C/4HANA, nowa generacja rozwiązań CRM od SAP, to prawdziwa rewolucja w portfolio SAP. Dostępny w chmurze system jest następcą szeregu aplikacji SAP wspierających procesy marketingu, sprzedaży i serwisu (w tym SAP Hybris, C4C – Cloud for Customer, czy SAP CRM).
 

C/4HANA no nowoczesna platforma narzędzi chmurowych (dostępnych w subskrypcji), w skład której wchodzą:

  • SAP Marketing Cloud (dawniej SAP Hybris Marketing),
  • SAP Commerce Cloud (dawniej SAP Hybris Commerce),
  • SAP Sales Cloud (dawniej SAP Cloud for Customer, SAP C4C),
  • SAP Service Cloud (dawniej SAP Cloud for Customer, SAP C4C),
  • SAP Customer Data Cloud.

Customer Experience

W jaki sposób klienci w dzisiejszych czasach dokonują zakupów? Czy zmienia się ich podejście w tym temacie? Decydującym czynnikiem wydaje się być obecnie permanentny brak czasu.

Często proces zakupowy opieramy na rekomendacjach znajomych. Dzięki temu mocno zawężamy listę potencjalnych produktów. Na podstawie informacji dostępnych w internecie, zdjęć produktów oraz recenzji publikowanych w mediach społecznościowych, wybieramy jeden. Wtedy zwykle szukamy sprzedawcy, który zaoferuje dany produkt w najkorzystniejszej cenie. Kiedy więc trafiamy na stronę sprzedawcy lub też do jego sklepu internetowego, jesteśmy już mocno przekonani do zakupu w tym, a nie innym miejscu. Wydaje się, że teraz wystarczy już tylko dokonać zakupu, ale nic bardziej mylnego.

Jest wiele czynników, które mogą pójść nie tak – od niefunkcjonalnej strony internetowej, przez utrudniony kontakt ze sklepem, po brak wiedzy pracowników i niemożności uzyskania odpowiedzi na  bardziej szczegółowe pytania. O ile na tym etapie nie zrezygnujemy z zakupu, to w kolejnych krokach mogą się pojawić dalsze problemy: opóźnienia dostawy, uszkodzenia w transporcie i skomplikowane procedury reklamacyjne. Na wszystkich tych etapach powstaje tak zwane doświadczenie klienta, w języku angielskim określane jako customer experience.

W konkurencyjnej gospodarce, napędzanej oczekiwaniami klientów, utrzymanie pozycji rynkowej wymusza na firmach budowanie coraz bardziej złożonych ofert oraz konkurowanie za pomocą dodatkowych atrybutów. Osiągnięcie takiego poziomu wymaga współpracy wszystkich działów firmy. Wizerunek marki oraz obietnice marki kreowane przez działy marketingu, muszą współgrać z działaniami sprzedaży oraz mieć pokrycie w zaopatrzeniu i logistyce.

SAP Sales Cloud

Prawdziwa siła SAP Sales Cloud to rozwiązania dla pracowników działów sprzedaży
i wsparcia sprzedaży. SAP Sales Cloud łączy rozwiązania SAP Cloud for Customer, SAP Revenue Cloud i CallidusCloud, obecnie należący do SAP.

Sales Force Automation

Trzon SAP Sales Cloud tworzy, dostępny od jakiegoś czasu na rynku, system SAP Cloud for Customer, czyli CRM w chmurze. Jest to główne narzędzie pracy handlowców zarówno
w biurze, jak i w terenie (Sales Force Automation – SFA). Posiada wszystkie funkcjonalności rozwiązania typu SFA, takie jak zarządzanie leadami, szansami sprzedaży, kontrahentami, wizytami, ofertami i zamówieniami.

Wizyty to funkcjonalność szczególnie interesująca dla branży detalicznej (Retail). Pozwala handlowcowi zaplanować listę sklepów, które musi odwiedzić danego dnia oraz listę działań do wykonania na miejscu. Szerokie zastosowanie w przygotowaniu i przeprowadzaniu wizyt mają ankiety, przyspieszające i porządkujące zadania handlowca.

