Program rolloutów SAP | All for One Poland

Wavin Metalplast: Program rolloutów SAP

Nasze złote zasady

Udostępnij
Drukuj:
Rollouty wzorca SAP do spółek Wavin w Europie Środkowej i Skandynawii to kolejne z projektów realizowanych w ramach korporacyjnego programu rolloutów, nazwanego Wavin Connect-IT. Osiągnięcie celu – wdrożenia SAP ERP we wszystkich spółkach grupy – jest zaplanowane na koniec 2015 r. O „złotych zasadach” zarządzania tym złożonym przedsięwzięciem oraz współpracy z firmami trzecimi rozmawiamy z Wilbertem Baxem, Menedżerem Projektu SAP w Wavin.

Na jakim etapie jest program rolloutów w Wavin?

Zaraz po zakończeniu projektu w Polsce rozpoczęły się prace w Czechach i na Słowacji. Trwają też prace w spółce węgierskiej, a także w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja). Ostatnia fala rolloutów obejmie Irlandię, Finlandię oraz Litwę, Łotwę i Estonię. Pozostałe spółki już wcześniej zostały objęte korporacyjnym SAP-em.

Mamy bardzo napięty harmonogram, ale jak dotąd, trzymamy się planu. Zresztą – z projektu na projekt prace idą coraz sprawniej. Jako „złotą zasadę” przyjęliśmy, że dokładnie analizujemy doświadczenia z zakończonego rolloutu, wyciągamy wnioski i udoskonalamy naszą metodykę. Dzięki temu nie musimy za każdym razem od nowa wynajdywać koła.

Jakimi innymi zasadami się kierujecie w programie rolloutów?

Przede wszystkim – w tak złożonym i krytycznym dla funkcjonowania naszej firmy programie nie ma miejsca na improwizację. Dlatego opracowaliśmy własną metodykę, opartą na best practices zarządzania projektami IT, udoskonalaną z projektu na projekt – o czym już wspomniałem.

Dokładne zdefiniowanie ról i zakresu odpowiedzialności uczestników i upewnienie się, że jest to dla nich jasne już od pierwszego dnia prac – to kolejna z naszych zasad.

Dużą wagę przykładamy do kompetencji osób angażowanych w projekty oraz ich dostępności. Rollout SAP to duże dodatkowe obciążenie szczególnie dla osób z biznesu. Musimy się upewnić, że już od początku rozumieją wagę projektu i oczekiwania, jakie wobec ich mamy.

Dane podstawowe – ich dobre przygotowanie dla systemu w lokalnych oddziałach, nakład i organizacja pracy, podział zadań i odpowiedzialności – to często niedoceniany element projektów. My nie popełniamy tego błędu.

I wreszcie komunikacja w projekcie. Doświadczenie uczy, że nieustalona z wyprzedzeniem struktura i forma przekazywania informacji może powodować zbędną stratę czasu i nieporozumienia. Bez względu, czy wykorzystujemy dedykowane narzędzie wymiany informacji, komunikujemy się za pośrednictwem e-maili – musimy mieć pewność, że informacje o statusie prac będę docierały do osób zainteresowanych i tylko do nich, w odpowiednim czasie.

Jako „złotą zasadę” przyjęliśmy, że dokładnie analizujemy doświadczenia z zakończonego rolloutu, wyciągamy wnioski i udoskonalamy naszą metodykę.

Jakie cele stoją przed Panem jako Wavin Connect-IT Project Managerem?

Zarząd firmy zobowiązał mnie do dostarczenia rozwiązania SAP, które ujednolici procesy biznesowe w jednym, spójnym dla całej grupy Wavin rozwiązaniu informatycznym. To oznacza, że każda z lokalnych spółek powinna tak zreorganizować swoje działania i zmienić procesy, by w jak największym możliwym stopniu dostosować się do opracowanego dla nas wzorca SAP. Reorganizacja zakłada jak najdalej posuniętą unifikację środowiska IT, czyli jeśli tylko jest taka możliwość – zastępujemy aplikacje innych producentów rozwiązaniami SAP-owskimi.

