Strategicznym celem firmy SAP w ostatnich latach było wypracowanie systemu ERP nowej generacji, czyli zintegrowanego systemu zarządzania, który z jednej strony będzie bazował na sprawdzonych praktykach biznesowych, a z drugiej strony będzie odpowiadał wymaganiom czasów transformacji cyfrowej, polegającej na wszechogarniającej digitalizacji gospodarki.

Efektem jest system S/4HANA (wersja aktualna na czerwiec 2018 – 1709), dostępny zarówno jako klasyczny system on-premise, a także jako system w chmurze (S/4HANA Cloud).

Od strony technologii IT, system S/4HANA korzysta z najnowszych osiągnięć informatycznych w dziedzinie hardware’u i software’u, takich jak baza danych w pamięci operacyjnej, przetwarzanie równoległe, czy responsywne interfejsy użytkownika oparte na otwartych technologiach webowych. Zmiany i innowacje technologiczne przekładają się na innowacje biznesowe, od sposobu korzystania z systemu przez użytkownika (interfejs) po całkowicie nowe grupy funkcjonalności.

System S/4HANA różni się od systemu SAP ERP 6.0 zasadniczo w czterech obszarach:

  • obszarze modelu danych;
  • obszarze funkcjonalności;
  • obszarze interfejsu użytkownika;
  • obszarze raportowania.

Każdy moduł systemu SAP S/4HANA (zwyczajowo mówiąc – FI/CO/MM/SD/PP/PM/QM itp.) zawiera liczne innowacje i uproszczenia w każdym z tych obszarów. Poniżej przedstawione zostały kluczowe nowości pokazujące trendy i założenia dla całego systemu S/4HANA, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów z obszaru gospodarki materiałowej.

Prościej: innowacje w modelu danych

Klasyczny model danych, znany z systemu SAP ERP 6.0, jest przygotowany do współpracy z dyskowymi bazami danych. Pod względem wydajnościowym, baza danych jest tu wąskim gardłem. Stąd liczne mechanizmy buforowania, rozbudowane tabele z danymi zagregowanymi (aby nie przeliczać wciąż na nowo wartości z dokumentów pierwotnych, czyli uniknąć niewydajnych zapytań do dyskowej bazy danych), a także implementacja przetwarzania danych na poziomie serwera aplikacji (tzw. koncepcja Data-2-Code).

System S/4HANA jest oparty na bazie danych w pamięci operacyjnej (in-memory) – SAP HANA. Baza danych SAP HANA umożliwia szybki dostęp do danych (nie ma fizycznego ruchu głowic dyskowych) oraz efektywnie wykorzystuje wieloprocesorowe architektury do przetwarzania równoległego. Taka technologia otwiera zupełnie nowe, wcześniej niedostępne możliwości w zakresie agregowania danych i ich prezentacji dla użytkowników.

W związku z powyższym firma SAP, przeprojektowując model danych, wykonała w nim szereg zmian. W szczególności, całkowicie wyeliminowano wszystkie tabele z danymi zagregowanymi i zastąpiono je specjalnymi wglądami CDS (Core Data Services), składającymi wymaganą postać danych w czasie rzeczywistym na podstawie pierwotnych dokumentów.

Przykładowo, w obszarze MM-IM (Inventory Management) w S/4HANA oznacza to eliminację 26 tabel z różnymi agregatami z wartościami zapasów, 11 tabel dotyczących zapasów specjalnych oraz 13 tabel z danymi historycznymi. Zaprojektowano również całkowicie nową tabelę do przechowywania dokumentów materiałowych (MATDOC). Znane specjalistom obszaru MM-IM tabele MKPF i MSEG nie są napełniane danymi, choć ich definicje istnieją w słowniku i odczyt z nich działa.

Być może na pierwszy rzut oka nie są to istotne różnice dla użytkownika końcowego, ale w efekcie powyższej zmiany otrzymujemy system znacznie „chudszy” od swojego poprzednika, zdolny do odczytu bardzo dużych zbiorów danych i prezentujący dowolne informacje zagregowane w czasie rzeczywistym.

