Dedykowane raporty w systemach SAP | All for One Poland

Dedykowane raporty w systemach SAP

Nowa generacja raportowania w S/4HANA

Jedną z najmocniejszych stron systemów SAP jest łatwość tworzenia w nich różnorodnych raportów. Wszystkie obszary biznesu realizujące operacje w SAP wykorzystują codziennie funkcjonalność raportowania. Ostatecznie systemy SAP to w uproszczeniu systemy składające się z transakcji (zmieniających stan systemu, np. rejestrowanie nowego zamówienia do dostawcy) i właśnie z raportów. Prezentujemy dostępne opcje tworzenia raportów w różnych wersjach systemu SAP: ERP i S/4HANA.

Jedną z najmocniejszych stron systemów SAP jest łatwość tworzenia w nich różnorodnych raportów. Wszystkie obszary biznesu realizujące operacje w SAP wykorzystują codziennie funkcjonalność raportowania. Ostatecznie systemy SAP to w uproszczeniu systemy składające się z transakcji (zmieniających stan systemu, np. rejestrowanie nowego zamówienia do dostawcy) i właśnie z raportów. Prezentujemy dostępne opcje tworzenia raportów w różnych wersjach systemu SAP: ERP i S/4HANA.

Klasyczne raporty SAP

Użytkownicy pracujący od lat na systemach SAP doskonale znają klasyczne raporty uruchamiane poprzez kody transakcji, które na pierwszym ekranie wyświetlają kryteria selekcji, a po naciśnięciu przycisku „zegarka” na ekranie selekcji lub klawisza F8 na klawiaturze pokazują wynik w postaci tabeli tzw. ALV (sAp List Viewer). Niestandardowe raporty tego typu przygotowują programiści, którzy są biegli w zakresie języka ABAP oraz SQL. Niektórzy użytkownicy (tzw. power users) mają również możliwość samodzielnego generowania prostych raportów za pomocą narzędzi, takich jak SAP Query (np. za pomocą transakcji SQVI). Powyższe techniki są dostępne od wielu lat i wciąż są wykorzystywane zarówno w systemach SAP ECC, jak i SAP S/4HANA (On-Premise, Private Cloud).

Trzeba jednak przyznać, że systemy SAP ERP (R/3 oraz ECC) od zawsze słabo radziły sobie z raportami masowymi czy analitycznymi, takimi które agregują duże liczby rekordów. W przeszłości, aby uzyskać wynik działania takiego raportu, konieczne było harmonogramowanie zadań w tle, które po jakimś czasie (np. po kilkunastu minutach, a czasami po kilku godzinach) wyprodukowały wynik. Miało to oczywiście związek z faktem wykorzystania tradycyjnych baz danych jako podstawy działania systemów SAP (dostępy do fizycznych talerzy bazy wymagały wolnych operacji wykonywanych głowicami). Bardzo zaawansowane raporty analityczne trzeba było implementować w dedykowanych systemach BI/BW, które wymagały ustanowienia złożonych mechanizmów ETL (Extract Transform Load).

Sytuację zmieniła baza danych SAP HANA, która całość danych utrzymuje w sposób ciągły w pamięci RAM. Sam hardware oczywiście znacznie poprawił wydajność działania systemów SAP, ale aby uzyskać naprawdę korzystne efekty w postaci szybkości działania, należało opracować również nowy sposób tworzenia raportów i całkowicie zmienić paradygmat. Nowy paradygmat oczywiście nie usuwa potrzeby posiadania nowoczesnych systemów analitycznych, ale niejako zwiększa spektrum możliwości budowy raportów działających bezpośrednio na systemie ERP, gdzie są realizowane wszystkie kluczowe operacje biznesowe.

Code-2-Data

Opisane powyżej tradycyjne raporty SAP działają wg paradygmatu Data-2-Code, tzn. dane są pobierane poprzez SQL wbudowany w język ABAP na poziom serwera aplikacji i tam procesowane, aby wyprodukować wynik. Razem z bazą danych SAP HANA, SAP zaproponował nowy paradygmat Code-2-Data i przygotował odpowiednie narzędzie software’owe, aby go realizować. Tak powstały widoki CDS (Core Data Services). Schemat jest tutaj odwrotny, na serwer aplikacji pobierany jest ostateczny wynik, a procesowaniem zajmuje się baza danych SAP HANA. Ma to kolosalny wpływ na wydajność ekstrakcji danych.