Odstępstwa od korporacyjnego wzorca SAP są akceptowane tylko wtedy, gdy wynika to bezpośrednio z lokalnych uwarunkowań prawnych lub gdy lokalne rozwiązanie może wpłynąć na udoskonalenie wzorca. W takich przypadkach inkorporujemy je w całej organizacji. Przykładem jest zarządzanie partiami surowców i komponentów w celu poprawy dostępności naszych produktów.

Czy takie podejście – „0 gap” – nie spotyka się z oporem w lokalnych spółkach?

Zadaniem moim oraz zarządów spółek w poszczególnych krajach jest uświadomienie użytkownikom, jakie są cele projektu i spodziewane korzyści. Dlatego tak dużo czasu w projektach poświęcamy na sesje pokazujące wpływ zintegrowanego systemu na biznes w perspektywie zarówno lokalnej, jak i globalnej. Jak najwięcej informować, szkolić, prowadzić warsztaty – to moim zdaniem najlepszy sposób na rozwianie wątpliwości użytkowników. W końcu SAP to światowy standard rozwiązań klasy ERP, a dążenie do utrzymywanie jak największej spójności wzorca w firmie ma swoje uzasadnienie biznesowe.

Pomijam tu – oczywiście najważniejszy – aspekt efektywności biznesowej. Z mojej perspektywy, jako osoby odpowiedzialnej za IT, takie restrykcyjne „pilnowanie” wzorca jest konieczne do sprawnego prowadzenia programu rolloutów przy jednoczesnym utrzymywaniu w ryzach kosztów tego przedsięwzięcia. A w przyszłości – umożliwi to centralne zarządzanie rozwojem SAP utrzymywanie centralnego helpdesku dla użytkowników w całej grupie.

Jak zorganizowany jest zespół IT Wavin?

Jeśli chodzi o SAP – to nasze siły w kwaterze głównej w Zwolle zostały podzielone na dwa zespoły: wdrożeniowy, którym ja mam przyjemność kierować, oraz zespół serwisowy, który z naszej centrali w Zwolle wspiera użytkowników SAP i prowadzi drobny rozwój.

Mamy mocny zespół wdrożeniowy, z rozległymi kompetencjami i dużym doświadczeniem. Sami prowadzimy większość prac, a także zarządzamy rolloutami.

Obecnie mamy dysponujemy trzema zespołami roboczymi, które równocześnie prowadzą trzy różne projekty rollout. Zespoły składają się z konsultantów Wavin, jak i pracowników firm zewnętrznych, centralnych i lokalnych. W sumie w projekcie uczestniczy około 40 osób, a ich kompetencje pokrywają wszystkie obszary systemu. Większość osób ma doświadczenie z wielu wdrożeń SAP dla Wavin.

Obok zespołów projektowych możemy również skorzystać z naszych konsultantów serwisowych, na stałe pracujących w Zwolle, którzy również mają doświadczenie we wszystkich obszarach funkcjonalnych SAP, a także SAP BI, SAP Basis, zarządzaniu uprawnieniami itp.

Wilbert Bax, Menedżer Projektu SAP, Wavin

Z mojej perspektywy, jako osoby odpowiedzialnej za IT, restrykcyjne „pilnowanie” wzorca jest konieczne do sprawnego prowadzenia programu rolloutów przy jednoczesnym utrzymywaniu w ryzach kosztów.

A jednak Wavin korzysta z usług firm trzecich w kolejnych rolloutach.

Tak, korzystanie z zewnętrznych kompetencji jest dla nas wygodne i efektywne kosztowo. Po pierwsze – nie musimy ponad miarę rozbudowywać własnego zespołu. U nas pozyskanie doświadczonego konsultanta SAP nie jest wcale łatwe, a oczekiwania finansowe – wysokie. Po drugie sięgamy do zewnętrznych kompetencji w takim zakresie i takim wymiarze, jaki jest dla nas w danej chwili najkorzystniejszy. To pozwala nam utrzymać szybkie tempo w kolejnych projektach.

Sięgamy do zewnętrznych kompetencji w takim zakresie i takim wymiarze, jaki jest dla nas w danej chwili najkorzystniejszy. To pozwala nam utrzymać szybkie tempo w kolejnych projektach.