Utworzenie dowolnego raportu związanego z zapasem jest możliwe – literalnie – na podstawie jednej tabeli transakcyjnej (MATDOC) oraz dwóch tabel z danymi podstawowymi (MARA/MARC)! Opisana modyfikacja modelu danych oznacza znacznie szybsze raportowanie – powszechnie i intensywnie wykorzystywane w zarządzaniu zapasami. A szybsze raportowanie na podstawie rzetelnych danych oznacza szybciej podejmowane i bardziej trafne decyzje biznesowe.

Analogiczne zmiany w modelu danych wykonano w obszarze FI/CO, zastępując tabele finansowe z FI i CO jedną tabelą ACDOCA – tzw. uniwersalnym dziennikiem (odczyt danych z wykorzystaniem wglądów jest automatycznie przekierowany do Universal Journal).

Natomiast niestety nie jest tak, że każdy niestandardowy raport (tzw. „Z”) po migracji na system S/4HANA będzie działał zachwycająco szybko. Oczywiście będzie szybszy, ze względu na odczyt danych z pamięci operacyjnej, ale aby efekt był naprawdę oszałamiający, muszą one zostać przeprojektowane tak, aby w pełni wykorzystać potencjał bazy danych SAP HANA.

W tym celu konieczne jest zastosowanie nowych technik programistycznych, wykorzystujących natywne możliwości bazy danych SAP HANA, takie jak wglądy CDS czy zarządzane w ABAP procedury bazodanowe (koncepcja Code-2-Data). Zysk czasowy może wówczas być 20, a nawet 30-krotny. Z systemem S/4 HANA otrzymujemy narzędzia do projektowania takich ultraszybkich raportów.

Stworzenie takiego zestawu nowych raportów podczas migracji do S/4HANA jest więc rekomendowaną częścią projektu migracji do S/4HANA. Nowe, dużo szybciej działające raporty docenią użytkownicy biznesowi, dotychczas zmagający się z długim czasem odpowiedzi systemu.

Lepiej: innowacje w funkcjonalności

Zasadniczo system S/4HANA oparty jest na znanych z systemu SAP ERP 6.0 rozwiązaniach procesowo-biznesowych. Między innymi dzięki temu możliwa jest konwersja systemu SAP ERP 6.0 na system S/4HANA bez konieczności realizacji nowej implementacji.

W porównaniu do SAP ERP, system S/4HANA zawiera jednak liczne innowacje, które można podzielić na pięć kategorii:

  • uproszczenie lub zmiana funkcjonalności;
  • niedostępność starych funkcjonalności;
  • zastąpienie starej funkcjonalności nową;
  • dodanie nowych funkcjonalności;
  • unifikacja funkcjonalności w jednym systemie, które dotychczas były dostępne w odrębnych systemach.

W obszarze gospodarki materiałowej w systemie S/4HANA podstawą jest taki sam kluczowy proces biznesowy P2P (procure to pay); jednakże wzbogacony o funkcjonalności obejmujące odnotowane wcześniej kategorie.

Uproszczenie/zmiana funkcjonalności

Przykładowym uproszczeniem funkcjonalności jest koncepcja partnera biznesowego (Business Partner). Występujący w systemie SAP ERP 6.0  dualizm koncepcji partnerów handlowych w postaci odbiorców po stronie FI/SD oraz dostawców po stronie FI/MM został wyeliminowany w S/4HANA, a precyzyjniej – zautomatyzowany mechanizmem CVI (Customer Vendor Integration). To dość logiczna zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że ten sam podmiot może w praktyce być zarówno naszym klientem, jak i dostawcą.

CVI jest mechanizmem synchronizującym dane podstawowe partnerów biznesowych, odbiorców FI/SD i dostawców FI/MM. CVI jest dostępny w systemie SAP ERP 6.0, aczkolwiek jego zastosowanie jest opcjonalne. W praktyce wdrożeniowej CVI był rzadko aktywowany. W systemie S/4 HANA CVI jest z założenia aktywny i nie może zostać wyłączony. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie danych podstawowych partnerów biznesowych z poziomu dokładnie jednej transakcji – transakcji BP.

Transakcja BP pozwala na jednoczesne opracowanie danych podstawowych odbiorców FI/SD oraz dostawców FI/MM z przypisaniem do wszystkich rekordów dokładnie tego samego numeru identyfikacyjnego. Dane centralne, takie jak dane teleadresowe, nie muszą być dwa razy wprowadzane czy modyfikowane. Dzięki temu są one spójne pomiędzy modułami. Rozwiązanie zwiększa przejrzystość kartoteki, redukuje ilość przechowywanych danych, ułatwia wyszukiwanie i raportowanie.

