Najbardziej widocznymi przejawami dążenia do poprawy organizacji wewnątrz przedsiębiorstwa są projekty z zakresu BPR (Business Process Reengineering) oraz wdrożenia zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie (ERP). W co firma zaangażować się powinna najpierw?
 

Najpierw wdrożenie systemu ERP, potem BPR

Pierwsze podejście zakłada wdrożenie systemu ERP poprzez nałożenie go na dotychczas realizowane funkcje i procesy. Mówi się, że wdrożenie samo w sobie będące zadaniem trudnym, nie powinno być zakłócane przez równoczesne dokonywanie gruntownych zmian w praktyce gospodarowania. Zmiany te można przeprowadzić później, po zakończonej sukcesem implementacji systemu informatycznego.

Najpierw BPR, potem wdrożenie systemu ERP

Drugie podejście proponuje w pierwszej kolejności przemyślenie dotychczasowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej i dokonanie zmian wraz z wdrożeniem systemu komputerowego, tak aby nowe procedury były już w nim uwzględnione.

W BCC (aktualnie All for One Poland), firmie oferującej wdrożenia największego z oferowanych, zorientowanego procesowo systemu SAP, jesteśmy zwolennikami tego drugiego podejścia i takie też proponujemy naszym klientom. Za tym rozwiązaniem przemawiają m.in. następujące argumenty:

 • nie warto informatyzować procesów nieefektywnych. Poprzez sprawniejsze wykonywanie czynności niepotrzebnych nie uda się osiągnąć sukcesu;
 • powiązane ze sobą przeprojektowanie procesów   i wdrożenie systemu zintegrowanego umożliwia szybsze osiągnięcie oczekiwanych efektów ekonomicznych;

Takie podejście pozwala na wykorzystanie zaangażowania załogi przedsiębiorstwa dla dokonania zmian w krótszym okresie. Rozłożenie tych działań na kilka lat może być powodem zniechęcenia  i frustracji pracowników.

Zaprezentowane wyżej przekonanie nie jest obce wielu naszym klientom. Zwracają się oni o współpracę w przeprojektowaniu ich procesów gospodarczych mając na względzie przyszłe wdrożenie systemu SAP.

Prace takie cechują się przede wszystkim:

 • wykorzystaniem wzorców płynących z rozwiązań systemu, a w szczególności modelu referencyjnego systemu SAP – rozbudowanego modelu procesów gospodarczych realizowanych przez system informatyczny,
 • twórczym dostosowaniem procesów specyficznych dla branży reprezentowanej przez przedsiębiorstwo do możliwości systemu i wskazaniem konieczności rozbudowy funkcjonalności o rozwiązanie wymagane przez klienta,
 • projektowaniem procesów, które są możliwe do „obsłużenia" przez system, co pozwala uniknąć opracowania rozwiązań, których implementacja w systemie kosztowałaby więcej niż efekty z ich wdrożenia,
 • krótszym czasem realizacji projektu – m.in. poprzez wykorzystanie wymienionych wyżej wzorców,
 • lepszym przygotowaniem pełniejszego wdrożenia systemu informatycznego, co ma bezpośredni wpływ na czas i budżet wdrożenia.

Podsumowanie: Korzyści z BPR

 • identyfikacja i analiza głównych procesów służących realizacji celów gospodarczych przedsiębiorstwa
 • likwidacja działań niepodnoszących wartości produktu
 • porównanie własnych procesów z procesami wiodących firm światowych
 • przeprojektowanie procesów dla istotnej poprawy ich efektywności (czasu i kosztów realizacji), a w ostatecznym efekcie znaczącej poprawy pozycji konkurencyjnej firmy poprzez lepsze spełnianie oczekiwań klientów

Podsumowanie: Dlaczego BPR przed ERP?

 • nie warto informatyzować procesów nieefektywnych
 • powiązanie BPR i wdrożenia ERP przynosi szybsze efekty
 • mniejsze zaangażowanie pracowników, mniejsza frustracja