Digital Transformation Center: Migracja do S/4 co miesiąc | All for One Poland

Migracja do S/4 co miesiąc

Digital Transformation Center

Średnio jeden start produktywny migracji do S/4 miesięcznie. Transformacje typu merge i carveout, harmonizacje danych, konwersje planu kont i inne. Ponad 150 zrealizowanych projektów. Dziesiątki konsultantów wyspecjalizowanych w takich projektach. Witamy w Digital Transformation Center – dedykowanym dziale All for One Poland, który wspiera złożone projekty migracyjne SAP dla globalnych korporacji.

Wśród użytkowników SAP tematem dekady jest z pewnością migracja do SAP S/4HANA. Zakończenie wsparcia dla wersji SAP ECC w 2027 roku to data graniczna. Dla ponad 40 tys. firm, które po prostu muszą wykonać zmianę – o ile chcą zachować sprawnie działający system transakcyjny – ten projekt może okazać się sporym wyzwaniem. Nie ze względu na jego poziom trudności – firmy konsultingowe zebrały już sporo doświadczeń w tym zakresie, wypracowano dobre praktyki, dostępne są narzędzia automatyzujące i wspierające projekt na każdym etapie. Ryzyko związane z konwersją jest niższe niż w chwili wprowadzenia S/4 na rynek.

Problemem może się okazać dostęp do kompetencji, bo firm gotowych na rozpoczęcie projektu przybywa w szybkim tempie, czego nie można powiedzieć o konsultantach modułowych SAP i specjalistach w zakresie technologii IT/SAP.

Migracje do S/4 to jedynie wierzchołek góry lodowej. Projekty transformacji biznesowych i technologicznych są stałym elementem w cyklu życia przedsiębiorstw. Łączenie spółek i ich systemów, wydzielenie systemu z korporacyjnego szablonu dla wybranej spółki przed jej sprzedażą, konsolidacje, ujednolicanie planu kont, tworzenie centrum usług wspólnych dla grupy kapitałowej i harmonizacja danych, a w ostatnich latach migracje do usług chmurowych. Każde z tych przedsięwzięć obarczone jest ryzykiem, trwa długo, w jakimś stopniu dezorganizuje bieżącą pracę i wymaga wyłączenia systemu, często na nieakceptowalny biznesowo czas.

Tyle że tak nie musi wcale być. Zdolność do sprawnego i szybkiego reagowania na zmiany w konkurencyjnym krajobrazie biznesowym jest kluczową kompetencją w dzisiejszej globalnej gospodarce – na tym założeniu opiera się nasza strategia w podejściu do projektów transformacji przedsiębiorstw pracujących z systemami SAP. Naszym celem jest realizacja tego typu przedsięwzięć znacznie szybciej, przy minimalnym zaangażowaniu pracowników klienta i czasie przestoju systemu zredukowanym niemal do zera (near zero downtime).

Krzysztof Siwiec, Dyrektor Digital Transformation Center

Krzysztof Siwiec, Dyrektor Digital Transformation Center

Nic nas nie zaskoczy

Po czterech latach działania Digital Transformation Center i pracach zrealizowanych samodzielnie i we współpracy z partnerami, nasze doświadczenia są naprawdę duże. Konsultanci równolegle biorą udział średnio w pięciu projektach o różnej skali, w prostych i bardzo rozbudowanych środowiskach systemowych.

W zależności od sytuacji i uwarunkowań biznesowych klienta wykonujemy wdrożenia S/4 „od zera”,  w modelu greenfield, realizujemy typowe migracje techniczne – czyli projekty typu brownfield, wykorzystujemy też unikalne podejście Bluefield, wykorzystujące platformę CrystalBridge, które pozwala w szybkim czasie uruchomić S/4HANA z selekcją danych historycznych i połączeniem kilku podprojektów w jeden start.