Wraz z widokami CDS został wprowadzony również nowy koncept uprawnień posadowiony na tzw. rolach DCL (Data Control Language). Nowe role DCL czynią użytek z tradycyjnych obiektów zawartych w rolach PFCG, ale dodają także swoją specyfiką i działają de facto jak filtr, np. jeśli widok CDS zależy od jednostki gospodarczej i posiada rolę DCL walidującą obiekt uprawnień zależny od jednostki gospodarczej, to zapytanie skierowane do tego widoku – z poziomu dowolnego klienta – spowoduje automatyczne odfiltrowanie danych, do których użytkownik nie ma dostępu według jednostki gospodarczej.

Widoki CDS są dostępne od wersji serwera aplikacji ABAP 7.40 i firmy posiadające systemy SAP ECC z bazą danych SAP HANA (produkt Suite on HANA, SoH) mogą z nich również korzystać. Już kilka lat temu w naszym magazynie ukazał się artykuł pt. „Raporty ALV IDA – nawet 30 razy szybsze” (zobacz: www.all-for-one.pl/pl/lepszy-biznes/poradniki), w którym zostało opisane, jak tworzyć tradycyjnie wyglądające raporty ALV (dobrze znany ekran selekcji plus wynik na siatce ALV), ale z całkowicie odmiennym „spodem”, opartym na widokach CDS, a nie tradycyjny ABAP z SQL-em. Takie raporty mają ten walor, że wyglądają zwyczajnie, co dla użytkowników od wielu lat pracujących z systemami SAP nie stwarza żadnej bariery, ale działają wielokrotnie szybciej.

Obserwujemy jednak wciąż umiarkowany popyt na refaktoryzację czy reimplementację (poprawienie kodu lub napisanie od nowa po nowemu) bardzo starych raportów na rzecz nowszej technologii. A przecież „czas to pieniądz”, wolno działające raporty mają realny i negatywny wpływ na każdy biznes. Feedback od klientów, którzy zakupili tak napisane raporty, jest jednak bardzo pozytywny. Użytkownicy zauważają znaczne zwiększenie komfortu pracy z takimi raportami, ponieważ są po prostu bardziej wydajne.

Nowa generacja raportów w S/4

W systemach S/4HANA rewolucja idzie jeszcze dalej. Oczywiście podstawą jest nowy paradygmat Code-2-Data oparty na widokach CDS, ale w przeciwieństwie do starszych systemów (jak opisano powyżej), widoki już nie tylko procesują dane, ale również zawierają dodatkowe meta-informacje w postaci tzw. adnotacji, które określają widok tych danych czy wręcz modelują całą aplikację raportującą.

Przykład: jeśli pole ma stanowić drugie kryterium selekcji, ma odpowiednią adnotację, jeśli ma stanowić czwartą kolumnę, ma odpowiednią adnotację itp. A zatem raporty nowej generacji w systemach SAP S/4HANA tworzone są całkowicie w oderwaniu od języka ABAP. Nowe raporty łączą dwie zalety: szybkość działania oraz nowoczesne doświadczenie użytkownika końcowego w postaci bardzo przyjemnego interfejsu użytkownika SAP Fiori. Ważne jest również odnotowanie faktu, że firma SAP przygotowała setki widoków CDS gotowych do użycia (tzw. VDM, Virtual Data Model).

W systemach S/4HANA On-Premise i Cloud Private Edition mamy zatem do dyspozycji następujące techniki tworzenia raportów:

 • Raporty ALV napisane w języku ABAP i SQL;
 • Raporty generowane różnymi narzędziami np. SQVI;
 • Raporty ALV w oparciu o widoki CDS i kontrolkę ALV with Integrated Data Access;
 • Raporty operacyjne Fiori Elements;
 • Raporty analityczne Fiori Elements.

W systemach S/4HANA Cloud Public Edition podejście tradycyjne i hybrydowe nie jest dostępne, ponieważ w tej wersji systemu nie mamy już dostępu poprzez klasyczny interfejs użytkownika SAP GUI. Klienci posiadający tę wersję systemu korzystają wyłącznie z najnowszej technologii.

W przypadku nowych wdrożeń (greenfield) systemów SAP S/4HANA zalecane jest tworzenie raportów wyłącznie w SAP Fiori oraz za pomocą widoków CDS, według paradygmatu Code-2-Data. Jeśli jest decyzja projektowa, że tradycyjny interfejs użytkownika SAP GUI będzie wciąż w użyciu, zalecamy implementować raporty SAP GUI w sposób hybrydowy. Warto zauważyć, że ta sama hierarchia widoków CDS może być użyta do utworzeniu dwóch aplikacji klienckich – jednej w SAP Fiori, a drugiej w SAP GUI. Takie podejście jest również możliwe. Mamy wówczas zaprogramowany jeden model ekstrakcji danych, ale używany przez dwa interfejsy użytkownika – klasyczny SAP GUI oraz nowoczesny SAP Fiori.