Czy w każdym z kolejnych krajów korzystacie ze wsparcia firm lokalnych?

Nie do końca. Na przykład SNP Poland, które zaangażowaliśmy do rolloutu do polskiej spółki, obecnie wspiera nas w projektach w Wavin Ekoplastik w Czechach oraz na Słowacji. Bardzo wysoko oceniliśmy kompetencje konsultantów SNP w polskim projekcie. Dobrze poznali nasz biznes oraz template systemu, dlatego uznaliśmy, że warto wykorzystać ich doświadczenie w kolejnym kraju. W niektórych obszarach rolloutu w Czechach pracownicy SNP pełnią obecnie role konsultantów wiodących. To odciąża nasz zespół, który może w tym samym czasie prowadzić projekty w Skandynawii.

Taki nearshoring usług IT/SAP to strategia, która dobrze się u nas sprawdza. Znajomość języka w dzisiejszych czasach nie stanowi problemu. A bliskość geograficzna jak i kulturowa oraz wysokie kompetencje konsultantów – stanowią bardzo ważne atuty. Jeśli SNP może wyręczyć naszych specjalistów, wykonując pracę na oczekiwanym przez nas poziomie, oferując korzystne warunki cenowe, to dlaczego nie?

Program rolloutów kończy się już za rok. Co dalej?

Zdecydowanie program Wavin Connect-IT to największe przedsięwzięcie IT w naszej historii. Ale firma, która się rozwija, praktycznie cały czas planuje kolejne prace rozwojowe SAP. Biznes stawia przed nami ciągle nowe wymagania, szczególnie w obszarze Business Intelligence.

Już teraz zaczynamy program doskonalenia template’u, aby poprawić korporacyjny wzorzec tam, gdzie to możliwe. To pozwoli nam na bardziej efektywne wykorzystanie wspólnej platformy systemowej. Będziemy także wdrażać te obszary systemu, które jeszcze nie są objęte wzorcem, m.in. Plant Maintenance i Quality Management.

I wreszcie planujemy wykorzystać najnowsze możliwości techniczne, jakie daje SAP, aby poprawić efektywność pracy użytkowników. Przykładem może być upgrade platformy raportowej SAP BI do najnowszej wersji. Spodziewamy się, nie tylko szybszego raportowania, ale też, że nowe narzędzia będą bardziej przyjazne w obsłudze. W tym projekcie ponownie współpracujemy z SNP. Także mocno rozwijamy narzędzia IT w obszarze e-biznes.

Jak widać, przed nami wiele ciekawych wyzwań projektowych, które planujemy po zakończeniu programu rolloutów SAP.

Rozmawiała Mirosława Huk, SNP Poland

 

Rollouty SAP w Wavin Polska, Czechy i Słowacja

Polska, Czech i Słowacja to kolejne punkty na mapie rolloutów w Grupie Wavin. Na początku 2014 r. zakończył się projekt przeniesienia systemu z holenderskiej centrali w Zwolle do spółek Wavin Polska i Arot Polska z siedzibą w Buku pod Poznaniem. Obecnie trwają prace w spółkach czeskiej i słowackiej. Partnerem w obu tych projektach było BCC (od 2018 SNP Poland). Programi rolloutów obejmuje wszystkie spółki Wavin w Europie.

Firma Wavin działa w 24 krajach europejskich, w każdym z nich zachowując pozycję lidera w branży systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Taka jest zresztą strategia firmy – działania na takich rynkach, na których może być najlepsza i największa w swojej dziedzinie. To z kolei wymaga ciągłej optymalizacji biznesu: wprowadzania nowych produktów i unowocześniania oferty, podnoszenia jakości obsługi klientów oraz optymalizacji procesów biznesowych na każdym ich etapie.

SAP w całej grupie

Jednym z narzędzi zarządczych służących zdobyciu i ugruntowaniu pozycji lidera jest centralny system do zarządzania – SAP ERP. Obecnie w Wavin trwa program nazywany Wavin Connect-IT, którego celem jest objęcie wszystkich europejskich spółek lokalnych tym zintegrowanym systemem.

