Wdrożenie ISO 22301 | IEC 22301 | All for One Poland

Wdrożenie ISO 22301

System Zarządzania Ciągłością Działania

All for One Poland zapewnia kompleksowe wsparcie organizacji w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, zgodnego ze standardem ISO 22301.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD, Business Continuity Management System, BCMS) pozwala wprowadzić kompleksową ochronę i zabezpieczenie procesów organizacji przed przerwami w działaniu mogącymi mieć krytyczny wpływ na osiągnięcie celów biznesowych.

Dlaczego ISO 22301?

Światowym standardem w zakresie ciągłości działania jest norma ISO 22301. Standard wskazuje wymagania w zakresie analizy wpływu biznesowego, określania krytycznych procesów i zasobów oraz budowania niezbędnych planów ciągłości działania.

Norma ISO 22301 obejmuje całość zagadnień związanych z zapewnianiem osiągania i ochrony strategicznych celów organizacji w zakresie reagowania na materializację ryzyk mogących prowadzić do istotnych zakłóceń przebiegu kluczowych procesów organizacji.

Jej celem jest weryfikacja i wzmocnienie lub budowa zabezpieczeń z uwzględnieniem źródeł zagrożeń, jakimi mogą być ludzie, procesy biznesowe, katastrofy naturalne i technologie.

Standard ten wpisuje się w procedury związane z budowaniem Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Information Security Management Systems), które umożliwiają sprawne reagowanie na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w zakresie poufności, integralności oraz autentyczności przetwarzanych przez organizację aktywów informacyjnych.

Wsparcie All for One Poland

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnego z ISO 22301 obejmuje następujące zadania realizowane przez ekspertów All for One Poland:

 • przeprowadzenie audytu zerowego
 • przeprowadzenie analizy firmy i zidentyfikowanie procesów i obszarów, które zostaną objęte systemem (w tym analizy wpływu biznesowego)
 • zidentyfikowanie zagrożeń i podatności
 • pomoc w przeprowadzeniu szacowania ryzyka
 • pomoc w opracowaniu lub zweryfikowaniu istniejących dokumentów systemowych, w tym pomoc przy zintegrowaniu systemu ISO 22301 z innymi funkcjonującymi systemami zarządzania (w szczególności ISO/IEC 27001)
 • szkolenia pracowników dot. wymagań normy ISO 22301
 • szkolenia dla kierowników w zakresie działań korygujących i zapobiegawczych oraz dotyczącego nadzoru nad dokumentacją i zapisami
 • szkolenia dla auditorów wewnętrznych
 • audyt wewnętrzny
 • opracowanie lub weryfikacja dokumentacji wymaganej przez przepisy prawne w zakresie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Polecana oferta w zakresie bezpieczeństwa

Dowiedz się więcej

Zobacz nagranie z naszego webinara.

Zobacz film

Systemowe zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Gwarancja bezpieczeństwa danych w chmurze

Przeczytaj, dlaczego posiadanie i regularne testowanie planów ciągłości działania i planów odtwarzania utraconych zasobów jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT.

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.