W przypadku projektu konwersji systemu SAP ERP 6.0 na system S/4HANA przygotowanie CVI na systemie SAP ERP 6.0 przed konwersją jest jednym z kluczowych i najbardziej czasochłonnych zadań dla zespołu projektowego.

Ekran A – Transakcja BP – na niebiesko zaznaczono zintegrowane obszary danych dostawcy FI/MM

Przykładem na zmianę funkcjonalności w obszarze MM jest rozszerzenie pola numeru materiału do 40 znaków. Rozszerzenie ma głównie pozytywny wpływ na te firmy, które korzystają z indeksów alfanumerycznych nadawanych z ręki, np. według jakiegoś szablonu. Tutaj jednak należy mieć na uwadze, że w standardach EDI maksymalna długość dla pola z indeksem materiałowym wynosi 35 znaków.

Istotną zmianą funkcjonalną jest również obligatoryjność stosowania księgi materiałowej do wyceny zapasów materiałów. Księga materiałowa została przez SAP uznana za najlepsze rozwiązanie, wspierające na przykład równoległą wycenę w kilku walutach, czy księgowość równoległą zgodnie z różnymi standardami księgowymi (np. IFRS, GAAP itp.).

Arkadiusz Babiński, Manager ds. Rozwoju Biznesu – Finanse, Analizy, Planowanie, All for One Poland

Kontrola kredytowa po nowemu
W systemie SAP ERP mamy dwa oddzielne rozwiązania kontroli kredytowej – w modułach FI oraz SD. W SAP S/4HANA zostały one zastąpione przez jedno skalowane rozwiązanie, grupujące całość obsługi procesów związanych z kontrolą kredytową. Wszystkie funkcje są dostępne w komponencie SAP Credit Management w ramach FSCM.
Arkadiusz Babiński, Manager ds. Rozwoju Biznesu – Finanse, Analizy, Planowanie, All for One Poland

Niedostępność starych funkcjonalności

System S/4HANA został niejako „posprzątany” ze starych rozwiązań, znanych jeszcze z czasów, gdy w SAP GUI nie były dostępne kontrolki Enjoy. Dlatego wiele klasycznych transakcji nie powinno być używanych (brak wsparcia SAP, brak nowych funkcji): klasyczna obsługa zamówienia (ME21/ME22/ME23), klasyczna obsługa zapotrzebowań (ME51/ME52/ME53) czy klasyczna obsługa faktury (MR1M). Formalnie niedostępne są również liczne funkcje BAPI, które miały w systemie SAP ERP 6.0 swój nowszy odpowiednik.

Wszystkie niestandardowe programy, korzystające z tych starych rozwiązań, powinny zostać przepisane na nowo podczas migracji do systemu S/4HANA. W przypadku błędów w tych transakcjach, SAP nie będzie prowadził żadnych prac naprawczych w ramach zgłoszeń OSS. Klienci mogą jednak używać starych transakcji na własne ryzyko, nie są one technicznie zablokowane czy usunięte z kodu systemu.

Zastąpienie starej funkcjonalności nową

Przykładem nowej funkcjonalności zastępującej starą w obszarze MM jest obsługa zapytań ofertowych. Nowe zapytania ofertowe tworzy się wyłącznie w aplikacjach Fiori. W architekturze S/4HANA zapytania mają być publikowane elektronicznie w postaci komunikatów w formacie cXML na platformy zakupowo-przetargowe, takie jak SAP Ariba, bez konieczności określania dostawców, do których wysyłamy zapytania.

Innym przykładem nowej funkcjonalności zastępującej stare rozwiązanie jest nowa metoda wyprowadzania komunikatów z dokumentów zaopatrzenia. Nowa funkcjonalność bazuje na regułach BRF+, zamiast na tabelach warunków (transakcja NACE). Konfiguracja informacji wyjściowych jest prostsza. Ponadto docelową technologią dla formularzy generowanych przez system jest technologia Adobe Document Services. W obszarze gospodarki materiałowej nowe wyprowadzanie komunikatów można jednak wyłączyć.

