Jak zredukować koszty związane z administracją i rozwojem SAP? Co zrobić, gdy okresowo występuje zwiększone zapotrzebowanie na kompetencje SAP? Czy do nowego projektu rozwojowego rekrutować specjalistów, czy lepiej „wynająć” ich z zewnętrznej firmy? Duże korporacje, utrzymujące własne zespoły i centra kompetencyjne SAP wiedzą, jakich korzyści może im przysporzyć usługa nearshoringu SAP.
 

W ostatnich latach Polska jest jedną z głównych lokalizacji dla centrów usług. Strategiczne położenie geograficzne, niższe koszty pracy przy wysokiej wydajności, dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry z dobrą znajomością języków obcych to mocne atuty kraju nad Wisłą. Inne to stabilność polityczna i gospodarcza oraz członkostwo w Unii Europejskiej – co stanowi gwarancję wysokich standardów prawnych. Wreszcie należy też wymienić bliskość kulturową z państwami strefy euroatlantyckiej.

Nearshoring  – przeniesienie wybranych procesów biznesowych lub IT (np. usług SAP) przedsiębiorstwa do kraju bliskiego geograficznie i kulturowo. W porównaniu do często wykorzystywanego offshoringu usług SAP m.in. na Dalekim Wschodzie, przewagą nearshoringu SAP w BCC (aktualnie All for One Poland) jest bliskość kulturowa oraz łatwość komunikacji. Celem nearshoringu jest obniżenie kosztów przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług.

Te argumenty skłoniły już wiele międzynarodowych korporacji do lokowania w Polsce swoich centrów kompetencyjnych, między innymi świadczących usługi IT/SAP dla oddziałów na całym świecie. Te same przesłanki skłaniają centra kompetencyjne SAP międzynarodowych koncernów, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji, do poszukiwania zewnętrznych kompetencji SAP w Polsce, jeśli pojawiają się takie potrzeby w ich organizacjach. Przyczyny mogą być różne:

 • redukcja kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem i rozwojem SAP,
 • redukcja nakładów inwestycyjnych związanych z pozyskaniem kompetencji,
 • okresowy lub długotrwały brak własnych kompetencji w wybranym obszarze SAP,
 • zwiększone zapotrzebowanie na usługi podczas realizacji dużych projektów,
 • delegowanie wybranych zadań na zewnątrz (np. prac programistycznych ABAP/Java), by móc zaangażować własnych pracowników do bardziej odpowiedzialnych zadań,
 • strategia firmy, zakładająca outsourcing stałych usług administracji i wsparcia użytkowników SAP.

BCC (aktualnie All for One Poland), jedna z największych firm konsultingowych SAP w Europie Środkowo-Wschodniej, świadczy usługi nearshoringu SAP, które kieruje do dużych, międzynarodowych korporacji, chcących osiągnąć powyższe cele przy zachowaniu wysokiej jakości usług.

Andrzej Moskalik, Dyrektor ds. Współpracy z Klientami, All for One Poland

Jak podkreśla Andrzej Moskalik, Dyrektor ds. Współpracy z Klientami, BCC: „Podstawową zaletą współpracy z BCC w modelu nearshoringu jest bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Nasi konsultanci mają duże doświadczenie zdobyte w wielu projektach SAP, w tym także międzynarodowych, a organizacja serwisowa BCC jest gotowa do świadczenia stałych usług SAP dla najbardziej wymagających klientów. W porównaniu do często wykorzystywanego offshoringu usług SAP m.in. na Dalekim Wschodzie, przewagą nearshoringu SAP w BCC jest bliskość kulturowa oraz łatwość komunikacji”.

Jedną z form współpracy na zasadzie nearshoringu z BCC może być realizacja zadań w oparciu o stałą umowę o współpracy, która gwarantuje stałe, przewidywalne koszty i gwarantowany czas reakcji (SLA). Korzystne warunki cenowe są możliwe do osiągnięcia dzięki stałej współpracy oraz niskim kosztom logistycznym. Na korzystną cenę wpływa także to, że całości lub większości prac może być realizowana zdalnie. Inne formy współpracy nearshoringowej to m.in. bodyleasing (np. programistów ABAP/Java czy konsultantów modułowych), konsultacje eksperckie, a także usługi serwisu aplikacyjnego SAP.

IT staffing czyli outsourcing kompetencji

IT staffing to współpraca, która polega na długoterminowym „wynajęciu” specjalisty BCC (aktualnie All for One Poland) do dyspozycji klienta. Na mocy kontraktu – w zależności od zleconych zadań – specjalista BCC staje się członkiem centrum kompetencyjnego SAP klienta lub jego zespołu projektowego. Prace mogą być realizowane on-site w biurze klienta, lub też zdalnie z biura BCC.

Klienci współpracujący z BCC na zasadach bodyleasingu SAP zwykle korzystają z kompetencji m.in.:

 • konsultantów poszczególnych modułów SAP ERP, SAP BI, SAP CRM i in.,
 • specjalistów od technologii SAP (w tym SAP Basis),
 • programistów ABAP i Java,
 • specjalistów technologii integracyjnych SAP.
 • kierowników projektów.

