SAP CO | Kontroling w SAP, SAP controlling | All for One Poland

SAP CO

SAP kontroling

SAP Controlling

SAP CO to potoczna nazwa modułu SAP, wspierającego sferę kontrolingu w przedsiębiorstwie. Podmoduły SAP w kontrolingu oraz powiązane funkcjonalności to m.in.:

 • CO-OM: (Overhead Cost Management) – kontroling kosztów ogólnych
 • CO-PC: (Product Costing) – kontroling kosztów produktów
 • CO-OM-CEL: (Cost Element Ledger)
 • CO-OM-OPA: (Overhead Orders and Projects Accounting)
 • CO-OM-CCA: Analiza miejsc powstawania kosztów (Cost Center Accounting)
 • CO-PA: Kontroling, analiza zyskowności (Profitability Analysis)
 • EC-PCA: Analiza centrów zysków (Profit Center Accounting)
 • EC-CS: (Enterprise Controlling – Consolidation System) – kontroling konsolidacji
 • SAP PS (Project System) – zarządzanie projektami
 • SAP IM (Investment Management) – zarządzanie inwestycjami
 • SAP ML (Material Ledger) – księga materiałowa w SAP

SAP CO - nasze dodatki do standardu SAP

Case studies

Poradniki

SAP PS (SAP Project System) - zarządzanie projektami i przedsięwzięciami

Zobacz case study z wdrożenia SAP PS, modułu powiązanego z SAP CO, wspierającego działanie i rozliczanie w ujęciu projektowym.

Księga materiałowa (SAP ML - Material Ledger)

Przeczytaj również historię wdrożenia funkcjonalności księgi materiałowej w SAP.

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com