Za realizację programu odpowiada wewnętrzny zespół kompetencyjny SAP Wavin, posiadający duże doświadczenie zdobyte podczas poprzednich rolloutów w innych spółkach grupy. Jeśli jest taka potrzeba – w różnych krajach firma posiłkuje się wsparciem firm trzecich. Strategia rolloutów i utrzymania wzorca korporacyjnego SAP w Wavin sprzyja szybkiemu tempu prac. W Wavin przyjęto podejście zakładające jak najściślejsze trzymanie się wypracowanego w centrali rozwiązania i dopuszczanie odstępstw w lokalnych spółkach jedynie w wyjątkowych sytuacjach oraz oczywiście tam, gdzie inny sposób realizacji procesu wynika ze względu na prawo obowiązujące w poszczególnych krajach.

Co ciekawe – i rzadko spotykane – unifikacja rozwiązania SAP obejmuje także korzystanie z wersji językowej systemu. Z zasady Wavin nie uruchamia go w wersjach lokalnych (umożliwiających obsługę w języku narodowym). Wszyscy użytkownicy – zarówno w Polsce, Holandii, jak i w pozostałych krajach – pracują na wersji SAP w języku angielskim. Z jednej strony jest to pewnym utrudnieniem, bo wymaga od użytkowników choćby podstawowej znajomości angielskiego, z drugiej jednak umożliwia centralne wsparcie dla wszystkich użytkowników w całej Europie, co zapewnia zespół serwisowy w Zwolle. Oczywiście wzory wydruków faktur, zamówień i innych dokumentów potrzebnych w kontaktach z urzędami czy kontrahentami są dostępne po polsku.

Na marginesie warto dodać, że angielski był także językiem projektowym – ze względu na wiodącą rolę konsultantów wdrożeniowych z zespołu IT firmy.

Po uruchomieniu systemu w dziewięciu spółkach (m.in. w holenderskiej centrali, a także we Włoszech, Rumunii, Francji i Wielkiej Brytanii i Turcji), w połowie kwietnia 2013 r. rozpoczęto kolejny projekt w ramach programu rolloutów rozwiązania SAP ERP – do polskich spółek Wavin i Arot, z siedzibą w Buku pod Poznaniem. Tuż po zakończeniu tego projektu, na początku 2014 rozpoczął się kolejny rollout – tym razem do spółek Wavin Ekoplastik w Czechach oraz Wavin Slovakia.

Choć Wavin dysponuje własnym silnym centrum kompetencyjnym IT/SAP, w firmie zdecydowano o zaangażowaniu do rolloutu w Polsce, Czechach i na Słowacji partnera zewnętrznego – firmy SNP.

 

Choć Wavin dysponuje własnym silnym centrum kompetencyjnym IT/SAP, w firmie zdecydowano o zaangażowaniu do rolloutu w Polsce, Czechach i na Słowacji – obok konsultantów z centrali grupy Wavin w Holandii i pracowników Wavin Polska w Buku – partnera zewnętrznego – firmy SNP Poland. Wsparcie SNP obejmuje cały zakres funkcjonalny SAP ERP: SAP FI (finanse), SAP FI-AA (środki trwałe), SAP MM (gospodarkę materiałową), SAP WM (gospodarkę magazynową), SAP PP (planowanie produkcji), SAP SD (sprzedaż i dystrybucję), a także rozwiązania SAP APO (Advanced Planning & Optimization).

Zmiana systemu, zmiana biznesu

W polskiej spółce Wavin korporacyjny system SAP zastąpił kilka wcześniej stosowanych rozwiązań – m.in. Axaptę oraz Quguara (do zarządzania gospodarką magazynową). Podczas projektu wdrożono także nowe rozwiązanie klasy ECM, stosowane w całej grupie, które zastąpiło mniejszą, lokalnie stosowaną aplikację do zarządzania dokumentami.