Migracje do S/4, carve-outy, połączenia, harmonizacje… Jeśli chodzi o projekty transformacji SAP – nic nas już chyba nie zaskoczy

Krzysztof Siwiec, Dyrektor Digital Transformation Center

Digital Transformation Center

Digital Transformation Center w All for One Poland (dawniej SNP Poland) zostało powołane w 2018 r. jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na konsultantów specjalizujących się w projektach transformacyjnych w systemach SAP. To centrum kompetencyjne skupiające głównie konsultantów modułowych SAP, często z wcześniejszym doświadczeniem biznesowym i jako kluczowi użytkownicy systemów w dużych firmach, a także specjalistów od integracji i technologii SAP oraz programistów, w tym ABAP-erów. Obecnie jest to już ponad 50 osób, podzielonych na kilka zespołów.

W odróżnieniu od działu konsultingu, w którym zespoły grupują specjalistów z poszczególnych obszarów biznesu i modułów systemu, konsultanci DTC są podzieleni na zespoły przypisane do lokalizacji naszych biur: Poznań (dwa zespoły), Warszawa, Kraków i Gdańsk. Dział szybko się rozrasta – trójmiejski zespół działa od niedawna i wiosną tego roku – głównie na jego potrzeby – otworzyliśmy nowe biuro w Gdańsku. Zresztą rekrutacje do DTC są otwarte cały czas.

Wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie znajdują potwierdzenie w licznych certyfikatach SAP. Konsultanci All for One Poland (z DTC oraz pozostałych działów firmy) posiadają kilkaset certyfikatów potwierdzających ich ekspercką wiedzę w zakresie systemu SAP S/4HANA.

Jak podkreśla Krzysztof Siwiec, Dyrektor DTC: „Nasi konsultanci uczestniczą równolegle w kilkudziesięciu projektach, pracując zarówno dla spółki polskiej All for One Poland, dla grupy All for One, jak i dla grupy SNP. Realizują międzynarodowe projekty w często wielonarodowych zespołach. Dzięki zadaniom  o różnym stopniu złożoności, dla różnych klientów w różnych branżach ich kompetencje są wszechstronne, a gromadzone doświadczenia różnorodne”.

Plany na ten rok zakładają realizację około 100 projektów, w tym lwia część (ok. 85%) to migracje na S/4 w międzynarodowych grupach kapitałowych. Dla Grupy All for One realizujemy program migracji do S/4 HANA, w którym w każdym miesiącu odbywa się co najmniej jeden start produktywny.

All for One Data Transformation Center to jedyne tego typu centrum kompetencyjne w Grupie All for One. Jednak nasz potencjał w realizacji projektów transformacyjnych to nie tylko DTC. Dział Konsultingu, wspierany specjalistami od technologii SAP, jest ważną częścią projektów transformacyjnych oraz wykonuje migracje, zarówno w modelu Greenfield, Brownfield, jak i Bluefield.

Partnerzy i klienci

Początkowo główne zadania DTC koncentrowały się na realizacji prac dla klientów Grupy SNP, z wykorzystaniem platformy transformacji danych CrystalBridge. Obecnie, po zmianach właścicielskich, naszym kluczowym partnerem jest All for One – największy partner SAP w obszarze niemieckojęzycznym, z bazą ponad 2,5 tys. klientów, wśród których znaczna część planuje bądź już realizuje migracje do S/4. Obsługujemy także klientów pozyskanych bezpośrednio przez All for One Poland.

Pracujemy dla różnych partnerów biznesowych: większość stanowią firmy niemieckie, są też grupy kapitałowe o zasięgu globalnym. Prace są realizowane dla spółek w różnych krajach w Europie oraz w Azji i obu Amerykach. Jedno z największych przedsięwzięć, w których brali udział konsultanci DTC, obejmowało ponad 30 krajów.

Prace w znakomitej większości są prowadzone zdalnie, co pozwala realizować równolegle zadania dla wielu jednostek. To znacznie przyspiesza cały proces i pozwala na jego lepszą organizację i kontrolę. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z logistyką, a konsultanci nie tracą czasu w podróży.

