Security Operations Center | All for One Poland

Security Operations Center

Cyberbezpieczeństwo kompleksowo

Podstawowym zadaniem Security Operations Center (SOC) jest ochrona organizacji przed cyberatakami. Aby skutecznie zarządzać incydentami związanymi z bezpieczeństwem, konieczne jest ciągłe monitorowanie i doskonalenie stanu zabezpieczeń oraz zapobieganie incydentom cyberbezpieczeństwa, ich wykrywanie, analiza i reagowanie na nie.

W zakresie Security Operations Center zapewniamy wsparcie w dwóch modelach – wspierającym i outsourcingowym.

 • Wykonujemy audyt istniejących rozwiązań, systemów i procedur w zakresie bezpieczeństwa
 • Przedstawiamy rekomendację działań niezbędnych w celu zbudowania kompleksowego SOC
 • Opracowujemy procedury i standardy działania
 • Optymalizujemy i integrujemy istniejące rozwiązania i wdrażamy niezbędne standardy bezpieczeństwa oraz narzędzia monitorujące i wykrywające incydenty (w tym klasy SIEM)
 • Pomagamy zbudować wewnętrzne zespoły specjalistów oraz wspieramy ich w zakresie rozwoju i uzupełnienia kompetencji.
 • Dostarczamy informacje, narzędzia i technologie do skutecznego wykrywania i obsługi incydentów
 • Cyklicznie wykonujemy czynności sprawdzające poziom bezpieczeństwa (w tym testy penetracyjne)
 • Realizujemy wszystkie zadania w ramach firmowego Security Operations Center w modelu abonamentowym
 • Usługa jest realizowana w koordynacji z klientem, w oparciu o kontrakt SLA, na podstawie którego All for One przejmuje odpowiedzialność za monitorowanie i utrzymywanie stanu bezpieczeństwa, gromadzenie informacji o zagrożeniach i zarządzanie nimi.
 • Odpowiadamy za automatyczne wykrywanie szkodliwej działalności, analizę zagrożeń i podejmujemy działania wyprzedzające.
 • Przygotowujemy rekomendacje w zakresie niezbędnych inwestycji w obszar cyberbezpieczeństwa.

Zadania SOC

Do najważniejszych obowiązków zespołu SOC należy bezpośrednie reagowanie na incydenty oraz działania proaktywne, w celu ciągłego utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Zespoły SOC analizują otrzymane alerty w celu ustalenia, czy potencjalny incydent jest prawdziwym atakiem, czy fałszywym alarmem.

Nie wszystkie incydenty bezpieczeństwa są równie groźne, a organizacja ma ograniczone zasoby reagowania na nie. Po zidentyfikowaniu incydentu należy ustalić priorytety, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i zminimalizować ryzyko dla przedsiębiorstwa.

Reagowanie na incydent wymaga zaangażowania wielu interesariuszy i wykorzystania szeregu różnych narzędzi. Analitycy SOC muszą koordynować ten proces, aby mieć pewność, że niedopatrzenia nie spowodują opóźnionych lub niekompletnych działań naprawczych.

Wachlarz zagrożeń cybernetycznych stale się rozwija, a zespoły SOC muszą być w stanie reagować na najnowsze zagrożenia dla organizacji. Są zobowiązane do śledzenia wiedzy o nowych typach ataków oraz zapewnienia że systemy bezpieczeństwa posiadają zaktualizowany zestaw reguł pomagających wykrywać takie ataki.

Zespoły SOC są odpowiedzialne za identyfikowanie luk w zabezpieczeniach, stosowanie i testowanie poprawek dla podatnych na ataki systemów i oprogramowania.

Zmieniający się katalog zagrożeń cybernetycznych i rozwój firmowego pejzażu systemów i sieci wymagają nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Zespoły SOC są odpowiedzialne za identyfikację, wdrażanie, konfigurowanie i zarządzanie infrastrukturą bezpieczeństwa.

Analitycy SOC mogą współpracować z działami wsparcia IT w celu realizacji zgłoszeń pracowników dotyczących obszaru bezpieczeństwa.

Skuteczne informowanie odbiorców biznesowych o kosztach bezpieczeństwa i zwrocie z inwestycji w obszar security.

Typowe wyzwania SOC

Zespoły SOC mają szeroki zakres ról i obowiązków. Jeśli w tych zespołach brakuje personelu lub wystarczających zasobów, niektóre z tych obowiązków mogą zostać pominięte lub ograniczone, co powoduje luki w systemie zabezpieczeń i podnosi ryzyko skutecznego ataku. Do najczęstszych wyzwań, przed którymi stają zespoły SOC podczas pełnienia swoich ról, należą:

W branży cyberbezpieczeństwa występuje znaczny niedobór specjalistów o określonym poziomie kompetencji. Utrudnia to organizacjom przyciągnięcie i zatrzymanie talentów wymaganych do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

SOC otrzymuje każdego dnia tysiące alertów, ale tylko niewielka ich część pochodzi z rzeczywistych zagrożeń. Selekcja alertów pochłania cenny czas i zasoby.

Nie każdy podejrzany incydent w organizacji stanowi część prawdziwego ataku. SOC muszą ujawniać i eliminować jedynie rzeczywiste ataki, jednocześnie umożliwiając kontynuację legalnej działalności.

Im dłuższy dostęp atakującego do sieci organizacji, tym większe koszty i szkody dla organizacji. Zespoły SOC muszą szybko identyfikować ataki i reagować na nie, aby zminimalizować wpływ na firmę.

Wiele organizacji dysponuje szeregiem punktowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Brak ich integracji utrudnia skuteczne wykrywanie incydentów i reagowanie na nie.

Zobacz także

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.