System posiada przyjazny i ergonomiczny interfejs, integruje się z programami pocztowymi, ma predefiniowane sposoby integracji z SAP ERP, S/4HANA, SAP Jam oraz wieloma innymi serwisami zewnętrznymi, pozwala na pracę online jak i offline. Wbudowana możliwość integracji z systemami SAP ERP i S/4HANA pozwala wykorzystać funkcjonalności systemu transakcyjnego, jak: mechanizm ustalania cen, sprawdzania dostępności produktów czy kontroli kredytowej. Jednocześnie z poziomu CRM możemy tworzyć dokumenty w systemie transakcyjnym, na przykład zlecenie sprzedaży oraz śledzić statusy wszystkich dokumentów, które po nim następują – dostawy, faktury.

Baza danych SAP HANA umożliwia raportowanie w czasie rzeczywistym, a SAP Leonardo wzbogaca aplikację o mechanizmy samouczenia się i analizowania danych. Przykładowo aplikacja podpowiada, do których klientów najlepiej skierować ofertę, którym procesom sprzedażowym należy poświęcić uwagę, którymi sprawami się zająć. System przejmuje na siebie ciężar długiego przeszukiwania i analizowania danych, a handlowiec może skupić się na tym, co ważne, czyli na poznaniu klienta oraz na nawiązywaniu relacji.

Inteligentne zarządzanie lejkiem sprzedażowym oraz prognozowanie

SAP Sales Cloud dostarcza menedżerom (również handlowcom) bardzo silne narzędzie do zarządzania lejkiem sprzedaży. Na pierwszy rzut oka funkcjonalność wyróżnia się przyjemną, czytelną prezentacją danych. Dane prezentowane w raportach przeliczane są w czasie rzeczywistym, a każda zmiana automatycznie odświeża wartości oraz wykresy. Graficzna prezentacja danych pozwala menedżerom w przystępny sposób ocenić postępy sprzedaży w analizowanym okresie. Wyniki mogą być prezentowane dla całego zespołu sprzedaży lub na poziomie poszczególnych pracowników. System analizuje dane oraz wychwytuje wszystkie niepokojące sygnały, eksponując je dla menedżerów. Przykładowo szanse sprzedaży prezentowane są na wykresie bąbelkowym. Im większy rozmiar kuli tym większy kontrakt. Kolor natomiast informuje o zdrowiu takiego procesu sprzedaży. Im więcej interakcji zarejestrowanych w ramach danej szansy, tym wyższy posiada wskaźnik oceny, co oznacza, że proces sprzedaży jest w dobrej kondycji.

System określi wielkość lejka sprzedażowego na koniec analizowanego okresu (na przykład danego kwartału) oraz zaprezentuje w formie diagramu przepływu, jak będzie się zmieniał w czasie, przykładowo – które procesy sprzedaży posuwają się naprzód, które utknęły, ile tematów odsunęło się w czasie. Jednocześnie każdą zagregowaną wartość można rozbić na części pierwsze, by zapoznać się ze szczegółami poszczególnych procesów sprzedażowych.

Aplikacja oferuje również szereg analiz wspomagających coaching handlowców. Menedżer może śledzić, ile i jakiego rodzaju aktywności realizował jego zespół. Dodatkowo ma szybki wgląd w procesy sprzedażowe, dla których nie zaplanowano żadnych kolejnych spotkań (wiążą się z ryzykiem odsunięcia w czasie), w których nie uczestniczą osoby decyzyjne (tutaj system również podpowiada listę osób, które mogą okazać się pomocne w nawiązaniu kontaktu z decydentami) lub w które zaangażowana jest wyłącznie jedna osoba kontaktowa, co jest niepożądane, ponieważ w chwili, gdy pracownik opuści firmę, handlowiec utraci jedyny kontakt u klienta.

Configure Price Quote (CPQ)

SAP Sales Cloud wyróżnia się również funkcjonalnością Configure Price Quote (CPQ), czyli narzędziem ułatwiającym przygotowanie dużych ofert, o znacznym stopniu złożoności produktów, ich komponentów, wariantów oraz elementów i usług komplementarnych. Takie złożone oferty są specyficzne dla wielu branż, na przykład automotive, produkcyjnej czy hi-tech.

