funkcji i rodzajów danych zalecanych do uwzględnienia w zakresie funkcjonalnym wdrażanego systemu
  Rekomendowany zakres organizacyjny wdrożenia. Wykaz podmiotów gospodarczych wchodzących w skład organizacji Klienta, które powinny być objęte wdrożeniem systemu
 • Proponowane cele wdrożenia. Wypracowane wspólnie z Klientem wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu ERP (w zależności od zakresu analizy – cele ogólne całej firmy jak i cele szczegółowe poszczególnych pionów/jednostek funkcjonalnych)
 • Oczekiwane korzyści biznesowe. Potencjalne korzyści, jakie osiągnie firma Klienta po wdrożeniu systemu ERP dzięki optymalizacji: struktury organizacyjnej, przebiegów procesów biznesowych oraz sposobu realizacji poszczególnych funkcji na stanowiskach pracy
 • Bezpieczny harmonogram prac. Harmonogram pozwalający na skuteczne uruchomienie rekomendowanego zakresu funkcjonalnego wdrożenia z uwzględnieniem rzeczywistej dostępności zasobów Klienta (organizacyjnych, kadrowych, pieniężnych)
 • Szacowany koszt przedsięwzięcia. Koszty wdrożenia (na podstawie szacowanego budżetu dni pracy konsultantów firmy wdrożeniowej), koszty licencji na system (z uwzględnieniem prognozowanej liczby użytkowników) oraz sprzętu IT i infrastruktury technicznej
 • Ocena infrastruktury technicznej. Przegląd posiadanej przez Klienta infrastruktury technicznej pod kątem koniecznych inwestycji związanych z wdrożeniem systemu ERP (serwery, systemy backupu, stacje robocze użytkowników, sieć komputerowa LAN, WAN itd.). Infrastruktura techniczna może być przedmiotem odrębnej usługi – przygotowania projektu infrastruktury IT

Poradniki

Polecana oferta

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.