Polska spółka zajmuje ważne miejsce w grupie Wavin, co przekłada się na bardzo dużą liczbę realizowanych procesów, we wszystkich obszarach biznesu. Przyjęte założenie – by podczas rolloutu wprowadzać zmiany raczej w procesach biznesowych oddziału, a nie w konfiguracji systemu – wiązało się z dużą reorganizacją dotychczasowego sposobu działania. Ponad 90% procesów, które składają się na model SAP Wavina, ma zastosowanie w Polsce i w znakomitej większości w poprzednich aplikacjach były realizowane nieco inaczej.

Już na pierwszym spotkaniu zespołów projektowych z dużą mocą podkreślono, że nowy system dostarczy co najmniej tych samych funkcjonalności co poprzednie, co jednak nie oznacza, że stosowane będą te same rozwiązania procesowe. Stanowiło to jasny sygnał dla użytkowników, że projekt niesie zmiany nie tylko narzędzia, ale przede wszystkim w organizacji pracy.

Mimo założenia, by w jak najściślejszym stopniu trzymać się wzorca, w polskim rozwiązaniu zdecydowano się na pewne zmiany. Większość z nich była wymuszona koniecznością dostosowania do wymogów prawa, część miała uzasadnienie biznesowe. Te ostatnie dotyczyły m.in. interfejsów do Webshopu i platformy EDI, konfiguratora produktów, planowania poziomu zapasów w składach konsygnacyjnych u klientów oraz innych procesów WM, szczególnie obsługiwanych za pomocą terminali radiowych.

Mając świadomość dużej skali tych zmian i doświadczenia z wcześniejszych rolloutów, na czas projektu w Wavin Polska powołano stanowisko Change Managera. Został nim Janusz Nowak, który wspólnie z Wilbertem Baxem, Menedżerem Projektu Rolloutów w Wavin, zarządzał projektem w polskiej spółce (od lipca 2013 r. zarządzanie projektami IT przejął Hans Ebben, aby umożliwić Wilbertowi Baxowi skupienie się na ogólnym programie rolloutów).

Janusz Nowak o roli Change Managera mówi tak: „Projekt zarządzany był przez dwie osoby: Project Manager IT i Project Manager Business. Przy okazji tej ostatniej roli przejąłem również funkcję Change Managera, a wraz za nią odpowiedzialność za identyfikację i wprowadzanie zmian organizacyjnych. To typowo projektowa rola, ograniczona w czasie, która rozpoczęła się po zakończeniu fazy analizy i zatwierdzeniu listy zmian systemowych i organizacyjnych. Do moich zadań należało także ustanowienie planu komunikacji projektowej i analiza oczekiwań interesariuszy”.

W trakcie projektu firma przechodziła też inne duże zmiany organizacyjne, które stanowiły duże wyzwanie dla zespołów SAP. Były to przeniesienie produkcji spółki Arot z Leszna do Buku oraz utworzenie finansowo-księgowego Centrum Usług Wspólnych dla Wavin w Poznaniu. Po pierwsze angażowały one kluczowych użytkowników – liderów zespołów projektowych , a po drugie wymagały dodatkowych zmian w systemie.

Janusz Nowak, Menedżer ds. Finansów Małych Spółek Regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Wavin

Wszyscy mamy świadomość, że szybkość przetwarzania informacji, ich spójność, a także możliwości raportowania i analizowania danych, jakie zyskaliśmy, przekładają się nie tylko na sprawność operacyjną, ale także wyniki finansowe firmy

Szkolenia, czyli oswoić nieznane

Dla pracowników Wavin, użytkowników SAP, był to więc bardzo pracowity okres – wielu z nich uczestniczyło w pracach zespołów roboczych, opracowując koncepcję rozwiązania i dostosowując dotychczasowe procesy biznesowe do wymagań korporacji, dodatkowo uczestniczyli w innych projektach toczących się równolegle, no i oczywiście wszyscy musieli w krótkim czasie nauczyć się nowego sposobu pracy, w nowym narzędziu.