W przypadku konwersji (brownfield) systemów SAP S/4HANA należy przede wszystkim pozbyć się starych i nieużywanych raportów. Pozostałe raporty mogą zostać przeniesione bez większych zmian (drobne korekty ABAP są jednak najczęściej niezbędne, co ma związek albo ze zmianą bazy danych na SAP HANA, albo ze zmianą aplikacji ERP pod spodem) albo mogą zostać poddane refaktoryzacji lub wręcz reimplementacji według podejścia hybrydowego lub nowoczesnego. Wobec nowych raportów obowiązuje rekomendacja taka jak dla projektów typu greenfield opisanych powyżej.

W dalszej części opisane zostały dwa typy nowoczesnych raportów Fiori Elements: raport operacyjny oraz raport analityczny.

Zanim jednak przejdziemy dalej wyjaśnijmy jeszcze, czym jest Fiori Elements w ramach SAP Fiori. Jest to framework zawierający najczęściej używane szablony planów interfejsu użytkownika, przeznaczony do szybkiego rozwoju aplikacji SAP Fiori poprzez zmniejszenie kodu front-endowego pisanego ręcznie, zapewniający spójność i zgodność UX z najnowszymi wytycznymi projektowymi. Innymi słowy, Fiori Elements upraszcza implementację, co ma korzystny wpływ na czasochłonność przygotowania raportów. Zwykłe programowanie SAP Fiori (tzw. freestyle) jest znacznie bardziej czasochłonne i niesie ze sobą więcej ryzyka. Za szablony Fiori Elements odpowiada centralny zespół w firmie SAP, dzięki czemu możemy być pewni ich wysokiej jakości i stabilności działania.

Raport operacyjny

Raport operacyjny jest de facto odpowiednikiem tradycyjnego raportu ALV znanego z SAP GUI. Jest dostępny w SAP Fiori poprzez przeglądarkę internetową i uruchamiany poprzez kafelek SAP Fiori. Odnajdziemy w nim jednak wszystko to, co jest od lat dobrze znane użytkownikom systemów SAP, np.:

 • Kryteria selekcji;
 • Możliwość zapisania wariantów – zarówno kryteriów selekcji, jak i układu kolumn;
 • Przycisk „odpalenia” selekcji (w SAP GUI „zegarek”/F8, a tutaj przycisk Start);
 • Siatka z danymi (wiersze/kolumny);
 • Wbudowany eksport do Excela;
 • Możliwość zmieniania kolejności kolumn, ukrywania kolumn, sortowania, filtrowania na ekranie czy grupowania.

Znajdziemy tu jednak również szereg nowych funkcjonalności, niedostępnych w klasycznych raportach:

 • Możliwość wyszukiwania tekstowego na wskroś kolumn tekstowych*;
 • Wyszukiwanie według kryteriów selekcji wynikających z asocjacji**;
 • Eksport do PDF;
 • Możliwość automatycznego uruchamiania selekcji w momencie wejścia do aplikacji;
 • Bogaty zestaw kontrolek i meta-informacji, np. generowanie linków, ikon, diagramów – bogatsze UI;
 • Możliwość zamodelowania bardzo szczegółowego wglądu w pojedynczą pozycję, łącznie z danymi podrzędnymi będącymi w relacji jeden do wielu do wiersza raportu (w przykładzie zaprezentowanym na zrzutach ekranu jeden wiersz to jedno zamówienie, a w szczegółach widać pozycje zamówienia w osadzonej głębiej tabeli);
 • Możliwość zapisania konkretnego układu jako nowy kafelek SAP Fiori.

Raport operacyjny wykorzystuje dwa standardowe plany interfejsu użytkownika SAP Fiori Elements: List Report oraz Object Page.

Raport analityczny

Raport analityczny nie ma odpowiednika w klasycznym interfejsie SAP GUI. Jest to zupełnie nowa jakość dostępna w S/4HANA. Tego typu raport stał się możliwy dzięki bazie danych SAP HANA oraz technologii widoków CDS (paradygmat Code-2-Data). Raport analityczny łączy w sobie aspekty raportu analitycznego z operacyjnym w tym sensie, że z jednej strony prezentowane są informacje analityczne za pomocą graficznych wykresów różnego typu, a z drugiej mamy pod ręką konkretne szczegółowe wpisy, z których wynika zagregowana informacja prezentowana na wykresach.

