SAP od dawna udostępniał bogate portfolio narzędzi analitycznych. Dziś produkty analityczne zostały skonsolidowane w wyraźne grupy, wraz z jasnym wskazaniem, jakie potrzeby biznesowe dedykowane są do którego narzędzia. W obszarze wizualizacji danych, jest to SAP Lumira.
 

Przekształcenie danych w informacje

SAP Lumira w wersji 2.x to odpowiedź SAP na potrzebę wizualizacji danych. Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa oparte jest przede wszystkim na podejmowaniu decyzji przez menedżerów. Codzienne decyzje biznesowe, krótkoterminowe czy długoterminowe powinny być poparte aktualną sytuacją w firmie. Aby stało się to możliwe, każda z firm chcąca się rozwijać niezależnie od branży, stara się korzystać z procesu analizy danych, czyli przekształcania surowych danych w wartościowe informacje. Zatem adresatami produktu Lumira 2.x są wszystkie osoby w firmie odpowiedzialne za podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

Zamiast przewijać tysiące wierszy oraz setki kolumn w Excelu, można uzyskać wgląd w sytuację przedsiębiorstwa za pomocą jednego kokpitu oraz kilku kliknięć. Produkt ten może być zasilany danymi z następujących źródeł: pliki płaskie, system ERP, hurtownia danych, świat obiektów lub baza danych HANA. Istnieje możliwość odświeżania danych na kokpicie zarządczym w trybie rzeczywistym bądź prezentowania offline.

Kokpit przygotowany w SAP Lumira może służyć przede wszystkim do monitorowania Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI), oceny ryzyka, pomóc w odkryciu zależności pomiędzy danymi, uwidocznić ukryte fakty oraz identyfikować nadarzające się okazje biznesowe. SAP Lumira 2.x daje możliwość wykorzystania dwóch sposobów, by zmienić surowe dane w pełen obraz sytuacji: SAP Lumira Discovery oraz SAP Lumira Designer.

SAP Lumira Discovery

Za pośrednictwem wariantu Discovery, SAP zadbał przede wszystkim o aspekt samoobsługi analityków, pracowników działu controlingu i menedżerów. Oznacza to, że użytkownik samodzielnie ma możliwość stworzenia kokpitu bez pomocy działu IT, by odpowiedzieć na codzienne pytania biznesowe. SAP Lumira Discovery polecany jest dla użytkowników biznesowych ze wszystkich działów przedsiębiorstwa, chcących samodzielnie tworzyć proste kokpity zarządcze. Jest to łatwe w użyciu narzędzie, wykorzystujące interfejs ‘przeciągnij i upuść’, bez pisania choćby linii kodu, z możliwością zbudowania kokpitu/raportu na dostępnych typach źródeł zasilania danymi, także z możliwością ich łączenia.

SAP Lumira Designer

Równolegle dział IT otrzymuje narzędzie do tworzenia interaktywnych, dostosowujących się do urządzenia, kokpitów korporacyjnych wykorzystywanych do ujednoliconego raportowania w organizacji. SAP Lumira Designer służy zaawansowanym użytkownikom, analitykom danych, pracownikom działów IT, do tworzenia złożonych kokpitów, aplikacji planistycznych lub aplikacji analitycznych z zastosowaniem autoryzacji z systemu SAP oraz możliwością harmonogramowania. Dzięki zastosowaniu rozszerzeń dla developerów (SDK), kaskadowych arkuszy stylów (CSS) oraz możliwości wielokrotnego użycia szablonów elementów, SAP wprowadził pełną elastyczność oraz skrócił czas potrzebny na przygotowanie kokpitów. Dodatkowo stworzony w narzędziu Discovery kokpit można zaimportować do narzędzia Designer celem rozszerzenia funkcjonalności. Menedżerowie lub analitycy mają dodatkowo możliwość wymieniania uwag odnośnie wyników przedsiębiorstwa, korzystając z zagnieżdżonego w kokpicie zarządczym komponentu komentarzy (możliwość umieszczenia komentarza tylko dla konkretnego użytkownika kokpitu lub globalnie do wszystkich).

Warto odnotować, że kokpity stworzone zarówno w Discovery, jak i Designerze mają możliwość ustawienia responsywności aplikacji, dzięki czemu bez problemów można korzystać z kokpitów także na urządzeniach mobilnych.

Tak stworzone wizualizacje danych można w łatwy sposób opublikować na platformie SAP BusinessObjects BI, zapisać jako plik „*.LUMX” na lokalnej stacji roboczej lub wyeksportować w formacie „*.PDF”.

Korzyści

Przechodząc do korzyści z wdrożenia narzędzi Lumira 2.x, poza wspomnianą wcześniej mnogością udostępnionych typów źródeł danych (konektorów), należy przede wszystkim zacząć od usamodzielnienia kadry menedżerskiej, czy analityków w zakresie wizualizacji danych i tworzenia prostych kokpitów zarządczych przy wykorzystaniu wariantu Discovery.

Kolejną korzyścią jest zaangażowanie działu IT we współpracę z użytkownikami biznesowymi, mającą na celu tworzenie zaawansowanych aplikacji analitycznych, aplikacji planistycznych lub kokpitów zarządczych przy użyciu wariantu Designer. Zespół IT ma także możliwość rozszerzenia kokpitu stworzonego przy użyciu Discovery, importując go i dodając komponenty wariantu Designer (np. SAP Fiori).

Należy też wspomnieć, że SAP zadbał o dotychczasowych klientów, którzy posiadają kokpity stworzone w narzędziach Design Studio oraz Lumira 1.x, umożliwiając ich konwersję do formatu odpowiadającego nowemu narzędziu Lumira 2.x.

Kokpity dostępne są na żądanie, bez konieczności manualnej obróbki danych wejściowych. Wykorzystując spójność z architekturą systemów SAP minimalizuje się ryzyko ludzkiego błędu w trakcie ręcznego przygotowania danych np. w MS Excel.

Biznesowa wartość dodana wdrożenia narzędzi Lumira 2.x skupia się przede wszystkim na zaoszczędzonym czasie pracy przez analityków czy kadrę menedżerską. Często osoby decyzyjne są zależne od działów IT w zakresie pozyskiwania informacji z danych. Dzięki implementacji obu wariantów narzędzia Lumira 2.x, w łatwy sposób będą w stanie samodzielnie dotrzeć do informacji, na podstawie których podejmowane będą kluczowe dla przedsiębiorstwa decyzje. Zaoszczędzony czas może zostać przełożony na analizę potencjalnych decyzji, co znacząco przełoży się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Kokpit zarządczy stworzony w narzędziu Lumira Designer przedstawiający dane sprzedażowe

Kokpit stworzony w narzędziu Lumira Discovery przedstawiający dane z obszaru HR