CPQ pozwala na rozbudowane ustalanie cen, oparte na indywidualnie (dla każdego z klientów) ustalanych warunkach (umowach). Wykorzystuje szereg reguł oraz ograniczeń (na przykład dla łączenia określonych produktów w ramach jednej oferty), które użytkownik w przyjazny sposób może definiować. Aplikacja radzi sobie z ofertami zawierającymi wiele pozycji produktowych (nawet tysiącem), dla których jednocześnie przelicza rabaty, oblicza stopień bezpieczeństwa marży. CPQ ocenia rentowność całej oferty oraz poszczególnych jej pozycji już na etapie jej tworzenia. System kontroluje progi bezpieczeństwa marży, tak by nie składać nieopłacalnych ofert. Przygotowując ofertę cenową handlowiec cały czas ma podgląd na wielkość prowizji oraz premii, jaką uzyska. Zmiana wielkości rabatów ma bezpośrednie
i natychmiastowe przełożenie na prowizję, dzięki temu może skorygować wprowadzone wielkości, w efekcie końcowym maksymalizując wynik sprzedaży. Wydajność CPQ istotnie wyróżnia SAP Sales Cloud. Dodatkowo mechanizmy samouczenia się pozwalają CPQ na porównywanie ofert historycznych oraz rekomendowanie na tej podstawie dodatkowych produktów, podobnych do tych, którymi interesuje się klient, które do tej pory kupował lub droższych, ale na korzystnych dla klienta warunkach cenowych. System rekomenduje  najlepszą cenę, na podstawie dotychczasowych ofert klienta.

Na koniec CPQ umożliwia przygotowanie dokumentu z propozycją do klienta. Handlowiec może modyfikować zawartość tego dokumentu dodając predefiniowane części (na przykład załączniki) lub je pomijając. System może również wymagać akceptacji oferty przez menedżera zanim umożliwi wysyłkę oferty do klienta. Kontrolują to mechanizmy workflow.

Zarządzanie kontraktami

Jest to funkcjonalność, której bardzo brakowało w poprzedniej wersji rozwiązania, tj. SAP Cloud for Customer. Umożliwia ona tworzenie umów, negocjowanie ich zapisów oraz wspomaga ich wykonanie. Jeśli chodzi o opracowania umów, dokument możemy utworzyć od podstaw, możemy skorzystać z gotowego szablonu lub możemy zaimportować do biblioteki szablonów dostępnej w aplikacji istniejącą umowę/szablon. Przygotowanie umowy nie wymaga interwencji specjalisty IT. Do edycji zapisów umowy w aplikacji służy edytor tekstu. Dane do umowy mogą pochodzić z szansy sprzedaży lub CPQ. Zaciągane są automatycznie.

Nad umowami zazwyczaj pracuje spore grono osób, każdy wprowadza poprawki, zmiany, dodaje nowe klauzule. System śledzi zmiany wszystkich osób zaangażowanych w rewizję dokumentu. Zapewnia przegląd zmian w dokumencie. Dodatkowo kontroluje uprawnienia do wprowadzania określonych zapisów, tym samym może wymagać akceptacji danego paragrafu przez inne umocowane do tego osoby (menedżera lub/i radcy prawnego). Po zakończeniu edycji autor przesyła umowę do zatwierdzenia. Umowa lub wybrane jej zapisy mogą być zaakceptowane, odrzucone. Autor umowy zwrotnie zostaje powiadomiony o statusie akceptacji.

Z drugiej strony aplikacja w pewnym stopniu wspomaga proces wykonania umów i zarządzania zobowiązaniami z nich wynikającymi. Posiada funkcje powiadamiania, na przykład o wygasaniu umowy oraz oferuje analitykę dla umów. Pozwala wyraportować umowy zawierające zapisy o dużym stopniu ryzyka, przykładowo surowe kary umowne lub warunki wypowiedzenia umowy przez klienta. Aplikacja pozwala również prześledzić kontrakty o wysokiej oraz o (zbyt) niskiej marży.