Nowe środki trwałe
Przykładem zupełnie nowej grupy funkcji w SAP S/4HANA w obszarze finansów jest nowy moduł odpowiedzialny za zarządzanie środkami trwałymi (New Asset Accounting). Podstawową zmianą wprowadzoną przez moduł jest przeniesienie danych, zapisywanych w dotychczasowych tabelach (ANEP, ANEA, ANLP, ANLC), do Universal Journal (ACDOCA). Zapewnia to pełną zgodność między księgą główną a rachunkowością aktywów trwałych, bez konieczności wykonywania operacji uzgodnieniowych.
Arkadiusz Babiński, Manager ds. Rozwoju Biznesu – Finanse, Analizy, Planowanie, All for One Poland

Dodanie nowych funkcjonalności

Nowe funkcjonalności w systemie S/4HANA są zawsze zbudowane w nowym interfejsie użytkownika, tzn. w SAP Fiori. Dla zupełnie nowych funkcjonalności nie ma i nie będzie odpowiedników w SAP GUI, czyli transakcji.

W poprzednim punkcie nadmienione zostały nowe zapytania ofertowe – zastępujące starą koncepcję. Przykładem zupełnie nowej funkcjonalności, niemającej odpowiednika w systemie SAP ECC 6.0, jest ocena dostawców za pomocą kwestionariuszy. Dzięki kwestionariuszom możliwa jest ocena tzw. „miękkich faktów” (soft facts) dotyczących dostawców. Kwestionariusze można tworzyć za pomocą definiowanych pytań i możliwych odpowiedzi, pogrupowania ich itp. Informację z prośbą o wypełnienie kwestionariusza można rozesłać do oceniających za pomocą e-maila. Wyniki są zbierane w systemie i mogą podlegać analizie, także graficznej. Całość nowej funkcjonalności jest dostępna wyłącznie w SAP Fiori.

Unifikacja funkcji w ramach jednego systemu

Ostatnią kategorią innowacji w obszarze funkcjonalności jest unifikacja czy połączenie tych funkcjonalności, które dostępne były dotychczas w odrębnych systemach SAP (i osobno licencjonowanych) – w ramach jednego systemu S/4HANA.

Mowa tutaj na przykład o systemach SAP EWM (Extended Warehouse Management), SAP TM (Transportation Management) czy SAP APO PP-DS. (Production Planning and Detailed Scheduling).  Począwszy od wesji S/4HANA 1709 wymienione powyżej systemy posiadają teraz 2 wersje: standalone (jak dotychczas) oraz embedded (wbudowaną w system S/4HANA).

W obszarze logistyki klasyczne moduły LE-WM (klasyczna WM-ka) oraz LE-TRA (klasyczne planowanie transportów) mają zostać całkowicie zastąpione nowymi modułami, odpowiednio embedded EWM i embedded TM. Koniec wsparcia dla klasycznych modułów jest zaplanowany na rok 2027. Do tego czasu firmy korzystające z SAP powinny wykonać projekty reimplementacji klasycznych modułów na nowe moduły embedded.

Warto w tym miejscu wspomnieć o modelu licencjonowania tych modułów. Otóż zakres funkcjonalny nowych modułów, pokrywający zakres funkcjonalny klasycznych modułów, nie będzie osobno licencjonowany (wystarczą licencje S/4HANA). W sytuacji wykorzystania funkcjonalności wykraczających poza zakres funkcjonalny klasycznych modułów, niezbędne będą osobne licencje.

Na ekranie B zaprezentowano w celach poglądowych zakładki embedded EWM w danych podstawowych materiału (transakcja MM02).

Ekran B – Wbudowane zakładki embedded EWM w danych podstawowych materiału

Sprawniej: innowacje w interfejsie użytkownika

W systemie S/4HANA dostępne są dwa interfejsy użytkownika: klasyczny interfejs użytkownika dostępny w SAP GUI (znany wszystkim z systemu SAP ECC 6.0) oraz nowy, bazujący na otwartych technologiach webowych interfejs użytkownika SAP Fiori (w systemie SAP ECC 6.0 dostępny tylko w najnowszych wersjach EHP jako osobno instalowane rozszerzenia).