Wirtualizacja pracy to dominujący trend w projektach IT dla klientów. Zwiększanie się udziału pracy zdalnej zaczęło się już wcześniej, ale ostatnie dwa lata ostatecznie potwierdziły, że projekty w tym modelu to skuteczna odpowiedź na coraz większą zmienność biznesu i nacisk decydentów na coraz szybsze dostarczanie skutecznych rozwiązań. Wraz z wykorzystaniem wspierających narzędzi automatyzujących pracę ten model świetnie się sprawdza i pozwala nam realizować z sukcesem więcej projektów niż w tradycyjnym podejściu

Krzysztof Siwiec

Migracje do S/4 i nie tylko

Przez kilka najbliższych lat migracje do S/4 będą stanowiły większość prac DTC. Wymieńmy kilka najciekawszych zrealizowanych z udziałem naszych konsultantów. U jednego z największych międzynarodowych dostawców dla branży automotive w zakresie kucia stali i dalszej obróbki braliśmy udział w migracji do S/4 z równoczesną realizacją wstępnych projektów optymalizacyjnych w środowisku planowania biznesowego i internetu rzeczy.

Dla światowego lidera produkującego urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu i śmieci, a także stabilizatorów i recyklerów realizowaliśmy projekt, w którym oprócz migracji do S/4 we wszystkich oddziałach na świecie został zaimplementowany nowy zoptymalizowany model globalnego raportowania finansowego.

Kolejny z projektów – dla producenta materiałów ogniotrwałych dla budownictwa – to klasyczna migracja dla kilku spółek, obejmująca dodatkowo reorganizację struktur organizacyjnych i odpowiadających im procesów.

Oprócz migracji do S/4 najczęstszy typ projektów to carve-outy – czyli wyodrębnienia systemu dla wybranych jednostek biznesowych, oraz połączenia i harmonizacje systemów. Do najciekawszych projektów tego typu należą harmonizacje, w których zmienia się dane w systemie SAP, by dostosować się do zmieniających się z czasem wymagań biznesowych. Dotyczy to zarówno danych podstawowych, jak i danych transakcyjnych. Potrafimy także zmienić historię w systemie SAP!

DTC w liczbach
· 1 start produktywny do S/4 miesięcznie
· Ponad 50 konsultantów SAP
· 5 zespołów
· Ponad 150 zrealizowanych projektów transformacji SAP
· Ponad 30 krajów obejmował największy projekt DTC
· Konsultanci równolegle pracują średnio w 5 projektach

Narzędzia

Mówi się, że obecnie największym ryzykiem związanym z projektami SAP jest ograniczony dostęp do kompetencji, co oznacza po prostu brak na rynku konsultantów. Dlatego w naszym podejściu do transformacji duży nacisk kładziemy na wykorzystanie narzędzi wspierających i automatyzujących poszczególne etapy projektu, w tym czyszczenie i migrację danych. Do takich narzędzi należą SAP Landscape Transformation oraz platforma CrystalBridge.

Platforma transformacji danych CrystalBridge, której producentem jest SNP – światowy lider w zakresie rozwiązań do transformacji systemów SAP, to bogate portfolio narzędzi transformacyjnych automatyzujących wiele etapów projektów według różnych scenariuszy, takich jak migracja do SAP S/4HANA, połączenie jednostek biznesowych (merge), modernizacja architektury systemu, harmonizacja (np. planu kont, danych podstawowych podczas konwersji do partnera biznesowego, do nowej księgi głównej), move (przejście np. na inną bazę danych lub system operacyjny, migracja do chmury), wydzielenie jednostki (carve-out), zarządzanie danymi testowymi, a także ocena (assessment) i zarządzanie interfejsami.

Dzięki wykorzystaniu tych narzędzi realizujemy projekty szybko i bezpiecznie, zachowując kontrolę nad ich przebiegiem na każdym etapie.

Automatyzacja pozwala zminimalizować ręczny nakład pracy na przykład w fazie analizy zakresu projektu, podczas sprawdzania spójności danych lub przeprowadzania testów na poziomie aplikacji. Czas niedostępności systemu diametralnie się skraca (near-zero downtime). Możliwa – i bezpieczna – jest także równoległa realizacja kilku projektów, zakończonych wspólnym startem.

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.