Zarządzanie leadami i szansami sprzedaży

User experience

Wizyty – audyt półek sklepowych

Raporty sprzedażowe

SAP Service Cloud

W zakresie obsługi klienta ciągle jeszcze panuje przekonanie, że kluczowym aspektem skutecznego serwisu jest zarządzanie zgłoszeniami i szybkie ich zamykanie. Owszem, oba te aspekty są ważne, ale najważniejszym w procesie obsługi klienta jest klient i jego doświadczenia. Możemy szybko zamknąć zgłoszenie, ale czy to oznacza, że zapewniliśmy klientowi najlepszą możliwą obsługę? Niekoniecznie.

Może się bowiem okazać, że zaproponowane rozwiązanie to tylko półśrodki, za pomocą których klient powinien poradzić sobie ze swoim problemem. Statystyki serwisowe szybują w górę, a klient prawdopodobnie nie skorzysta już z usług naszej firmy. Z punktu widzenia całej organizacji jest to porażka.

Posprzedażowa obsługa klienta stanowi epicentrum doświadczeń klienta. Dlatego powinna być ona prosta – żadnych skomplikowanych procedur, kompetentna oraz wygodna i powinna prowadzić do faktycznego rozwiązania problemu klienta.

SAP Service Cloud obejmuje obszar obsługi klienta aplikacji SAP Cloud for Customer oraz dodatkowe narzędzia pozwalające firmom rozwijać kompetencje firmy w 5 kluczowych, z punktu widzenia doświadczeń klienta, obszarach.

Rozumienie klienta

SAP Service Cloud dostarcza swój wkład do profilu klienta (klient 3600), który zawiera dane klienta przetwarzane/generowane we wszystkich obszarach firmy. Profil klienta to siła C/4HANA, nie dlatego, że możemy zebrać informacje z całej firmy, ale dlatego, że możemy je dodatkowo wzbogacać o informacje zwrotne od klienta (jego opinie), następnie analizować i wyciągać wnioski, które przekładają się na działania firmy oraz obsługę innych klientów. Dysponujemy zaawansowanymi narzędziami ankiet oraz powiązanymi z nimi kartami wyników, jak chociażby Net Promoter Score (NPS) czy Customer Effort Score (CES). Pierwsza z ankiet pozwala oceniać lojalność klientów oraz pośrednio wartość marki. Druga pozwala mierzyć, ile wysiłku wymaga od klienta korzystanie z produktów i usług firmy, aby ocenić jak bardzo prawdopodobne jest, że klient ponownie skorzysta z oferty firmy.

Analityka

SAP Service Cloud dysponuje narzędziami zbierania, przetwarzania oraz podejmowania działań na podstawie opinii i sygnałów od klientów. Problem zgłoszony przez jednego klienta, może dotykać większego grona klientów. Jeśli potrafimy ustalić przyczynę problemu, jesteśmy w stanie reagować również proaktywnie, czyli likwidujemy problem w zarodku, a nie tylko gasimy pożary. SAP Service Cloud oferuje szerokie możliwości analizowania i raportowania. Wykorzystuje również mechanizmy sztucznej inteligencji, za pomocą których możemy przewidywać (np. jakie jest prawdopodobieństwo usterki, aby z wyprzedzeniem proponować termin wizyty serwisowej) lub które możemy wykorzystywać do sprzedaży dodatkowych produktów czy usług. Pamiętajmy, że sugestia lub rekomendacja fachowego serwisanta często bardziej motywuje klienta niż ta sama rekomendacja przekazana przez handlowca.