Aleksander Patan, Lider Zespołu PP/PM/QM, All for One Poland

Demand Driven Replenishment w S/4HANA
SAP w wersji S/4HANA 1709 zaimplementował najnowsze rozwiązanie tzw. Demand Driven Replenishment – firmowane i opracowane przez Demand Driven Institute, szeroko promujący to podejście do planowania (a dokładnie Demand Driven Material Requirements Planning).
Funkcjonalność oparta jest na mechanizmie dynamicznie wyliczanych i modyfikowanych buforów – poziomów zapasów i ich pokrycia dla konkretnych indeksów materiałów. Poziomy te reprezentują pilność zajęcia się problemem związanym z potencjalnie mogącymi wystąpić brakami w pokryciu zapotrzebowań. Co ważne, nowa funkcjonalność wspiera planistów w całej rozciągłości procesu logistycznego – od zaopatrzenia oraz produkcji do buforów także po stronie sprzedaży.
Rozwiązanie łączy statystycznie wyliczane poziomy zapasów z bieżącą i ciągłą analizą realnych oraz planowanych zapotrzebowań. SAP oferuje narzędzia zarządzania buforami oparte o najnowszy interfejs użytkownika – Fiori UI. Nowy rodzaj MRP – DD dostępny jest z poziomu danych podstawowych materiału.
Aleksander Patan, Lider Zespołu PP/PM/QM, All for One Poland

W S/4HANA oba interfejsy użytkownika są równorzędne, przy czym strategiczną decyzją firmy SAP jest dalszy rozwój i promowanie interfejsu SAP Fiori. Planując migrację na system S/4HANA należy szczegółowo rozpatrzyć, w jakich obszarach przedsiębiorstwa wciąż stosowane będzie SAP GUI, a w jakich SAP Fiori.

Interfejs SAP Fiori odpowiada na wymagania, jakie stawia firmom cyfrowa gospodarka – dostęp do systemu ERP z każdego urządzenia podłączonego do Internetu, w tym w szczególności z urządzeń mobilnych. Dlatego SAP Fiori zostało zbudowane na bazie otwartych technologii takich jak: HTML5, JavaScript czy protokół wymiany danych ODATA.

Jednakże firmie SAP chodziło również o zbudowanie czegoś więcej, czegoś, co w branży IT jest określane terminem „doświadczenia użytkownika” (user experience). Nowoczesne systemy ERP muszą odpowiadać na nowe wymagania użytkowników, zwłaszcza tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy (pokolenie Y i Z).

Użytkownicy oczekują, że systemy będą nie tylko ładnie wyglądać, ale również, że będą pozytywnie wpływały na wydajność pracy. Dlatego interfejs SAP Fiori jest zorientowany na konkretne zadania i role w organizacji, a nie na kompleksowe funkcje spełniające wymagania różnych grup użytkowników w jednej rozbudowanej transakcji.

Przykładem z obszaru zaopatrzenia jest na przykład tworzenie i przetwarzanie zgłoszeń zapotrzebowania. Inne aplikacje SAP Fiori są dostępne dla pracowników tworzących koszyki zakupowe i potwierdzających odbiór usług/materiałów, a inne są opracowane dla specjalistów działów zaopatrzenia, konwertujących zgłoszenia zapotrzebowania na faktyczne zamówienia do dostawców.

Aplikacje SAP Fiori są uruchamiane poprzez tzw. kafelki widoczne na stronie startowej – SAP Fiori Launchpad (uruchamiany przez transakcję /UI2/FLP lub poprzez bezpośrednie podanie URL w przeglądarce internetowej). SAP Fiori Launchpad może całkowicie przejąć funkcję dostępu do systemu S/4HANA, ponieważ w jednorodny sposób obsługuje zarówno aplikacje SAP Fiori, jak również aplikacje SAP GUI (konwertowane w locie przez wbudowany komponent ITS na ekrany www) czy aplikacje WebDynpro ABAP. Kafelki można dowolnie grupować w katalogi udostępniane użytkownikom na stronie SAP Fiori Launchpad przez administratora. Przypisanie wykonuje się za pomocą ról PFCG.