Wiążące się z tym ryzyko projektowe było minimalizowane poprzez edukację. Jak podkreśla Janusz Nowak: „Ludzie najczęściej obawiają się nieznanego. Dlatego bardzo duży nacisk położyliśmy na szkolenie przyszłych użytkowników. Już we wstępnej fazie projektu zapoznawaliśmy ich z systemem, prowadząc intensywny program szkoleń i warsztatów na żywym SAP-ie. Poznanie logiki działania systemu pozwoliło użytkownikom lepiej zrozumieć konieczne zmiany, jakie nastąpiły w na co dzień realizowanych przez nich czynnościach. Zależało nam, by pracownicy dobrze poznali miejsce i rolę ich procesów w firmie oraz to, jaki mają one wpływ na inne obszary”.

Standaryzacja i uproszczenie procesów w spójnym środowisku IT są szczególnie istotne wobec rosnącej roli polskiej spółki Wavin

 

Celem tego projektu – jako części dużego programu rolloutów SAP w firmie – było zbliżenie polskiej spółki z innymi oddziałami Wavin, działającymi już na SAP. Standaryzacja i uproszczenie procesów w spójnym środowisku IT są szczególnie istotne wobec rosnącej roli polskiej spółki. Coraz większy wolumen produkcji czy centralizacja procesów finansowo-księgowych w CUW to wyzwania, które wymagają podnoszenia sprawności organizacyjnej oraz ścisłej integracji procesowej i w zakresie stosowanych narzędzi IT. W szczególności Wavin Polska prowadzi wiele wewnątrzgrupowych transakcji handlowych z innymi spółkami koncernu. A zatem – z perspektywy finansowej – automatyczne generowanie i dystrybucja faktur znacznie przyspieszają realizację tego procesu i nie wymagają ręcznej interwencji.

W magazynie – SAP i skanery

Innym obszarem objętym dużymi zmianami jest zarządzanie gospodarką magazynową. Wdrożenie SAP WM pozwoliło ujednolicić procesy we wszystkich magazynach w Polsce (Buk, Sochaczew, Katowice) oraz innych krajach. Standaryzacja informacji o jednostce logistycznej (numer palety, materiału, partii danego wyrobu) i zintegrowanie obiegu tych danych w jednym systemie to korzyść w postaci szybkości identyfikacji danej palety materiału w systemie i wykonywania innych operacji magazynowych, wyeliminowanie konieczności powielania danych w dwóch systemach, co często prowadziło do błędów, zmniejszenie pracochłonności kontrolowania rozbieżności ilościowych danego towaru w różnych systemach. Obecnie nie ma już potrzeby ponownego drukowania etykiety logistycznej przy przyjęciu towaru z innej spółki grupy, a raport śledzenia materiałów w całym łańcuchu dostaw jest dostępny z poziomu jednego systemu.

Wdrożenie SAP WM pozwoliło ujednolicić procesy we wszystkich magazynach w Polsce (Buk, Sochaczew, Katowice) oraz innych krajach.

 

SAP oraz wprowadzenie operacji terminalowych (czytniki kodów kreskowych) wprowadziły większy porządek i uszczelniło kontrolę zapasów w magazynie. Obecnie praktycznie wszystkie operacje w magazynie są wykonywane za pomocą skanerów, co wyeliminowało dużą liczbę pomyłek np. w procesie pobierania materiałów do wysyłki (poprzednio magazynier odręcznie spisywał numer pobieranej palety i przekazywał notatki do biura zarządzania wysyłkami, gdzie były one wprowadzane do Quguara). W SAP WM wszystkie zbiórki wysyłek do klienta odbywają się na skanerach, które działają online, i nie ma możliwości zeskanowania oraz wydania innej palety do klienta czy innego magazynu. Pilnują tego mechanizmy walidacji, które w wypadku nieścisłości natychmiast wysyłają komunikat o błędzie.

SAP WM umożliwia efektywne zarządzanie magazynem poprzez większą kontrolę nad danymi, ich weryfikację i ograniczenie możliwości wprowadzania przez użytkownika zmian, które w dłuższej perspektywie mogą mieć wpływ na złożone struktury magazynowe. Uporządkowanie struktury magazynu i miejsc składowania podczas projektu to jedno z działań, dzięki którym udało się znacznie skrócić czas przyjmowania i wydawania dostaw (warto pamiętać, że magazyn w Buku to 20 ha powierzchni).