Szkolenie i motywacja pracowników działów obsługi klienta

Każdy z nas doświadczył nie raz, jak to jest być odsyłanym od jednego do drugiego pracownika. Brak wiedzy oraz małe doświadczenie pracowników jest częstym ograniczeniem w działach obsługi klienta. Wyzwaniem dla menedżerów jest podtrzymanie motywacji pracowników do samokształcenia się i poszukiwania rozwiązań. Stosują oni często sposoby monetarne, czyli różnego rodzaju premie finansowe uzależnione od osiąganych wyników. SAP Service Cloud zapewnia inny rodzaj motywowania – niemonetarny. Z jednej strony jest wygodnym narzędziem ułatwiającym pracownikowi wykonywanie obowiązków i osiąganie lepszych wyników. Wszystkie dane w jednym miejscu, eliminacja zadań powtarzalnych, przydział zadań według kompetencji, przydzielanie zadań w terenie zgodnie z lokalizacją pracownika, predykcja i podpowiedzi systemowe, baza wiedzy, SAP Jam (rodzaj forum dla pracowników, dzięki któremu budują swoją społeczność ekspertów) to przykłady funkcjonalności, które nie tylko odciążają pracownika, ale też podnoszą jakość jego pracy. Z drugiej strony aplikacja pozwala wprowadzić pewien rodzaj koleżeńskiej konkurencji między pracownikami oparty na grach. Przykładowo, jeden z banków wykorzystał mechanizm gry w swojej nowej aplikacji mobilnej dla klientów, zachęcając ich tym samym do poznawania nowych możliwości aplikacji oraz częstego i szerszego korzystania z oferty banku.

Samoobsługa, najlepszy rodzaj obsługi klienta

Czasami najlepszą obsługą klienta jest samoobsługa. Firmy często nie doceniają tej formy wsparcia klienta lub traktują ją jako sposób na obniżenie kosztów. Jeśli zapewnimy klientowi właściwe, a przede wszystkim przyjazne narzędzia, to część kwestii klient rozwiąże samodzielnie. I tutaj wrócę do powszechnej kwestii braku czasu. Klienci swoje sprawy chcą załatwiać w dogodny dla nich sposób, a niekoniecznie w sposób, jaki oferuje firma. Przykładowo zgłaszając telefonicznie problem, chciałabym móc śledzić dalej statusy mojego zgłoszenia na aplikacji mobilnej, mailem lub na stronie – nie zawsze mogę porozmawiać przez telefon lub po prostu nie mam ochoty na przebijanie się przez call center i rozmawianie z kolejnymi osobami, które akurat zajmują się zgłoszeniem. Oczekiwanie klienta co do wielokanałowej obsługi jest powszechnym zjawiskiem. Nie możemy dzielić klientów ze względu na kanał obsługi, to anachroniczne podejście.

Wbudowana analityka

Zarządzanie pracą serwisantów

Integracja z centralą telefoniczną

Holistyczne podejście

Niektóre procesy obsługi klienta wymagają szerokiej integracji z systemem ERP. Siłą C/4HANA jest głęboka (szeroka) integracja z S/4HANA (również SAP ERP). Zakres danych niezbędny do przeprowadzenia prac serwisowych wymieniany pomiędzy systemami front i back office jest szeroki i obejmuje: dane urządzenia, szczegóły umowy serwisowej, gwarancji i zamówienia, sprawdzenie dostępności części, obsługę wysyłki części zamiennych oraz fakturowania pracy i części zgodnie z umową.

Posiadając zintegrowane środowisko, możemy rejestrować wszystkie operacje w momencie ich zaistnienia, upraszczając procedury i działania manualne oparte na dokumentach papierowych. Eliminujemy ryzyko błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych przekładających się często na klienta, gdy przykładowo fakturujemy go za naprawę objętą gwarancją.

Co wyróżnia C/4HANA – nowy standard w obsłudze klienta

C/4HANA to kompletne i wszechstronne narzędzia pozwalające na budowanie pozytywnych doświadczeń klienta poprzez kompleksową realizację procesów biznesowych. Informacje swobodnie przepływają przez cały ecosystem, a wbudowana analityka uzupełniona mechanizmami samouczenia się i sztucznej inteligencji wnosi nową jakoś do dotychczasowego sposobu pracy. Przyjazny interfejs oraz szereg funkcji i usprawnień pozwalają pracownikom na łatwiejsze wykonywanie obowiązków oraz osiąganie lepszych wyników.

Otwarty charakter środowiska, czyli liczne możliwości integracji z zewnętrznymi aplikacjami pozwalają realizować najbardziej specjalistyczne wymagania.