W obszarze gospodarki materiałowej i magazynowej znajdziemy wiele nowych aplikacji SAP Fiori do przetwarzania danych podstawowych, przetwarzania dokumentów zaopatrzenia, zatwierdzania dokumentów zaopatrzenia, wyświetlania poziomu zapasów, wykonywania przeksięgowań. Na ekranach C, D, E, F zaprezentowane są różne aplikacje SAP Fiori. Wszystkie tworzone są zgodnie z konkretnymi wytycznymi i planami układów (layout floorplans). Powszechne są tzw. strony obiektów (object pages) służące do tworzenia, edycji i wyświetlania obiektów transakcyjnych oraz listy robocze (work lists) pozwalające wybierać obiekty transakcyjne do przetwarzania. Bardzo ciekawą funkcją stron obiektów jest funkcja zapisu wersji roboczych (tzw. draftów).

Wytyczne dla aplikacji SAP Fiori są publicznie dostępne na stronie https://experience.sap.com/fiori-design-web/explore/. Tworząc niestandardowe aplikacje SAP Fiori, programiści powinni kierować się tymi wytycznymi, aby ich aplikacje były spójne z całością systemu S/4HANA.

Ekran C – Aplikacja SAP Fiori typu strona obiektu (object page) – do edycji danych podstawowych materiału

Ekran D – Aplikacja SAP Fiori typu lista robocza (work list) – lista robocza zamówień

Ekran E – Aplikacja SAP Fiori typu strona obiektu (object page) – do edycji zamówienia

Ekran F – Aplikacja SAP Fiori prezentująca poziom zapasów pojedynczego materiału

W systemie S/4HANA 1709 aplikacje SAP Fiori mogą obsłużyć typowe, proste i powtarzalne procesy biznesowe. Bardziej wyrafinowane procesy, szczególnie silnie zintegrowane z innymi modułami, np. zamówienia z numerami seryjnymi czy dostawy wychodzące z jednostkami obsługi, wciąż wymagają użycia transakcji SAP GUI (w SAP GUI albo poprzez kafelki ITS).

Firma SAP z każdą kolejną wersją systemu S/4HANA (nowe wersje publikowane są w cyklu rocznym) sukcesywnie dostarcza kolejne aplikacje SAP Fiori – obecnie jest to około 1000 natywnych aplikacji. Biblioteka wszystkich dostępnych aplikacji znajduje się pod adresem https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/.

Zaawansowane Planowanie PP/DS w S/4HANA
Funkcjonalności SAP APO, związane z zaawansowanym harmonogramowaniem produkcji oraz zasobów (PP/DS – Production Planning / Detailed Scheduling), są w S/4HANA dostępne jako natywnie wbudowany element.
Planiści mogą w S/4HANA skorzystać z zupełnie nowej filozofii obsługi procesów planistycznych, wspieranych przez SAP poprzez wykorzystywanie tzw. heurystyk (gotowych algorytmów, predefiniowanych do rozwiązywania konkretnych problemów i zadań planistycznych). SAP oferuje także modyfikację oraz tworzenie nowych zestawów algorytmów, co pozwala planistom rozwijać, zmieniać i dostosowywać filozofię planowania, zgodnie ze strategiami przyjętymi w danym czasie przez przedsiębiorstwo. Narzędzie to uwalnia planistę od pewnego ustrukturyzowanego, być może niepotrzebnie usztywniającego, podejścia zgodnego z metodyką MRP2. Otwiera szeroki wachlarz możliwości i oferuje zupełnie nowe narzędzia dostępne już z poziomu systemu ERP – bez konieczności wdrażania osobnego systemu do zaawansowanego planowania.
Aleksander Patan, Lider Zespołu PP/PM/QM, All for One Poland

Szybciej, dokładniej: innowacje w raportowaniu

O raportowaniu wzmiankowano wcześniej, w kontekście zmiany w modelu danych. System S/4HANA, dzięki posadowieniu na bazie danych w pamięci SAP HANA, ma oczywiście znacznie większe możliwości w zakresie raportowania operacyjnego. W szczególności zwróćmy uwagę na nowe możliwości raportowania ad-hoc oraz raportowania analitycznego.

W S/4HANA dostępne są tzw. wglądy CDS służące do generowania zapytań (query views) – niejako są to odpowiedniki kostek OLAP, ale bazują one na danych przechowywanych w tabelach transakcyjnych i odczytują te dane w czasie rzeczywistym.