Przykłady takich prac dla klientów BCC to m.in. prace w zakresie SAP HR na podstawie stałego kontraktu dla centrum kompetencyjnego SAP dla spółek koncernu z branży tytoniowej na całym świecie, prace programistyczne i modułowe dla Heinekena, prace w zakresie technologii integracyjnej SAP NetWeaver w firmie z branży high-tech.

W zależności od zakresu prac oraz ich rodzaju realizacja zleconych w modelu bodyleasingu prac przebiega na dwa sposoby:

 • na podstawie stałej umowy o współpracy, która gwarantuje dostęp do określonych kompetencji (np. programistycznych) w zdefiniowanym zakresie dni lub godzin w oparciu o szacowane przez klienta zapotrzebowanie na prace (np. 10 dni programowania ABAP/Java miesięcznie, 10 FTE – „full time employees” prac SAP Basis miesięcznie itd.),
 • przez konkretnego konsultanta o udokumentowanym doświadczeniu w wybranym zakresie SAP (np. specjalista od wybranych technologii integracyjnych lub w zakresie funkcjonalności miękkiego HR).

ABAP i nie tylko

Usługa Centrum Rozwojowego ABAP to oferta dla tych klientów, którzy posiadając duże i stałe potrzeby w zakresie prac programistycznych, oczekują konkurencyjnej ceny przy zachowaniu wysokiego standardu obsługi. Centrum Rozwojowe ABAP sprawdza się tam, gdzie klient oczekuje elastyczności w zaspokojeniu zmiennego wewnętrznego zapotrzebowania na prace programistyczne, spowodowanego:

 • identyfikacją dużych, nieplanowanych rozszerzeń w trwających projektach (częsta sytuacja związana z niedoszacowaniem budżetu lub zmianami w harmonogramie),
 • okresową niedostępnością programistów wewnętrznych (urlop, choroba, zmiany personalne),
 • poszukiwaniem stałego partnera, który zagwarantuje zespół dobrze przygotowanych specjalistów i podejmie się realizacji zadań programistycznych na wysokim poziomie.

Typowe zadania realizowane w ramach usługi Centrum Rozwojowe ABAP to m.in. przygotowanie:

 • raportów,
 • programów dialogowych,
 • interfejsów,
 • rozszerzeń standardu SAP,
 • formularzy SAPscript oraz Smartforms,
 • formularzy AdobeForms,
 • aplikacji internetowych (ITS, BSP, WebDynpro, FLEX).

Oparty na stałej umowie (bazującej na prognozowanym średnim, miesiecznym poziomie zapotrzebowaniu na prace programistyczne) model współpracy gwarantuje klientom szybkie szacowanie pracochłonności poszczególnych zadań i realizację prac, proste i przejrzyste zasady rozliczania oraz konkurencyjną cenę. Prace są realizowane zdalnie, w oparciu o gotową koncepcję i dokumenty specyfikacji dostarczone przez klienta, w oparciu o stałą umowę o współpracy.

Pracownik BCC w centrum kompetencyjnym klienta

Zadania powierzane konsultantom modułowym SAP „wynajętym” przez klienta zależą w dużej mierze od organizacji pracy w jego competence center. Pracownicy BCC (aktualnie All for One Poland) mogą być członkami zespołów odpowiedzialnych za prace rozwojowe SAP, jeśli w firmie klienta brakuje zasobów lub szczególnego profilu kompetencji (np. w programach rozwoju SAP HR potrzebni są specjaliści od rozwiązań samoobsługowych lub z doświadczeniem w funkcjonalnościach do zarządzania talentami i systemu ocen). W ramach bodyleasingu konsultanci SNP mogą też samodzielnie realizować projekty i prace rozwojowe.

Częsty przypadek to realizacja przez konsultantów BCC zadań helpdeskowych w organizacji klienta. Centra kompetencyjne korporacji, które świadczą wsparcie użytkowników kluczowych i końcowych  dla oddziałów na całym świecie, wynajmują specjalistów BCC do rutynowej pracy serwisowej. Potrzeby mogą wynikać z długotrwałej nieobecności własnych pracowników, okresowej zwiększonej liczby zgłoszeń (np. po starcie nowych rozszerzeń lub rolloucie do nowego kraju) lub po prostu braków kadrowych. Użytkownicy systemu, którzy zgłaszają problemy, często nie są nawet świadomi, że obsługują ich pracownicy firmy zewnętrznej.