SAP WM jest ściśle zintegrowany również z pozostałymi modułami logistycznymi, m.in. SD. Oznacza to, że ruch materiałowy wywoływany z jakiegokolwiek modułu logistycznego z lub do składu włączonego do gospodarki magazynowej ma swoją kontynuację w module WM, bez konieczności używania jakichkolwiek interfejsów pomiędzy ERP a WM. Wyeliminowanie dużej liczby interfejsów (które wcześniej łączyły różne systemy) pozwoliło znacznie podnieść wydajność i znieść ograniczenia dla rosnącej liczby operacji biznesowych.

Gotowi – start!

Ścisła współpraca wszystkich stron zaangażowanych w projekt (konsultantów IT z holenderskiej centrali, pracowników Wavin Polska oraz specjalistów z SNP) oraz ich duże doświadczenie i wysoka motywacja znacznie przyczyniły się do sukcesu projektu. System wystartował zgodnie z planem. 7 stycznia wysłano pierwsze transporty do klientów, obsłużone w SAP WM z wykorzystaniem transakcji terminalowych, wygenerowano faktury, przyjęto i potwierdzone zamówienia produkcji, uruchomiono także rozwiązanie SAP APO do planowania produkcji.

W pierwszych tygodniach po starcie polscy użytkownicy byli jeszcze wspierani przez konsultantów z centrali i użytkowników kluczowych z innych spółek koncernu. Po tym okresie system został przekazany do standardowej obsługi przez zespół serwisowy IT Wavin w holenderskiej centrali.

Analizując korzyści z projektu rolloutu SAP do Wavin Polska, trudno ich nie oceniać przez pryzmat całej Grupy Wavin. Janusz Nowak, który poza projektem SAP jest także Menadżerem ds. Finansów Małych Spółek Regionu Europy Środkowo-Wschodniej, podsumowuje:

„Zmiana systemu w naszym przypadku w dużej mierze była projektem biznesowym. Konieczna reorganizacja procesów dla wielu użytkowników była o wiele większym wyzwaniem niż nauczenie się obsługi nowego narzędzia. Równocześnie wszyscy mamy świadomość, że szybkość przetwarzania informacji, ich spójność, a także możliwości raportowania i analizowania danych, jakie zyskaliśmy, przekładają się nie tylko na naszą sprawność operacyjną, ale także wyniki finansowe firmy. Wavin Polska to także część większej całości i spójność zarówno procesowa, jak i pod względem narzędzi informatycznych może stanowić o naszej przewadze konkurencyjnej na rynku globalnym”.

Teraz Czechy i Słowacja

Od lutego 2014 r. trwa podobne przedsięwzięcie w zakładzie Wavin Ekoplastik, zlokalizowanym w Kostelcu nad Labem oraz w Wavin Slovakia w Bánovcach nad Bebravou. Analogicznie do Polski i innych krajów zastosowano podejście zakładające jak najściślejsze trzymanie się wzorca korporacyjnego. Także w tym rolloucie Wawin jest w szerokim zakresie wspierany przez SNP. Start zaplanowano na początek 2015 r.

Współpraca: Mariusz Stawski, Marcin Fornalczyk

Wavin to wiodący w Europie dostawca systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Firma, która ma siedzibę główną w holenderskim Zwolle, jest obecna w 24 krajach Europy i zatrudnia blisko 6000 osób. Posiada także sieć dystrybucji na innych kontynentach. Od połowy 2012 r. Wavin jest częścią międzynarodowego koncernu Mexichem, lidera w produkcji systemów rurowych z tworzyw sztucznych dla przemysłu chemicznego i paliwowego w Ameryce Łacińskiej.
Częścią koncernu są spółki Wavin Polska oraz Arot Polska, lider na rynku produkcji rur osłonowych do kabli. Obie firmy mieszczą się w Buku pod Poznaniem.
Wavin Ekoplastik s.r.o. z Kostelca nad Labem w Czechach oraz Wavin Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bánovcach nad Bebravou (Słowacja) są największymi producentami rur z tworzyw sztucznych do wody i ogrzewania w swoich krajach.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

baza artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com