Za pomocą aplikacji SAP Fiori Query Browser użytkownicy końcowi mogą w trybie ad-hoc tworzyć swoje własne zapytania analityczne. Na ekranie G zaprezentowano bardzo proste zestawienie miar (liczby ruchów, wartości tych ruchów) dotyczących ruchów materiałowych w zakładzie 1710 w przekroju miesięcznym za lata 2016, 2017, 2018 (na podstawie wglądu CDS C_GOODSMOVEMENTQUERY).

Ekran G – Przykładowe zestawienie miar dotyczących ruchów materiałowych w zakładzie 1710 w przekroju miesięcznym za lata 2016, 2017, 2018

Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą za pomocą aplikacji SAP Fiori View Browser przeglądać dostępne w systemie wglądy CDS wraz z ich wewnętrzną strukturą logiczną, np. żeby zidentyfikować pierwotne tabele czy pola, z których pochodzą wyświetlane wartości. W aplikacji View Browser widać nie tylko wglądy przeznaczone do konsumpcji przez aplikacje klienckie (takie jak Query Browser lub inne), lecz również wglądy wewnętrzne. Wglądy CDS można bowiem układać w wielopoziomowe hierarchie, możliwe są operacje typu INNER JOIN na dwóch wglądach (a nie tabelach!) itp. Za wykonanie selekcji danych z wglądów CDS odpowiadają wewnętrzne mechanizmy bazy danych SAP HANA.

Na ekranach H oraz I przedstawiono View Browser ze szczegółami wglądu CDS C_GOODSMOVEMENTQUERY.

Ekran H – Aplikacja SAP Fiori View Browser – lista wglądów CDS (widoczny wgląd CDS C_GOODSMOVEMENTQUERY)

Ekran I – Aplikacja SAP Fiori View Browser – struktura wewnętrzna wglądu CDS (widoczny wgląd CDS C_GOODSMOVEMENTQUERY).

Na podstawie wglądów CDS można również definiować kafelki analityczne prezentujące wskaźniki KPI, np. 78% zakupów w aktualnym roku jest w referencji do kontraktów i wskaźnik ma kolor zielony.

Wglądy CDS mogą również stanowić podstawę raportów wyświetlających znaną powszechnie tabelkę ALV (SAP List Viewer) dostępnych w SAP GUI. Firma SAP przygotowała dedykowany komponent ALV (ALV Integrated Data Access) przeznaczony do współpracy wyłącznie z wglądami CDS. Jest to realizacja koncepcji Code-2-Data w klasycznych raportach SAP GUI.

W tego typu raporcie całą „ciężką pracę” związaną z selekcją i przetworzeniem danych wykonuje baza danych SAP HANA, dzięki czemu raport jest wielokrotnie szybszy, aniżeli jego standardowo oprogramowany ekwiwalent.

W projekcie migracji do systemu S/4HANA należy zinwentaryzować szczególnie ważne, ale zbyt wolne raporty ABAP i oznaczyć je w planie do reimplementacji przy użyciu wglądów CDS i komponentu ALV IDA.

Piotr Bieliński, Manager ds. Rozwoju Biznesu – CRM-SD, All for One Poland

Rabaty retro
Nowe wcielenie systemu SAP S/4HANA przynosi użytkownikom optymalizację w zakresie zarządzania rabatami retrospektywnymi. Dotychczasowe funkcjonalności związane z rabatami w obszarze zarówno sprzedaży, jak i zakupów zostały zastąpione jednym nowym komponentem SAP Settlement Management. SAP Settlement Management jest zintegrowanym rozwiązaniem do zarządzania rabatami po stronie dostawców oraz odbiorców w jeden zunifikowany sposób.
Dzięki sile platformy S/4HANA nowe rozwiązanie pozbyło się ograniczeń technicznych. Tabela VBOX, zawierająca wielkie ilości danych wymaganych do przeprowadzenia procesu naliczenia rabatów, została usunięta, a dzięki wydajności przetwarzania danych in-memory możliwe stało się natychmiastowe wyliczenie rabatów, bez konieczności składowania dodatkowych danych. Takie rozwiązanie przynosi użytkownikom wymierne korzyści w postaci: uproszczenia procesu, przyspieszenia działania, zmniejszenia bazy danych oraz zmniejszenia ilości problemów/niespójności przy naliczaniu rabatów.
Piotr Bieliński, Manager ds. Rozwoju Biznesu – CRM-SD, All for One Poland