Jakub Szwejkowski, Menedżer Biura All for One Poland w Krakowie

Kompetencje, bliskość, entuzjazm
Centralizacja usług finansowych, informatycznych czy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w wydzielonych centrach kompetencyjnych to globalny trend, pozwalający podnosić jakość usług w ramach korporacji oraz osiągać maksymalną wydajność i efektywność przy jednoczesnym  obniżeniu kosztów. W ostatnich latach niejedno polskie miasto, w tym np. Kraków wyrosło na silny ośrodek, w którym międzynarodowe korporacje lokują takie centra.
Pełen zakres usług SAP, jaki ma w swojej ofercie BCC (aktualnie All for One Poland), a także fakt, że mamy biuro m.in. w Krakowie, jest naszym atutem. Ale nie tylko bliskość geograficzna jest ważna. Nasi klienci doceniają też bliskość kulturową i to, że reprezentujemy podobny do nich etos pracy. Doceniają nasze kompetencje i elastyczność.
Potencjał BCC – ponad 200 konsultantów SAP – powoduje, że jesteśmy poważnym partnerem. Z drugiej strony jesteśmy na tyle elastyczną organizacją, że do każdego klienta podchodzimy ze zindywidualizowaną ofertą, skrojoną według jego potrzeb. Duże firmy to doceniają. Potrzeba programistów lub konsultantów juniorów do prostych prac? A może doświadczonego eksperta do opracowania koncepcji zaawansowanego rozwiązania? Nie ma takiego zadania w SAP, którego byśmy się nie podjęli.
Jakub Szwejkowski, Menedżer Biura All for One Poland w Krakowie

Serwis aplikacyjny SAP

Innym rodzajem nearshoringu usług w BCC (aktualnie All for One Poland) jest serwis aplikacyjny SAP. Jest to usługa zdalnej pomocy użytkownikom SAP klienta w rozwiązywaniu problemów, pojawiających się przy bieżącej obsłudze systemu. Nawet jeśli firma dysponuje własnym zespołem odpowiedzialnym za bieżące wsparcie użytkowników, niekiedy w różnych obszarach pojawiają się złożone zagadnienia, które wymagają specjalistycznych kompetencji. Ich utrzymywanie w organizacji klienta nie ma uzasadnienia ekonomicznego. W takim wypadku możliwość eskalacji zgłoszeń do zewnętrznej wyspecjalizowanej organizacji pozwala zagwarantować ciągłość pracy i bezpieczeństwo systemu.

Serwis aplikacyjny SAP w BCC świadczony jest przez dedykowane, wydzielone zespoły konsultantów serwisowych, funkcjonujące w ramach Centrum Outsourcingowego BCC. Serwis aplikacyjny w BCC to:

 • stała dostępność doświadczonych specjalistów,
 • gwarantowane czasy reakcji i dostarczenia rozwiązań,
 • szeroki zakres usług serwisowych,
 • pojedynczy punkt kontaktu (zespół Service Desk) niezależnie od przedmiotu zgłoszenia,
 • obsługa na podstawie stałej umowy i zapisów SLA,
 • światowe standardy bezpieczeństwa (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001) i zarządzania usługami IT (System Zarządzania Usługami IT zgodny z ISO 20000 i ITIL).
 • obsługa w języku angielskim.

Podstawowe zadania realizowane w ramach serwisu aplikacyjnego to wsparcie pracy użytkowników SAP (odpowiedzi na pytania, wskazywanie rozwiązań) oraz obsługa problemów w bieżącej pracy z systemem (analiza błędów, usuwanie błędów w konfiguracji i programistycznych), a także wsparcie wybranych procesów biznesowych i obsługa not i aktualizacji). W ramach serwisu przeprowadzany jest także drobny rozwój i audyty systemu.

Dobry partner dla twojego centrum kompetencyjnego SAP

Przedstawione powyżej przykładowe usługi nearshoringu SAP w BCC (aktualnie All for One Poland) wpisują się we wspólny dla większości firm korzystających z SAP zbiór potrzeb: różnorodnych usług, dostępnych po niższych cenach, realizowanych szybko, sprawienie i profesjonalnie, przez specjalistów z danych obszarów.

SAP w dużej korporacji to system, którego wartość dla biznesu trudno przecenić. Jednak by mógł spełniać wyznaczane coraz to nowe cele, wymaga ciągłych inwestycji  w rozwój i utrzymanie. BCC – firma mająca w ofercie szeroki wachlarz usług, z których można korzystać w dowolnej konfiguracji, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami – to dobry partner dla centrum kompetencyjnego SAP dynamicznej korporacji.

Strategii współpracy jest tyle, ile firm korzystających z tych usług. BCC już od lat doskonale odnajduje się w różnych rolach, jakich oczekuje się od dostawcy usług, i realizuje projekty, prace rozwojowe i wykonuje zadania w ramach stałych umów o współpracy dla firm na całym świecie.

Nearshoring usług SAP w BCC

 • IT staffing (konsultanci modułowi SAP ERP, SAP BI, SAP CRM i in., konsultanci SAP Basis, programiści ABAP i Java, specjaliści technologii integracyjnych SAP)
 • Programowanie ABAP/Java (na indywidualne zlecenie oraz w ramach ABAP Development Center)
 • Serwis aplikacyjny SAP (wsparcie użytkowników SAP, obsługa problemów, wsparcie wybranych procesów biznesowych, wsparcie w zakresie not i aktualizacji systemowych, cykliczne monitorowanie działań systemowych, drobny rozwój, dokumentacja systemu, audyty, wspieranie testów, działania optymalizacyjne, konsultacje i warsztaty)
 • Prace aplikacyjne (FI, MM, SD, WM, PP)
 • Prace w technologii SAP (SAP NetWeaver, SAP PI/XI)
 • Wsparcie migracji danych
 • Administracja SAP (Basis)