Użytkownikowi łatwo jest eksplorować dane na różnych poziomach szczegółowości. Z jednej strony może identyfikować trendy, wartości maksymalne, wartości minimalne, średnie różnych miar, np. sprzedaż, średni czas dostawy itp. w przekroju na różne wymiary (np. dział sprzedaży, dział zakupów, grupa odbiorców czy dostawców, kraje), a z drugiej może zejść do poziomu pojedynczych linii.

Raport analityczny zasadniczo składa się z trzech części:

 • Kryteriów selekcji/graficznych filtrów oraz kluczowych wskaźników wydajności (KPI);
 • Wykresów analitycznych;
 • Siatki danych (wiersze/kolumny) z pojedynczymi rekordami.

Na uwagę zasługuje bogactwo elementów/wykresów graficznych możliwych do zastosowania, dla przykładu:

 • Wykres słupkowy;
 • Wykres liniowy;
 • Wykres bąbelkowy;
 • Wykres punktowy;
 • Wykres kolumnowy;
 • Połączony wykres kolumnowy i liniowy;
 • Połączony skumulowany wykres kolumnowy i liniowy;
 • Wykres pączka.

Graficzne filtry z kolei mogą przyjąć postać interaktywnego wykresu pączka, liniowego i słupkowego (zobacz przykład na zrzucie ekranu poniżej).

Raport typu ALP obsługuje również warianty, możliwa jest selekcja za pomocą zwykłych kryteriów selekcji lub filtrów graficznych. Widok może być dostosowany tak, aby wyświetlać tylko wykres albo tylko siatkę danych, albo (jak w przykładzie) obydwa elementy jednocześnie.

Raport analityczny wykorzystuje standardowy plan interfejsu użytkownika SAP Fiori Elements: Analytic List Page (ALP).

Pozostałe opcje

W systemach S/4HANA możliwe jest również tworzenie raportów typu przegląd (plan Fiori Elements: Overview Page) oraz raportów z różnymi kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI). Są to inne zaawansowane opcje, na które brakuje już miejsca w tym artykule. Niemniej są one tworzone według podobnych zasad, tzn. podstawą są widoki CDS wraz z określonymi meta-informacjami.

Dodatkowo w S/4HANA dostępnych jest szereg funkcjonalności nazywanych Embedded Analytics. Dostępne są aplikacje do przeglądania widoków, do przeglądania zapytań, można nawet „wyklikać” widoki CDS, co jest w pewnym sensie odpowiednikiem klasycznych narzędzi, takich jak SAP Query. We wszystkich tych zagadnieniach All for One Poland służy pomocą.

Wiele możliwości

W systemach S/4HANA mamy wiele możliwości w zakresie raportowania. W systemach On-Premise i Cloud Private Edition można używać wszystkich dostępnych od lat technik programowania ABAP. W systemach Public Edition SAP udostępnia wyłącznie nową technologię.

Warto jednak wykorzystać nowinki techniczne, bo mogą przynieść realne korzyści. Kluczowymi technologiami są widoki CDS, które pozwalają wykorzystać potencjał bazy danych SAP HANA, oraz nowy interfejs użytkownika SAP Fiori. Połączenie obu technologii daje możliwość tworzenia atrakcyjnych wizualnie raportów SAP Fiori Elements uruchamianych w przeglądarce internetowej. Z możliwości SAP HANA – mających wpływ na szybkość działania – mogą również skorzystać firmy działające wciąż na systemach ECC (Suite on HANA). W S/4 warto też wykorzystać możliwości tkwiące w standardowych funkcjonalnościach tzw. Embedded Analytics.

*opcja dostępna również w podejściu hybrydowym w raportach ALV opartych na widokach CDS

**ta opcja wymaga wyjaśnienia na przykładzie: jeśli w raporcie mamy kolumnę z numerem dostawcy, bo jest on zawarty w nagłówku zamówienia, a zatem jest w wierszu naszego raportu, to jeśli widok CDS z rekordem dostawcy zawiera pole np. z domyślnymi warunkami płatności tego dostawcy i ten widok jest podpięty poprzez tzw. asocjację do głównego widoku CDS raportu, to automatycznie oznacza to, że możemy wyciągnąć pole z domyślnym warunkiem płatności jako kryterium selekcji. To stwarza ogromne możliwości selekcji danych, znacznie większe niż w tradycyjnych raportach znanych z SAP GUI, gdzie programista musiał z góry przewidzieć kryteria selekcji (niektóre raporty standardowe oferowały tzw. dynamiczne selekcje, ale programowanie ich w niestandardowych raportach raczej nie należało do regularnej praktyki ze względu na znaczną złożoność kodu takiego raportu).

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 16:00 (CET)

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com

  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.