Technologia i biznes w jednym

System S/4HANA to pakiet ERP nowej generacji, przeznaczony dla wszystkich firm korzystających obecnie z systemu SAP ERP 6.0 oraz tych, które jeszcze systemu SAP nie mają. Jest szczególnie dedykowany tym firmom, które chcą skorzystać z powszechnie uznanych dobrych praktyk biznesowych mających odzwierciedlenie w funkcjach systemu oraz jednocześnie z najnowszych osiągnięć informatycznych w dziedzinie przetwarzania danych czy interfejsów użytkownika.

W obszarze gospodarki materiałowej i magazynowej firma SAP – podobnie jak w innych obszarach systemu S/4HANA – udostępniła wiele innowacyjnych rozwiązań, obejmujących de facto wszystkie warstwy systemu, zaczynając od uproszczenia modelu danych i usprawnieniu struktur wyceny zapasów, przez uproszczenie wielu funkcji, takich jak obsługa partnerów biznesowych, czy przez wbudowanie modułów embedded EWM/TM, po implementację wyrafinowanych interfejsów użytkownika SAP Fiori.

Tomasz Niebylski, Dyrektor Wsparcia Sprzedaży, SAP Polska

Dlaczego warto migrować do S/4HANA?
Chcąc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto migrować do S/4HANA warto najpierw powiedzieć, czym jest S/4HANA. To podstawa prowadzenia biznesu dla każdego przedsiębiorcy – swego rodzaju fundament, na którym firma może budować swoją obecność w cyfrowej rzeczywistości. Został zaprojektowany zupełnie od podstaw, korzystając ze zdobyczy, jakie dają najnowsze technologie, dzięki czemu umożliwia realizację procesów biznesowych w sposób do tej pory niedostępny. S/4HANA łączy klientów, sieci biznesowe, Internet Rzeczy i Big Data w jeden ekosystem – wspierający zarówno wielki biznes, jak też małe firmy. Oprogramowanie pokrywa takie obszary działalności firmy, jak m.in.: łańcuch  dostaw, finanse, produkcja, commerce i obsługa klienta, czy HR zgodnie z wymaganiami, które stawia przed przedsiębiorcami cyfrowa gospodarka (np.: konsumentocentryczność, „segment of 1”, otwarcie na IoT), a dzięki zastosowaniu technologii przetwarzania w pamięci, wszystkie z nich są realizowane ekstremalnie szybko, dostarczając wiedzy w czasie rzeczywistym.
Poprzednik S/4HANA, czyli SAP ERP to technologia, która powstała na początku lat 90. W dzisiejszym cyfrowym świecie systemy projektowane przed kilkunastoma laty to inna, odległa rzeczywistość. Obecnie mamy dostęp do zupełnie innej mocy obliczeniowej i nieporównywalnie szerszego wachlarza możliwości przetwarzania danych. To, co było wówczas szczytem osiągnięć w zakresie wsparcia biznesu przez IT, dziś jest już nieaktualne. Współczesne procesy biznesowe w firmach tworzone są z myślą podnoszenia jakości doświadczeń klienta końcowego. To z kolei wymusza daleko posuniętą personalizację (zarówno w obszarze usług, jak i produktów). Spójrzmy choćby na firmę Nike, która umożliwia swoim klientom personalizację butów, tak, by były dostosowane do ich osobistych preferencji. Realizacja procesu po stronie produkcji to nie lada wyzwanie. Po pierwsze, wymusza ciągłe przezbrajanie maszyn, a z drugiej strony wiąże się z koniecznością przetwarzania olbrzymich wolumenów pojedynczych dokumentów w tych samych oknach czasowych. Właśnie do takich zadań został zaprojektowanych system S/4HANA. Do jego niewątpliwych zalet można zaliczyć fakt, że jest znacznie uproszczony architektonicznie (przez co tańszy i łatwiejszy w utrzymaniu) a intuicyjny interfejs użytkownika (SAP Fiori) powoduje, że wydajność pracy z systemem oraz komfort znacznie wzrosły.
Tomasz Niebylski, Dyrektor Wsparcia Sprzedaży, SAP Polska